Solidarność krytycznie o zmianach w OFE

Jednokierunkowe i ograniczone do korekty w lokowaniu składki – tak ocenia NSZZ „Solidarność” zmiany w systemie emerytalnym

Publikacja: 21.02.2011 17:51

NSZZ „Solidarność” przyjęło w poniedziałek opinię w sprawie zmian przedstawionych przez rząd. Dotyczą one m.in. zmniejszenia składki wpłacanej do OFE.

- Proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Niestety nie uwzględniają one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej. – Domagamy się kompleksowej debaty społecznej na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych – dodaje Nakonieczny.

Niejasne i skomplikowane są zdaniem Solidarności zaproponowane zasady dziedziczenia środków gromadzonych w ZUS. Związkowcy domagają się wprowadzenia możliwości jednorazowej lub ratalnej wypłaty połowy środków zgromadzonych w części kapitałowej systemu ZUS.

- Zgodnie z projektem nie będzie dziedziczenia w takiej formie jak obecnie. Będzie tylko przepisanie zapisu księgowego na subkonto uposażonego – tłumaczy dr Marcin Zieleniecki, ekspert związku.

Krytycznie Solidarność ocenia również brak propozycji obniżenia kosztów funkcjonowania OFE oraz zabezpieczenia pieniędzy gromadzonych w funduszach w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę. Takie propozycje były w przedstawione wcześniej przez przedstawicieli rządu.

Za zbyt optymistyczne związkowcy uznają założenie, że wprowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przyczyni się wzrostu zainteresowania dobrowolnymi formami oszczędzania na starość. Formy, które obecnie funkcjonują: indywidualne (IKE) czy grupowe (Pracownicze Program Emerytalne) cieszą się nikłym zainteresowaniem. — Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w trudnej sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa i kondycji finansowej pracodawców (…), jak również w niewykorzystaniu przez ustawodawcę wszystkich możliwych zachęt (przede wszystkim podatkowych) do oszczędzania na starość w IKE i w PPE — czytamy w opinii Solidarności.

Związkowcy nie mają wątpliwości, że zmniejszenie składki przekazywanej do OFE wpłynie na rynek kapitałowy w Polsce. Zdaniem Solidaraności należy liczyć się ze zmniejszeniem liczby towarzystw zainteresowanych prowadzeniem OFE oraz z ograniczeniem ilości środków będących w dyspozycji OFE na rynku finansowym.

-Zmniejszenie wysokości składki przekazywanej do OFE może oznaczać początek procesu stopniowej likwidacji kapitałowego segmentu ubezpieczenia emerytalnego – napisali w opinii związkowi eksperci.

NSZZ „Solidarność” przyjęło w poniedziałek opinię w sprawie zmian przedstawionych przez rząd. Dotyczą one m.in. zmniejszenia składki wpłacanej do OFE.

- Proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Niestety nie uwzględniają one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej. – Domagamy się kompleksowej debaty społecznej na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych – dodaje Nakonieczny.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami