Nie dla poprawki Boniego

Rząd chce na stałe zmniejszyć składkę emerytalną przekazywaną do otwartych funduszy emerytalnych do 3,5 proc podstawy wynagrodzenia. Ale wcześniej ma być ona jeszcze niższa - od tego roku ma wynosić 2,3 proc. podstawy i powoli rosnąć do 3,5 w roku 2017 - stym.

Publikacja: 08.03.2011 17:40

Nie dla poprawki Boniego

Foto: Fotorzepa, MS Magdalena Starowieyska

Jak szacuje ministerstwo finansów w ten sposób potrzeby pożyczkowe Polski zmniejsza się o ponad 190 mld zł do 2010 roku. Nieugiętym zwolennikiem rozwiązania przyjętego przez rząd jest resort finansów. Rząd nie przyjął poprawki ministra Michała Boniego, by za siedem lat podnieść składkę do OFE do 5 proc i pozostawić ją na tym poziomie, choć to pozwoliłoby na zwiększenie wartości przyszłego świadczenia, jak zapewniał wnioskodawca.

Premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu przyznał, że rząd szukał rozwiązania, jakie spełnia trzy warunki: zapewnić stabilne emerytury, nie zdewastować obecnego trzy filarowego systemu emerytalnego oraz zmniejszyć spiralę zadłużenia.

Premier powiedział, że rząd znalazł prawdziwe rozwiązanie, a nie "zgniły kompromis". Przypomniał przy tym, że 3,5 proc. składki emerytalnej w funduszach emerytalnych to jeden z najwyższych poziomów w świecie.

Zaznaczył, że od teraz on sam będzie prezentował projekt rządu. Zacznie od debaty piątkowej u Prezydenta. Dał w ten sposób do zrozumienia, że przerywa wszystkie waśnie pomiędzy ministrami finansów, pracy oraz ministrem Michałem Bonim.

Pieniądze zapisywane na nowym subkoncie w ZUS będą waloryzowane (rocznie lub kwartalnie – dla tych, którzy nabyli uprawnienia w trakcie roku) o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji, czyli o nominalny wzrost PKB.

Opisano także zasady dziedziczenia pieniędzy zapisanych na subkoncie w ZUS. Spadkobierca  otrzyma 50 proc. pieniędzy w gotówce po śmierci spadkodawcy, pozostałe 50 proc. zostanie włączone do jego subkonta. Wypłata tych środków będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę. Założono, że składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS będą dzielone m.in. w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, ustania wspólnoty majątkowej w trakcie trwania małżeństwa i śmierci ubezpieczonego.

Od przyszłego roku ma obowiązywać nowa ulga podatkowa dla oszczędzających dodatkowo na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE. Ulga ta wyniosłaby 4 proc. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tworzenie tych kont ma być dobrowolne i będzie można je zakładać w dowolnym OFE lub w innych instytucjach finansowych.

Przewidziano stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten osiągnie 62 proc. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90 proc. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5 proc.

Rząd proponuje całkowity zakaz akwizycji na rynku pierwotnym i wtórnym dla OFE. Prowizja pobierana przez OFE pozostanie na poziomie 3,5 proc.

Donald Tusk powiedział też, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wydać wyrok korzystny dla OFE, co pozwoli im na inwestowanie składek przyszłych emerytów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. - Nie znamy ostatecznego werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale możemy zakładać z dość dużą pewnością, że wyrok będzie korzystny dla OFE. Oznacza to, że OFE będą mogły już niedługo inwestować nie tylko w polską giełdę, ale będą mogły inwestować zagranicą. - Dodał, że inwestowanie za granicą może mieć zalety, ale nie zwiększy wysokości polskich emerytur.

Jak szacuje ministerstwo finansów w ten sposób potrzeby pożyczkowe Polski zmniejsza się o ponad 190 mld zł do 2010 roku. Nieugiętym zwolennikiem rozwiązania przyjętego przez rząd jest resort finansów. Rząd nie przyjął poprawki ministra Michała Boniego, by za siedem lat podnieść składkę do OFE do 5 proc i pozostawić ją na tym poziomie, choć to pozwoliłoby na zwiększenie wartości przyszłego świadczenia, jak zapewniał wnioskodawca.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy