Spadła liczba IKE w 2010 r.

Ponad 792 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadziły instytucje finansowe na koniec ubiegłego roku — podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. To prawie 17 tys. mniej niż rok wcześniej

Publikacja: 01.03.2011 16:30

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) to jedna z form dodatkowego gromadzenia pieniędzy na starość. Prowadzą je firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie odraz fundusze inwestycyjne. Dane przekazane przez nadzór na koniec 2010 r. są zgodne z tym co szacowaliśmy pod koniec stycznia tego roku. Liczba prowadzonych Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) spada od 2008 r. W ubiegłym roku zmniejszyła się o 2 proc., do 792,5 tys. Najwięcej klientów dobrowolnie oszczędzających w ramach IKE tracą banki. Z kolei domy maklerskie, jakie jedyne instytucje zwiększyły liczbę kont (o 24 proc., do 14,6 tys.).

Liczba nowych kont złożonych przez Polaków wyniosła 40,7 tys. Więcej osób jednak rezygnowało z IKE niż decydowało się jego założenie.

Aktywa zgromadzone na IKE wyniosły 2,7 mld zł i były o jedną czwartą wyższe niż rok wcześniej. Wpływ na to miała dobra koniunktura na rynku giełdowym w ubiegłym roku. Najwięcej oszczędności Polaków zgromadzonych jest w firmach ubezpieczeniowych — 1,17 mld zł. Najmniej z kolei w bankach 292,7 mln zł, nieznacznie więcej pieniędzy jest w domach maklerskich — 293,8 mln zł.

Mimo że IKE posiada ponad 790 tys. Polaków (w OFE oszczędza 15 mln osób) to regularnych wpłat do tych instytucji dokonuje znacznie mniej osób. Jak wynika z danych UKNF na prawie 252 tys. konta wpłynęły składki w ubiegłym roku. Średnia wpłata wyniosła 1,97 tys. zł. Dla porównania na IKE można było maksymalnie wpłacić 9,6 tys. zł w ubiegłym roku. Jak się okazuje w największym stopniu z tego limitu korzystają klienci domów maklerskich. W tych instytucjach średnia wpłata wyniosła 7,8 tys.

Największej liczby wpłat dokonali klienci firm ubezpieczeniowych, ale te instytucje prowadzą też najwięcej takich kont (579 tys.). Procentowo do łącznej liczby kont na koniec 2010 r. na ten krok zdecydowało się najwięcej klientów banków i biur maklerskich.

Na popularność IKE duży wpływ mogą mieć rządowe plany. Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada powstanie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wpłaty na te konta będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Taka możliwość nie przysługuje oszczędzającym na IKE. Do tego rząd zakłada, że będzie można przenieść oszczędności z IKE do IKZE.

Ostateczne plany dotyczące nowy kont będą znane, gdy projekt zmian w prawie zatwierdzi rząd, co jest zaplanowane na 8 marca.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) to jedna z form dodatkowego gromadzenia pieniędzy na starość. Prowadzą je firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie odraz fundusze inwestycyjne. Dane przekazane przez nadzór na koniec 2010 r. są zgodne z tym co szacowaliśmy pod koniec stycznia tego roku. Liczba prowadzonych Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) spada od 2008 r. W ubiegłym roku zmniejszyła się o 2 proc., do 792,5 tys. Najwięcej klientów dobrowolnie oszczędzających w ramach IKE tracą banki. Z kolei domy maklerskie, jakie jedyne instytucje zwiększyły liczbę kont (o 24 proc., do 14,6 tys.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy