— Pani minister w czwartek podpisze projekt i tego dnia zostanie on przekazany do dalszych prac — mówi Bożena Diaby, rzecznik prasowy resortu pracy na temat projektu zmian w ustawie o emeryturach kapitałowych.

Przygotowane w styczniu przez resort założenia przewidują powrót do ZUS osób w wieku przedemerytalnym i wprowadzenie możliwości wycofania pieniędzy z OFE po przejściu na emeryturę. Inna propozycja zakłada zmianę podziału składki między ZUS i OFE. Do ZUS miałoby trafiać 16,5 proc. miesięcznej pensji pracownika, zaś do OFE 3 proc. Obecnie do ZUS trafia 12,2 proc. pensji, a do OFE 7,3 proc. Minister pracy Jolanta Fedak chce także dołączyć zapisy dotyczące m.in. dobrowolności oszczędzania Polaków w II filarze.

Minister zapowiadała już od kilku miesięcy przekazanie projektu do dalszych prac. W ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej, mówiła, że ostatecznie zostanie przekazany w tym tygodniu. Jeśli, zgodnie z zapowiedzią, projekt zostanie przesłany w czwartek, Komitet Stały najwcześniej zajmie się nim w przyszłym tygodniu. Jego posiedzenia zaplanowane są na poniedziałek i czwartek w przyszłym tygodniu.

Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów,, przyznał niedawno, że do końca wakacji pojawiają się propozycje zwiększające efektywność II filara. Nie wiadomo czy wyjdą one z Kancelarii Premiera czy jako inicjatywa poselska. Zdaniem Boniego dyskutując o podnoszeniu efektywności OFE powinniśmy wyciągnąć lekcję z 2009 r. i ochronić ludzi przed tym, że ich kapitał emerytalny może zmaleć przed przejściem na emeryturę. A to oznacza tworzenie subfunduszy emerytalnych dopasowanych strategią inwestycyjną do wieku oszczędzających. Zarówno bezpiecznych, chroniących kapitał, jak i bardziej agresywnych dla młodych osób. Według Boniego efektywność II filara zwiększy też szerszy portfel inwestycyjny, a konkurencję między OFE tzw. bechmarki zewnętrzne, do których będzie się odnosić wyniki inwestycyjne OFE.