Generali wypracowuje najlepsze stopy zwrotu

Najlepsze wyniki osiąga Generali. Niewiele gorzej wypada Polsat. A za nim jest ING

Publikacja: 14.10.2010 01:18

Generali wypracowuje najlepsze stopy zwrotu

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Do tej pory w tej części rankingu braliśmy pod uwagę stopę zwrotu OFE w najdłuższym możliwym okresie (obecnie to już 11 lat). Jeśli zatem fundusz nie był dobry na początku, ale z czasem zaczął osiągać dobre wyniki, w naszym rankingu bardzo długo piął się w górę. Z drugiej strony może być tak, że fundusz uzyskiwał bardzo dobre wyniki w przeszłości, ale już od kilku lat to mu się nie udaje, choć w długim okresie wciąż wypada dobrze.

Zobacz wyniki funduszy w trzech badanych okresach

Poza tym choć większość klientów funduszy oszczędza w tych instytucjach od początku ich istnienia, jest też znacząca grupa, która wchodziła do tego systemu później. Rocznie do funduszy zapisuje się przeciętnie około pół miliona nowych osób.

Trzeba mieć na uwadze, że choć celem naszego rankingu jest ocena przeszłości, równocześnie może być on wskazówką dla osób, które dopiero zapisują się do OFE lub planują zmienić dotychczasowy na inny. Ranking ma dać odpowiedź, które dotychczas inwestowały dobrze, stabilnie i bez ponoszenia dużego ryzyka.

Z tych powodów zdecydowaliśmy się na modyfikację oceny w tej kategorii rankingu. Polega ona na tym, że bierzemy pod uwagę trzy różne okresy, a dokładnie wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich trzech, pięciu i dziesięciu lat. Tak profesjonalnie ocenia się instytucje zarządzające aktywami.

Wciąż najwięcej punktów przyznajemy za najdłuższy okres inwestowania. Stąd za wynik w okresie dziesięciu lat fundusz mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów, za wynik pięcioletni – 10 punktów, a za trzyletni – 5 punktów. W tej kategorii maksymalna liczba punktów wynosi zatem 30. Tyle mógłby potencjalnie zdobyć fundusz, jeśli w każdym z tych okresów był najlepszy. To się jednak żadnemu nie udało.

Zawsze wysoko w tych okresach plasował się Generali i dlatego zdobył najwięcej, 25 punktów. Niewiele gorzej wypada Polsat z wynikiem ponad 22 pkt. Za nim jest ING – 19,8 pkt. Najmniej, zaledwie 4 punkty, ma Warta.

W najdłuższym, 11-letnim, okresie, który nie wchodzi do tej kategorii rankingu (choć jest uwzględniony w stanie hipotetycznego konta), na pierwszym miejscu znajduje się Polsat ze stopą zwrotu wynoszącą 212,8 proc. Za nim jest ING (203,6 proc.) oraz Generali (198,8 proc.).

Na ostatnim miejscu, z wynikiem niższym niż 165 proc., znalazł się Aegon. Stopę zwrotu poniżej 170 proc. wypracowały także: PKO BP Bankowy oraz Pocztylion.

Średnia za ten okres to prawie 182 proc. Sześć funduszy osiągnęło wynik lepszy od przeciętnego. Oprócz wspomnianych: Polsatu, ING i Generali do grupy tej należą jeszcze PZU Złota Jesień, Warta oraz Aviva.

 

 

Piotr Bień, zarządzający portfelem akcji ING PTE

W trzech kwartałach 2010 roku fundusze emerytalne osiągnęły wysokie stopy zwrotu. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzeci kwartał. Sytuacja na rynku akcji była wtedy bardzo dobra. Dzięki temu stopy zwrotu OFE okazały się wyższe niż w całym pierwszym półroczu.Rynek papierów dłużnych był dużo bardziej stabilny. We wszystkich trzech kwartałach inwestycje na tym rynku przyniosły zyski.W najbliższym okresie wiele zależeć będzie od danych makroekonomicznych.

Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE

W 2010 roku, a zwłaszcza od początku drugiego kwartału, efekty inwestycyjne były odzwierciedleniem przekonania, że gospodarka krajów rozwiniętych (USA, Europa, Japonia) będzie pogrążona w marazmie, podczas gdy stosunkowo szybko będzie się rozwijała gospodarka krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Konsekwencją tego był gigantyczny napływ środków do funduszy obligacyjnych oraz funduszy rynków wschodzących przy stabilnych aktywach tradycyjnych funduszy akcyjnych.Tendencja ta była widoczna także na polskim rynku (wciąż jest zaliczany do kategorii wschodzących), zarówno akcyjnym, jak i długoterminowych obligacji skarbowych. Spośród spółek giełdowych najlepiej wypadły surowcowe (KGHM, firmy rolne z Ukrainy) oraz uznawany za defensywny sektor telekomunikacyjny. Inwestorzy tak samo mocno wierzyli w brak zależności między sytuacją gospodarek rozwijających się i rozwiniętych w 2008 roku. Wtedy to się nie sprawdziło. Zobaczymy, czy tym razem będzie inaczej.Na ich podstawie będzie można stwierdzić, na ile ożywienie gospodarcze jest trwałe i dynamiczne.

Marcin Żółtek, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny Aviva PTE

Na wyniki ostatnich trzech lat duży wpływ miały inwestycje w akcje z okresu gwałtownego spadku kursów w końcu 2008 r. i na początku 2009 r. Niskie zaangażowanie w akcje w tym czasie okazało się decydujące. Jednocześnie mały udział akcji w portfelu sprzyjał decyzji o zwiększaniu zaangażowania na tym rynku na wiosnę 2009 r. Było to kluczowe dla stóp zwrotu funduszy emerytalnych w okresie następnych 18 miesięcy.

Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji PTE Polsat

Trzeci kwartał 2010 r. to okres silnego wzrostu cen akcji wybranych spółek. Na koniec pierwszego półrocza zmiana wartości podstawowych indeksów warszawskiej giełdy wynosiła około zera (od minus 4,9 proc. w przypadku WIG80 i WIG20 do 1,2 proc. dla WIG40). Natomiast w trzecim kwartale wszystkie indeksy wyraźnie wzrosły, szczególnie dynamicznie WIG20.

Cechą charakterystyczną tej fali wzrostowej było to, że kursy poszczególnych akcji rosły w różnym stopniu. Ceny papierów wchodzących w skład WIG20 zazwyczaj zmieniają się zgodnie z ogólną tendencją. Tym razem jednak ruchy kursów były bardziej zróżnicowane. Niektóre akcje od końca czerwca podrożały po kilkadziesiąt procent (KGHM o 32 proc., TP ponad 25 proc., PKO BP prawie 21 proc.). Ale były także spółki, których akcje przyniosły straty lub minimalny zysk (GTC spadek kursu o 4,2 proc., AssecoPl spadek o 2,8 proc., Polimex-Mostostal bez zmiany, Bioton wzrost o 4,8 proc.). Oczekujemy, że w najbliższej przyszłości rynek zweryfikuje obecne wyceny poszczególnych spółek.

 

Do tej pory w tej części rankingu braliśmy pod uwagę stopę zwrotu OFE w najdłuższym możliwym okresie (obecnie to już 11 lat). Jeśli zatem fundusz nie był dobry na początku, ale z czasem zaczął osiągać dobre wyniki, w naszym rankingu bardzo długo piął się w górę. Z drugiej strony może być tak, że fundusz uzyskiwał bardzo dobre wyniki w przeszłości, ale już od kilku lat to mu się nie udaje, choć w długim okresie wciąż wypada dobrze.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora