Nikt nie chce zmian w II filarze autorstwa Fedak

Lista przeciwników pomysłów minister pracy Jolanty Fedak na zmiany w II filarze się nie zmienia. Czy zostaną odrzucone przez Komitet Stały Rady Ministrów?

Aktualizacja: 12.08.2010 03:05 Publikacja: 11.08.2010 17:36

Minister pracy Jolanta Fedak

Minister pracy Jolanta Fedak

Foto: Fotorzepa, Raf Rafał Guz

Dotarliśmy do kolejnych opinii do założeń o które poprosił Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM), który jutro ma się nim zająć. Negatywne stanowisko utrzymały Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz NBP.

Obie te instytucje zarzucają też Ministerstwu Pracy, że ich uwagi w ogóle nie zostały uwzględnione w założeniach. KNF zwraca nawet uwagę, że projekt resortu pracy błędnie sugeruje pozytywne do zmian stanowisko urzędu. Jak czytamy w piśmie wysłanych przez NBP, bank centralny: „negatywnie ocenia całokształt przedstawionych w projekcie Założeń propozycji zmian w systemie emerytalnym (...)”. Zarzuca im również brak szczegółowych analiz skutków proponowanych zmian.

NBP, KNF oraz Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, do którego najnowszej opinii też dotarliśmy, jednogłośnie wskazują, że wejście w życie tych propozycji oznaczałoby demontaż systemu emerytalnego. Przypomnijmy co proponuje szefowa resortu pracy, Jolanta Fedak.

Najważniejsza zmiana dotyczy obniżenia składki, która trafia do OFE z 7,3 do 3 proc. (minister ostatnio mówiła też o zawieszeniu wpłat do OFE na jakiś czas). Poza tym oszczędzający w II filarze w wieku przedemerytalnym mogliby wrócić do ZUS, ma istnieć też możliwość wypłaty pieniędzy odkładanych na starość w II filarze jednorazowo. Do tego ministerstwo proponuje m.in. dobrowolność uczestnictwa w OFE, zakaz akwizycji do funduszy czy wyższy limit inwestycji w papiery udziałowe.

Wcześniej już informowaliśmy, że kilka ministerstw podtrzymało wcześniejsze stanowisko. Dotyczy to choćby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które podtrzymało, że przewidziane prawo do wypłaty (w całości) pieniędzy z II filara w wieku 65 lat, przy utrzymaniu zróżnicowanego wieku przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn, może naruszać unijną zasadę niedyskryminacji ze względu na płeć. Resort spraw wewnętrznych przed podjęciem ostatecznej decyzji poprosił o uzupełniające materiały uzasadniające te zmiany. Już wcześniej wskazywał, że brakuje pogłębionych analiz.

Zdecydowane „nie” pomysłom na zmiany w II filarze mówi też Ministerstwo Skarbu Państwa. Minister Aleksander Grad od dawna podkreśla, że zmiany w systemie powinny być bardziej kompleksowe. Trzeba także uwzględniać rozwój rynku kapitałowego i rolę jaką na nim odgrywają OFE, myśląc o obniżce składki do tych instytucji.

Pomysł minister Fedak dotyczący obniżenia składki do OFE konsekwentnie wspiera resort finansów. Jak czytamy w opinii przesłanej ministrowi Boniemu obniżenie składki wynika z dostosowania jednego z parametrów systemu emerytalnego do „możliwości finansowych sektora publicznego”. Prognozowany na 2010 r. dług publiczny wraz z kosztami reformy emerytalnej już bowiem zbliżył się do progu 55 proc. A w 2060 r. dług ten tylko z tytułu OFE wzrośnie do 94 proc. PKB.

Resort finansów ma jednak także kilka krytycznych uwag do założeń. Jest przeciw dobrowolności uczestnictwa w II filarze oraz całkowitemu zakazowi akwizycji. Bardziej odpowiada mu pomysł obowiązkowego stopniowego przekazywania składki z OFE do ZUS (taki sam efekt — według ministerstwa — da także utworzenie dodatkowych funduszy bezpiecznych) niż wypłata jednorazowa pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Jest także za zniesieniem limitów inwestycyjnych, zmianami w zakresie benchmarku oraz dodaniem regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej, czyli powiązaniem wysokości kapitałów towarzystw emerytalnych z aktywami OFE.

Minister Boni zapowiedział w czerwcu, że do końca wakacji pojawiają się alternatywne propozycje zmian w II filarze, których celem będzie podniesienie efektywności działania funduszy.

NBP

Dotarliśmy do kolejnych opinii do założeń o które poprosił Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM), który jutro ma się nim zająć. Negatywne stanowisko utrzymały Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz NBP.

Obie te instytucje zarzucają też Ministerstwu Pracy, że ich uwagi w ogóle nie zostały uwzględnione w założeniach. KNF zwraca nawet uwagę, że projekt resortu pracy błędnie sugeruje pozytywne do zmian stanowisko urzędu. Jak czytamy w piśmie wysłanych przez NBP, bank centralny: „negatywnie ocenia całokształt przedstawionych w projekcie Założeń propozycji zmian w systemie emerytalnym (...)”. Zarzuca im również brak szczegółowych analiz skutków proponowanych zmian.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy