OFE: szersza paleta inwestycji

Zagraniczne kwity depozytowe dostępne dla funduszy

Publikacja: 17.07.2010 07:49

OFE: szersza paleta inwestycji

Foto: Fotorzepa, BS Bartek Sadowski

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt resortu finansów zmieniający rozporządzenie dotyczące inwestowania funduszy emerytalnych za granicą – wynika z informacji „Rz”. Resort likwiduje jedną z barier w lokowaniu pieniędzy przez fundusze poza granicami Polski.

Obecnie wszystkie zagraniczne papiery wartościowe, w które inwestują OFE, muszą posiadać rating (ocenę wiarygodności kredytowej). O ile w przypadku papierów dłużnych ten wymóg jest uzasadniony, o tyle w przypadku akcji niekoniecznie. Papiery udziałowe nie posiadają bowiem takiej oceny. Jeśli zatem dotychczas fundusze kupowały akcje za granicą, to ograniczały się tylko do emitentów, którzy mieli rating inwestycyjny. – Nie możemy jednak inwestować w akcje spółek, które nie zadłużały się i przez to nie potrzebowały ratingu – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA PTE.

Nowelizowane rozporządzenie zakłada, że rating ma dotyczyć jedynie papierów dłużnych (skarbowych czy korporacyjnych). – To od dawna postulowane przez nas uporządkowanie prawa – ocenia Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE.

Resort finansów dokłada też kolejną kategorię lokat, w które fundusze mogą zainwestować za granicą. Chodzi o kwity depozytowe. Zdaniem zarządzających dodanie tej pozycji niewiele jednak zmienia, bo rynek kwitów nie jest zbyt płynny. Umożliwi zaś OFE inwestowanie np. w spółki, których akcje notowane są na jednej giełdzie, a jako kwity depozytowe na innej.

Fundusze emerytalne chciałyby także, aby została zniesiona jeszcze inna bariera inwestowania za granicą. – Chodzi o koszty związane z przechowywaniem papierów zagranicznych w instytucjach analogicznych do polskiego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. – Jeśli są wyższe niż w Polsce, to musimy je pokrywać z pieniędzy towarzystwa emerytalnego. W Polsce koszty KDPW płacone są z aktywów funduszy – mówi jeden z naszych rozmówców. I tak gdyby np. największe OFE chciały w pełni wykorzystać obecny 5-proc. limit inwestycji zagranicznych, to PTE, które nimi zarządzają, musiałyby wyłożyć rocznie kilka milionów złotych.

Fundusze od dawna opowiadają się za stopniowym zwiększeniem limitu inwestycji zagranicznych do poziomu 30 proc. aktywów. Także według Komisji Europejskiej obecny 5-proc. limit łamie przepisy unijne i dlatego pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wyrok jeszcze nie zapadł.

Masz pytanie wyślij e-mail do autorki:[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt resortu finansów zmieniający rozporządzenie dotyczące inwestowania funduszy emerytalnych za granicą – wynika z informacji „Rz”. Resort likwiduje jedną z barier w lokowaniu pieniędzy przez fundusze poza granicami Polski.

Obecnie wszystkie zagraniczne papiery wartościowe, w które inwestują OFE, muszą posiadać rating (ocenę wiarygodności kredytowej). O ile w przypadku papierów dłużnych ten wymóg jest uzasadniony, o tyle w przypadku akcji niekoniecznie. Papiery udziałowe nie posiadają bowiem takiej oceny. Jeśli zatem dotychczas fundusze kupowały akcje za granicą, to ograniczały się tylko do emitentów, którzy mieli rating inwestycyjny. – Nie możemy jednak inwestować w akcje spółek, które nie zadłużały się i przez to nie potrzebowały ratingu – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA PTE.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy