Subfundusze OFE

Nowe typy funduszy emerytalnych mają zacząć działać od lipca 2012 roku

Aktualizacja: 23.10.2010 02:12 Publikacja: 23.10.2010 01:46

Spotkanie premiera Donalda Tuska z szefami OFE

Spotkanie premiera Donalda Tuska z szefami OFE

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Kancelaria Premiera wysłała wreszcie do konsultacji projekt założeń ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Reforma II filara, polegająca m.in. na wprowadzeniu rożnych typów funduszy dla starszych i młodszych ubezpieczonych, ma ruszyć 1 lipca 2012 roku.

Ale już od lipca 2011 r. zaczną wchodzić pierwsze zmiany: zmniejszanie prowizji pobieranych przez fundusze oraz ograniczanie możliwości odbierania klientów konkurencji.

Jak szacują eksperci, którzy przygotowali projekt, dzięki wprowadzonym zmianom kapitał emerytalny oszczędzany w OFE w czasie całej kariery zawodowej zwiększy się od ok. 12  proc. do ponad 24 proc. 

Rząd planuje, że docelowo powszechne towarzystwa emerytalne będą prowadzić po dwa typy funduszy emerytalnych. Ich strategia inwestycyjna będzie dopasowana do wieku oszczędzających. To subfundusze A (będą mogły inwestować do 85 proc. aktywów w akcje) i C (do 15 proc.). Przejściowo istniejące obecnie fundusze mają być przekształcone w fundusze typu B i z nich pieniądze klientów mają być stopniowo przenoszone do funduszy A i C. Fundusze typu B znikną z rynku po 2040 r.

Do każdego typu funduszu ma powstać specjalny zewnętrzny benchmark (punkt odniesienia dla wyników). Np. dla subfunduszu A benchmark będzie składał się w 75 proc. z akcji (w tym 60 proc. akcji krajowych – WIG, a w 15 proc. z akcji zagranicznych – do maksymalnie 100 indeksów głównych zagranicznych giełd), a w 25 proc. z obligacji. Do benchmarków będą porównywane wyniki osiągane przez subfundusze. Dziś osiągnięcia OFE porównuje się ze średnim wynikiem w branży.

Zgodnie z projektem zamiast minimalnego kapitału zakładowego towarzystwa emerytalnego będzie istniał wymóg utrzymywania minimalnego kapitału w relacji do wielkości każdego z subfunduszy. Towarzystwa będą musiały utrzymywać określony margines wypłacalności (tak jest w firmach ubezpieczeniowych). Co miesiąc będą musiały informować nadzór o wysokości kapitałów.

Niższa ma być opłata od składki klientów OFE. Zmniejszenie nastąpi w dwóch etapach – od lipca 2011 r. opłata w subfunduszach A i B wyniesie 2,3 proc. (plus 0,8 proc. dostanie ZUS za przekazanie składki) wobec obecnych 3,5 proc., a od od lipca 2012 r. spadnie do 2 proc. (plus opłata dla ZUS). W funduszu C Polacy zapłacą 1,3 proc., ale pod warunkiem, że ukończyli 55 lat.

Ubezpieczony będzie też mógł bez opłat zmienić fundusz. Dziś płaci jeśli robi to częściej niż co dwa lata. Łamanie zakazu akwizycji (od 2014 r.) będzie karane nawet 1 mln zł. Rząd chce też ograniczyć reklamowanie się OFE. Łamanie tych ograniczeń też będzie wiązać się z karą. Do 1 mln zł dla PTE, ale, co ciekawe, karę mogą ponieść też członkowie zarządu (do wysokości trzech miesięcznych pensji). Dodatkowo OFE mają uzyskać możliwość lokowania pieniędzy w nowe instrumenty, m.in. w instrumenty pochodne.

Kancelaria Premiera wysłała wreszcie do konsultacji projekt założeń ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Reforma II filara, polegająca m.in. na wprowadzeniu rożnych typów funduszy dla starszych i młodszych ubezpieczonych, ma ruszyć 1 lipca 2012 roku.

Ale już od lipca 2011 r. zaczną wchodzić pierwsze zmiany: zmniejszanie prowizji pobieranych przez fundusze oraz ograniczanie możliwości odbierania klientów konkurencji.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora