Ranking funduszy emerytalnych

Zaraz za podium najnowszego rankingu "Rz" znalazły się Polsat i Pekao. Zestawienie zamyka Aegon

Aktualizacja: 27.09.2011 19:11 Publikacja: 07.04.2011 01:29

Ranking funduszy emerytalnych

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

W najnowszym rankingu otwartych funduszy emerytalnych trzy pierwsze miejsca zajęły: Allianz, Generali i Amplico. Na czwartej pozycji znalazł się Polsat, który w poprzednim rankingu, w październiku 2010 roku, był na podium. Co jednak ważne, obecnie wygrał w dwóch kategoriach obejmujących stopy zwrotu z inwestycji oraz pozycje w zestawieniach nadzoru (ta druga jest najniżej punktowana). Równocześnie fundusz ten najsłabiej wypada pod względem oceny ryzyka (co prawda różnice między funduszami według tego kryterium nie są duże).

Polsat okazał się najlepszy od początku 2011 r., w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest przedostatni, natomiast w zestawieniu obejmującym 24 miesiące znów pierwszy. W dłuższych okresach jego wyniki są zwykle bardzo dobre. Jedynie za cztery lata znów jest ostatni. Jak widać, inwestuje niezbyt stabilnie, co tylko potwierdza niską ocenę bezpieczeństwa.

Pierwszą piątkę najlepszych OFE zamyka Pekao. Awansował o jedną pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem. Dobrze wypadł w kategorii stanu hipotetycznego konta (drugie miejsce). Notuje dobre wyniki w tym kwartale, słabsze w okresach do pięciu lat, lepsze w dłuższych. Od kiedy do OFE Aegon odszedł Sergiusz Frąckowiak, Pekao nie ma szefa odpowiedzialnego za inwestycje.

Kolejne miejsce zajął fundusz AXA, który awansował w rankingu o jedną pozycję. Uzyskał dobrą ocenę ryzyka ponoszonego przez zarządzających. Najlepszymi wynikami może wykazać się w okresie trzech i czterech lat.

Na siódmym miejscu jest największy na rynku ING. Spadł z czwartej pozycji, którą zajmował pół roku temu. Fundusz ten plasuje się wysoko w dwóch kategoriach: stan hipotetycznego konta oraz pozycje w zestawieniach nadzoru. Słabo wypadł natomiast pod względem oceny ryzyka. W ostatnim czasie znacznie poprawił wyniki. W okresie ostatnich 12 miesięcy jest trzeci, a 24 miesięcy drugi.

Fundusz PZU Złota Jesień nie zmienił pozycji w porównaniu z poprzednim rankingiem. Bardzo dobrze wypada pod względem wysokości stóp zwrotu z inwestycji oraz w zestawieniach nadzoru. Od początku tego roku idzie mu nieco gorzej, ale w dłuższych okresach prezentuje się nieźle.

Nordea, dziewiąta w rankingu, najlepiej radziła sobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W innych okresach bywało różnie.

Dużym awansem, aż o cztery pozycje, może pochwalić się PKO BP Bankowy. Wpływ na ten spory skok w rankingu miały dopłaty do rachunków klientów (z powodu nieosiągnięcia minimalnej stopy zwrotu); w przeszłości sztucznie podniosło to wartość jednostki. Bankowy zdecydowanie poprawił jednak wyniki w ostatnich latach. W zestawieniu obejmującym trzy lata jest drugi.

Pocztylion przesunął się w górę o jedną pozycję na 11. miejsce. Fundusz ten dobrze wypada w ocenie ryzyka, ale słabiej w pozostałych kategoriach.

Trzy ostatnie fundusze w rankingu to Warta, Aviva i Aegon. Wszystkie znalazły się niżej w porównaniu z poprzednim rankingiem. Aviva spadł aż o trzy miejsca. W ostatnim czasie poprawił jednak wyniki. Za 12 miesięcy jest drugi, a w okresie 24 miesięcy – czwarty. Także Warta w ostatnim czasie prezentuje się lepiej. W zestawieniu z wynikami za trzy pierwsze miesiące tego roku jest czwarta, a za 12 miesięcy piąta.

Aegon tylko w jednej kategorii (ocena ryzyka) znalazł się na dobrym drugim miejscu. W pozostałych wypada słabo. Najlepszy wynik miał w okresie czteroletnim (piąta pozycja).

Jak klasyfikowaliśmy fundusze

Pod uwagę zostały wzięte cztery kryteria:

- stan hipotetycznego konta (w tabeli oznaczony A) wartość tę pokazujemy w trzech okresach: za trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od marca do marca); założyliśmy, że w tym czasie na konto w każdym funduszu wpływa co miesiąc 100 zł; kwota ta po pobraniu opłat jest zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec miesiąca; wyliczenia przygotowała dla nas firma Analizy Online;

- stopa zwrotu z inwestycji mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej (B) przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (od marca do marca);

- pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (C) zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji; wcześniej były prezentowane co kwartał i pokazywały dwuletnie stopy zwrotu;

- ryzyko inwestycyjne mierzone odchyleniem standardowym (D) w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym prowadzą bardziej ryzykowną politykę inwestycyjną; wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (od marca do marca).

Łącznie fundusz mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów: po 30 punktów za stan hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz stopę zwrotu i 10 punktów za pozycje w rankingach nadzoru. W przypadku trzech pierwszych kategorii najwyżej – 15 punktami – były nagradzane wyniki z ostatnich dziesięciu lat; za okres trzyletni fundusze mogły zdobyć maksymalnie po 5 punktów, a za pięcioletni 10 punktów.

Najlepszy fundusz w każdej z podkategorii otrzymywał maksymalną liczbę punktów, a każdy kolejny odpowiednio mniej w zależności od tego, jak jego wynik odbiegał od najbliższego w zestawieniu konkurenta. Funduszowi najsłabszemu według danego kryterium przyznawaliśmy zero punktów. Fundusze o zbliżonych wynikach mogły zdobyć podobną liczbę punktów.

 

Subiektywna ocena inwestowania

> stabilnie; ?poprawa; ? pod obserwacją; ? pogorszenie

? AEGON

Nie zachwyca w pierwszych miesiącach tego roku. 2010 r. też nie może zaliczyć do udanych. Najlepsza jego pozycja to piąte miejsce w zestawieniu obejmującym okres czterech lat. Niedawno z funduszu odszedł zarządzający nim Robert Woźny. Zastąpił go Sergiusz Frąckowiak.

? ALLIANZ

Świetny w ostatnim czasie. W pierwszym kwartale pod względem wyników zajął trzecie miejsce. W zestawieniach obejmujących okresy do pięciu lat zwykle jest pierwszy. Zwyciężył także w rankingu przygotowanym przez KNF oraz w rankingu „Rz".

? AMPLICO

Zajmuje wysoką pozycję w naszym rankingu, ale ten rok rozpoczął słabo. W nieco dłuższych okresach też nie ma bardzo dobrych wyników. Ale w zestawieniu obejmującym cztery lata i więcej należy do ścisłej czołówki.

? AVIVA

Od dwóch lat widać zdecydowaną poprawę wyników inwestycyjnych. W dłuższych okresach wciąż jednak nie wypada dobrze; znajduje się na końcu zestawień.

? AXA

W tym roku nie jest najgorzej. Nieco słabiej wypada pod względem wyników za ostatnie 12 i 24 miesiące. Najlepiej prezentuje się w zestawieniu obejmującym trzy i cztery lata.

? GENERALI

Ostatnio wiedzie się mu kiepsko, a przyzwyczaił nas do dobrych wyników. Im dłuższy okres jest analizowany, tym dla niego lepiej. Zdecydowanie słabsze od konkurentów są jego wyniki w okresach do dwóch lat. ?ING Widać poprawę. W zestawieniach do trzech lat wypada dobrze, podobnie jak w tych obejmujących długi okres inwestowania.

? NORDEA

Nie jest najgorzej. W zestawieniu za ostatnie 12 miesięcy zajmuje czwarte miejsce, choć w okresie dwuletnim jest dopiero dziesiąty.

? PEKAO

Bardzo dobrze zaczął ten rok. W dłuższych okresach radzi sobie różnie. Raz jest w czołówce (w okresach od pięciu do ośmiu lat), raz w ogonie (trzy i cztery lata). Z funduszu odszedł zarządzający Sergiusz Frąckowiak. Obecnie p.o. dyrektora ds. inwestycji jest Kamil Kosiński.

? PKO BP BANKOWY Ten rok zaczął słabo, ale za ostatnie lata należą mu się gratulacje. W zestawieniach do trzech lat plasuje się wysoko.

? POCZTYLION Wypada przeciętnie. Jego najlepszy wynik to piąte miejsce w sześcioletnim okresie inwestowania.

? POLSAT Fundusz ten często zaskakuje. Raz jest na szczycie, raz w dole zestawienia. Był niekwestionowanym liderem w 2009 r. W ubiegłym roku wypadł bardzo słabo, był przedostatni. Ten rok rozpoczął znakomicie. Znów zajął pierwsze miejsce.

? PZU ZŁOTA JESIEŃ Od początku tego roku radzi sobie słabo. Zwykle jednak osiąga dość stabilne wyniki, zajmując piątą – szóstą pozycję w zestawieniach.

? WARTA Dobrze zaczął ten rok. W okresie 12 i 24 miesięcy też prezentuje się całkiem dobrze, w okresach dłuższych – gorzej.

 

Składki są pomnażane efektywnie

- Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking dotyczy okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r.

- Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętnie w tym okresie fundusze zarobiły około 15 proc. To najlepszy wynik od kilku lat.

W tym samym czasie WIG wzrósł o 1,5 proc., a wartość innych indeksów giełdowych spadła.

Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz, PKO BP Bankowy oraz Axa. Na końcu zestawienia jest Aviva.

- Fundusz najlepszy w trzyletnim zestawieniu zyskał 17,4 proc., prawie o 1 pkt proc. więcej od kolejnego OFE oraz prawie o 4 pkt proc. więcej od najsłabszego konkurenta. Wszystkie fundusze wypracowały wynik wyższy od wymaganego minimum.

- W naszym rankingu OFE bierzemy pod uwagę także okres pięcio- i dziesięcioletni. Warto zwrócić uwagę na okres pięcioletni, bo w tym samym wydaniu „Moich Pieniędzy" (s. 6) przedstawiamy pięcioletnie wyniki funduszy inwestycyjnych. Przeciętny wynik wypracowany przez OFE to 29,3 proc. Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, mające podobny skład portfela, zarobiły dużo mniej, średnio 18,6 proc. OFE są też lepsze, choć nieznacznie, od funduszy pieniężnych (przeciętny wynik 24 proc.) oraz obligacyjnych (27,6 proc.).

- W trzech pierwszych miesiącach tego roku OFE zarobiły przeciętnie 1,2 proc. Najlepszy okazał się marzec; średnia stopa zwrotu wyniosła 1,4 proc. W styczniu wynik był ujemny.

- W pierwszym kwartale najlepsze były Polsat i Pekao. Ich zyski wyniosły odpowiednio 2,14 i 1,64 proc. Najsłabiej wypadło Amplico z wynikiem 0,5 proc.

- Na koniec marca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 228,7 mld zł. Od początku ich działalności wzrosły o 7,5 mld zł.

W tym czasie OFE otrzymały z ZUS 6,3 mld zł.

W najnowszym rankingu otwartych funduszy emerytalnych trzy pierwsze miejsca zajęły: Allianz, Generali i Amplico. Na czwartej pozycji znalazł się Polsat, który w poprzednim rankingu, w październiku 2010 roku, był na podium. Co jednak ważne, obecnie wygrał w dwóch kategoriach obejmujących stopy zwrotu z inwestycji oraz pozycje w zestawieniach nadzoru (ta druga jest najniżej punktowana). Równocześnie fundusz ten najsłabiej wypada pod względem oceny ryzyka (co prawda różnice między funduszami według tego kryterium nie są duże).

Pozostało 95% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?