Wyniki osiągnięte przez fundusze emerytalne

W tym roku najlepiej inwestowały: Amplico, Warta i PKO BP Bankowy

Aktualizacja: 15.07.2010 07:50 Publikacja: 15.07.2010 02:33

Wyniki osiągnięte przez fundusze emerytalne

Foto: Fotorzepa, Dor Dorota Awiorko-Klimek

W pierwszym półroczu 2010 najlepiej powiodło się funduszowi Amplico; zarobił 3,35 proc. Zresztą we wszystkich analizowanych przez nas okresach OFE to wypada dobrze.

Dwa kolejne miejsca w zestawieniu obejmującym ostatnie półrocze zajmują Warta oraz PKO BP Bankowy. Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio: 3 proc. i 2,92 proc. Oba te fundusze od pewnego czasu poprawiają swoje wyniki.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pieniadze/MP%20OFE_miesiace.pdf]Zobacz stopy zwrotu OFE w poszczególnych miesiącach 2010 r.[/link][/b]

W przypadku Warty jest to widoczne w rocznych efektach inwestycyjnych, w dłuższych – jeszcze nie za bardzo. Natomiast PKO BP Bankowy może być zadowolony z rezultatów swoich inwestycji zarówno w ujęciu rocznym, jak i dwuletnim czy trzyletnim (w tym ostatnim okresie z powodu bessy wszystkie OFE mają straty).

Wysokie miejsce w rankingu według wyników półrocznych zajmuje Polsat. Na tle konkurentów wyróżnia się on wysokim od dawna udziałem akcji w portfelu inwestycyjnym. Co ciekawe, Warta swój dobry wynik osiągnęła przy niskim zaangażowaniu w akcje. Najwyraźniej liczy się przede wszystkim to, na jakie papiery postawili zarządzający. Polsat bardzo dobrze wypada też w dłuższych okresach, z wyjątkiem trzyletniego (kiepskie dla niego były lata 2007 i 2008).

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pieniadze/MP%20OFE_okresy.pdf]Zobacz wyniki OFE w różnych okresach[/link][/b]

Pierwszą piątkę najlepszych OFE w 2010 r. zamyka Nordea. Wyniki tego funduszu w dłuższych okresach nie są jednak zachwycające.

Na szóstej pozycji uplasował się ING. Okazał się najlepszy spośród trójki największych OFE. Zamyka listę tych, których wyniki z ostatniego półrocza były powyżej średniej. Bardzo dobry był dla niego pierwszy kwartał, niezłe – ostatnie 12 miesięcy. Ale w średnim terminie, od dwóch do czterech lat, zajmuje niskie miejsca. Ostatnio w funduszu tym nastąpiło sporo zmian kadrowych, ale za zarządzanie wciąż odpowiada Grzegorz Chłopek.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pieniadze/MP%20OFE%20konto.pdf]Zobacz hipotetyczną wartość konta emerytalnego (w zł)[/link][/b]

Aviva, największy fundusz pod względem aktywów, jest siódmy. Powiodło mu się w drugim kwartale 2010 r. W długich okresach, powyżej dwóch lat, jego wyniki nie zachwycają.

Dalej znajdują się: Pocztylion, Axa i Pekao z takimi samymi stopami zwrotu. Dwa pierwsze zajmują też zbliżone pozycje w zestawieniach obejmujących wyniki z ostatnich 12, 24 i 36 miesięcy. W dłuższych okresach lepsza jest Axa. Z kolei Pekao plasuje się najwyżej w rankingach z wynikami długoterminowymi.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pieniadze/MP%20OFE_aktywa%20klienci.pdf]Zobacz wartość aktywów i liczbę klientów OFE[/link][/b]

PZU Złota Jesień, Allianz i Generali są na dole listy, którą zamyka Aegon. Na wynikach ostatniej trójki zaważył pierwszy, słaby kwartał. Zaskoczeniem może być niskie miejsce często przez nas chwalonego Generali. Fundusz ten do tej pory uzyskiwał bardzo stabilne efekty inwestycyjne. Mamy nadzieję, że to chwilowy spadek formy. Jego dwuletnia stopa zwrotu (i dłuższe) jest bardzo wysoka.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pieniadze/MP%20OFE_kwartaly.pdf]Zobacz zmianę wartości jednostek rozrachunkowych w I i II kw. 2010 r.[/link][/b]

[ramka][srodtytul]Jak było w I półroczu[/srodtytul]

- Przeciętny zysk funduszy emerytalnych wyniósł 2,6 proc. W tym czasie wartość WIG spadła o 1,5 proc., a WIG20 prawie o 5 proc. (OFE najwięcej inwestują w spółki skupione w tym indeksie).

- Bardzo dobry dla funduszy był marzec (stopa zwrotu 4,5 proc.). W czerwcu średnia strata OFE wyniosła 1,6 proc., w maju 1,3 proc., a w lutym 0,6 proc.

- Kluczowe znaczenie miały wyniki uzyskane z inwestycji w obligacje skarbowe.

- Zarządzający OFE liczą, że w całym 2010 r. uda im się osiągnąć zyski. Według optymistów mogą one wynieść ok. 8 proc. W 2009 r. fundusze zarobiły średnio 14,3 proc.[/ramka]

[ramka][srodtytul]Stan konta[/srodtytul]

Od sierpnia 1999 r. do czerwca 2010 r. najwięcej pieniędzy na przykładowym koncie zgromadzili klienci OFE: Polsatu, Generali, ING, Pekao i Amplico, natomiast najmniej pieniędzy jest na rachunkach w: Aegonie, PKO BP Bankowym, Pocztylionie i Nordei. Firma Analizy Online, która zrobiła takie wyliczenia, uwzględniła w nich nie tylko zmianę wartości jednostek rozrachunkowych OFE, ale też fakt, że składki wpływają do funduszy regularnie co miesiąc oraz że od klientów pobierane są opłaty od składki. [/ramka]

[ramka][srodtytul]Opinie dla „Rz”[/srodtytul]

[b]Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Axa PTE[/b]

W czasie znacznego spadku indeksów giełdowych w maju i czerwcu w wycenach akcji zostały już uwzględnione negatywne informacje dotyczące zadłużenia krajów wysoko rozwiniętych. Teraz największy wpływ na rynek będzie miało to, czy spowolnienie widoczne w wyprzedzających wskaźnikach koniunktury będzie tylko przejściowym osłabieniem przed drugą fazą cyklu wzrostowego, czy też gospodarka zmierza do drugiego dna recesji.

[b]Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji PTE Polsat[/b]

W pierwszym półroczu 2010 r. wszystkie fundusze uzyskały dodatnie stopy zwrotu. To dobry rezultat, zwłaszcza że w tym samym okresie główne indeksy giełdowe spadły. Wśród OFE, które osiągnęły ponadprzeciętne wyniki, znalazły się Warta i Polsat. Pierwszy z funduszy charakteryzował się najmniejszym wśród OFE udziałem akcji w portfelu (28,6 proc.), a drugi - największym udziałem (38,2 proc). Jak widać, dobre wyniki osiągnęli zarządzający, którzy zastosowali odmienne strategie inwestycyjne.

[b]Marcin Źółtek, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny Aviva PTE[/b]

W minionym półroczu fundusze emerytalne brały aktywny udział w prywatyzacjach, obejmując znaczne pakiety akcji. W niektórych spółkach stały się (jako sektor) głównym akcjonariuszem. Największe OFE były bardzo aktywne na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Na przykład przedstawiciele naszego funduszu uczestniczyli w ponad 80 walnych zgromadzeniach.

[b]Piotr Bień, zarządzający portfelem akcyjnym w ING PTE[/b]

Osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu przez OFE w pierwszym półroczu było możliwe dzięki dobrym wynikom inwestycji w papiery dłużne. W najbliższym czasie inwestorzy giełdowi będą z dużą uwagą obserwować reakcję gospodarki światowej na wycofywanie programółw pomocowych. Zobaczymy, na ile ożywienie gospodarcze jest trwałe.

[b]Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji w PKO BP Bankowy PTE[/b]

Drugie półrocze 2010 r. powinno przynieść poprawę nastrojów na rynku akcji. Spowoduje to wzrost stóp zwrotu OFE. Roczny wynik OFE wyniesie ok. 8 proc. Celem naszego funduszu jest uzyskanie wyniku lepszego od średniej ważonej stopy zwrotu za 2010 r.

[b]Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE[/b]

Dane makroekonomiczne nie wskazują na trwałe ożywienie w zachodnich gospodarkach. A walka z nadmiernym deficytem budżetowym nie pozwoli na nowe programy pomocowe wspierające popyt w tych krajach. Niepokój zaczyna budzić gospodarka Chin. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania trwałą poprawę wyników spółek, co przełożyłoby się na koniunkturę na światowych giełdach.

[b]Rafał Mikusiński, wiceprezes, dyrektor Departamentu Inwestycji Amplico PTE[/b]

W najbliższych miesiącach rentowność obligacji powinna być stabilna (brak podwyżek stóp procentowych NBP). Natomiast potencja¸ rynku akcji będzie ograniczony z uwagi na możliwe osłabnięcie tempa wzrostu gospodarczego i dalszą podaż akcji ze strony Skarbu Państwa.

[b][link=http://www.rp.pl/temat/181781.html]Czytaj więcej o OFE[/link][/b]

W pierwszym półroczu 2010 najlepiej powiodło się funduszowi Amplico; zarobił 3,35 proc. Zresztą we wszystkich analizowanych przez nas okresach OFE to wypada dobrze.

Dwa kolejne miejsca w zestawieniu obejmującym ostatnie półrocze zajmują Warta oraz PKO BP Bankowy. Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio: 3 proc. i 2,92 proc. Oba te fundusze od pewnego czasu poprawiają swoje wyniki.

Pozostało 96% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą