Ostatnia korekta założeń do zmian w OFE

Nadchodzą zmiany: nowe kategorie lokat oraz zakaz akwizycji, na początek na rynku wtórnym

Publikacja: 20.09.2010 03:49

Ostatnia korekta założeń do zmian w OFE

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński

Dziś lub jutro Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, kolejny raz spotka się z przedstawicielami branży emerytalnej. Uzgadniane są ostatnie techniczne kwestie dotyczące zmian w prawie o funduszach emerytalnych. Założenia mają być gotowe w tym tygodniu, możliwe, że już we wtorek.

Nowe prawo ma wejść w życie z początkiem nowego roku. Ma m.in. rozszerzyć możliwość lokowania pieniędzy przez fundusze emerytalne w nowych instrumentach. Walczą o to już od dłuższego czasu. Jak wynika z naszych informacji, zespół pracujący nad nowym prawem zgodził się, by fundusze mogły inwestować pieniądze klientów m.in. w instrumenty pochodne, ale wyłącznie do zabezpieczania ryzyka spadku wartości aktywów oraz ryzyka walutowego przy inwestycjach zagranicznych. Poza tym katalog inwestycyjny ma zostać rozszerzony o warranty subskrypcyjne, fundusze ETF oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które lokują pieniądze w spółki niepubliczne. OFE będą też mogły więcej inwestować za granicą oraz pożyczać papiery wartościowe, w tym głównie akcje.

Co istotne, zwiększony ma zostać także limit inwestycji OFE w jedną spółkę. Obecnie jeden fundusz może mieć ulokowane w akcjach jednego emitenta do

5 proc. aktywów. Nowa propozycja zakłada zwiększenie tego progu do 10 proc., a w przypadku inwestycji także w inne instrumenty tego emitenta, jak obligacje, limit ma się zwiększyć do minimum 7 proc. (obecnie wynosi także 5 proc.).

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, główna zmiana w prawie o OFE dotyczy jednak sposobu oszczędzania w funduszach emerytalnych. Powstaną bowiem subfundusze dostosowane strategią inwestycyjną do wieku oszczędzających. Docelowo mają być dwa. Młode osoby będą oszczędzać w funduszach agresywnych (A), a starsi uczestnicy systemu, od 55. roku życia, będą chronić zgromadzony kapitał w funduszach bezpiecznych (C ). Mają wystartować 1 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z zapowiedzią premiera oraz Michała Boniego zakazana ma zostać akwizycja. Początkowo zakaz ma obejmować tylko akwizycję na rynku wtórnym, prawdopodobnie od 1 kwietnia 2011 r. Docelowo, od 2014 r., zakaz ma dotyczyć także rynku pierwotnego.

Zakaz akwizycji wpływa na wysokość opłaty od składki, która dzięki tej decyzji ma zostać obniżona o 0,7 proc. To oznacza, że dla funduszy A i B będzie wynosić 2,8 proc., a dla C – 2,1 proc. (z tej opłaty 0,8 proc. trafia do ZUS za przekazywanie składek). Niższe mają być także opłaty za zarządzanie aktywami. Nie zostanie zniesiony limit kwotowy tej opłaty, gdy aktywa OFE przekraczają 45 mld zł (obecnie dotyczy to dwóch największych funduszy Avivy i ING). Nowością jest jednak to, że limit ten będzie waloryzowany w zależności od tempa wzrostu inflacji.

[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail][/i]

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami