Będą chętni na obligacje Warszawy

OFE więcej inwestują w papiery nieskarbowe. Udział tych instrumentów w portfelu funduszy w tym roku wzrośnie

Publikacja: 20.07.2009 02:37

Jak OFE lokujĄ aktywa w obligacje nieskarbowe

Jak OFE lokujĄ aktywa w obligacje nieskarbowe

Foto: Rzeczpospolita

Obligacje Krakowa warte prawie 230 mln zł miały na koniec czerwca w portfelu inwestycyjnym fundusze emerytalne. Tak wynika z analizy danych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej struktury portfela OFE. Cała emisja stolicy Małopolski wyniosła 300 mln zł. Kupiły ją fundusze AIG, Allianz, Aviva, ING i Nordea. Najwięcej ING, który dotychczas niechętnie inwestował w papiery nieskarbowe. Dotychczas pojedyncze OFE miały jedynie papiery Poznania (Aviva) i Rybnika (Polsat).

– To dobra informacja, że pojawiają się wreszcie duzi emitenci wśród samorządów i spółek komunalnych i oferują duże emisje. Do tego w atrakcyjnych spreadach (marżach – red.). Dla nas jest to papier bezpieczniejszy niż obligacje korporacyjne, bo ryzyko jest zbliżone do ryzyka Skarbu Państwa – mówi Rafał Trzop, zarządzający portfelem dłużnym w funduszu Allianz.

Dzisiejsze oprocentowanie emisji dla większych miast to sześciomiesięczny WIBOR plus 2 – 3 pkt proc. Ewa Radkowska, członek zarządu, dyrektor pionu inwestycyjnego PTE ING, uważa, że dotychczasowe spready były zwykle niskie i nie pokrywały ryzyka związanego z inwestycją w papiery pozaskarbowe.

W czerwcu trzy fundusze – AIG, Aviva i Nordea – zainteresowały się też emisją o wartości 100 mln zł obligacji przychodowych bydgoskiej spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Zresztą ta spółka wcześniej emitowała papiery. Na koniec ubiegłego roku miały je już w portfelu fundusze Aegon i Aviva. Na koniec czerwca wartość obligacji przychodowych w portfelach wszystkich OFE wyniosła prawie 143 mln zł, wobec 73,6 mln zł w maju.

Zarządzający OFE oczekują, że teraz więcej będzie emisji nieskarbowych. – Samorządy i spółki komunalne potrzebują pieniędzy na wkład własny w projekty realizowane przy współudziale środków unijnych i stąd będzie więcej emisji. Poza tym więcej takich obligacji trafia na rynek kapitałowy. Banki, zacieśniając podejście do ryzyka, mniej chętnie udzielają kredytów i nie biorą emisji obligacji na swój bilans – mówi Ewa Radkowska. I dodaje, że dzięki papierom nieskarbowym portfele funduszy stają się choć trochę bardziej zdywersyfikowane.

Jeszcze w tym miesiącu obligacje o wartości 600 mln zł ma wyemitować Warszawa. Należy oczekiwać, że podobnie jak papiery Krakowa, będą się one cieszyć sporym zainteresowaniem wśród OFE. Poza tym krótkoterminowe papiery wypuścił Białystok i planuje nowe emisje. Z nowym programem o wartości 200 mln zł wystartował Włocławek, a plan emisji papierów o wartości 100 mln zł ma również Lublin.

W najbliższym czasie trzyletnie obligacje – 600 mln zł – z gwarancją Skarbu Państwa wypuści też BGK (na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego). – W tym przypadku fundusze mogą jednak liczyć na konkurencję banków, dla których ten papier też może być atrakcyjny – mówi jeden z naszych rozmówców.

Kolejny raz na gwarancje Skarbu Państwa przy emisji papierów liczy też spółka PKP i kolejny raz zainteresują one pewnie OFE. Zarządzający funduszami przewidują, że udział papierów nieskarbowych w portfelu może wzrosnąć w tym roku o 1 – 2 pkt proc. W czerwcu wyniósł 2 proc.

Niewątpliwie papiery municypalne, przychodowe czy z gwarancją Skarbu Państwa stanowią konkurencję dla emisji skarbowych resortu finansów. A OFE to dziś największy i stabilny nabywca tych ostatnich.

Obligacje Krakowa warte prawie 230 mln zł miały na koniec czerwca w portfelu inwestycyjnym fundusze emerytalne. Tak wynika z analizy danych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej struktury portfela OFE. Cała emisja stolicy Małopolski wyniosła 300 mln zł. Kupiły ją fundusze AIG, Allianz, Aviva, ING i Nordea. Najwięcej ING, który dotychczas niechętnie inwestował w papiery nieskarbowe. Dotychczas pojedyncze OFE miały jedynie papiery Poznania (Aviva) i Rybnika (Polsat).

– To dobra informacja, że pojawiają się wreszcie duzi emitenci wśród samorządów i spółek komunalnych i oferują duże emisje. Do tego w atrakcyjnych spreadach (marżach – red.). Dla nas jest to papier bezpieczniejszy niż obligacje korporacyjne, bo ryzyko jest zbliżone do ryzyka Skarbu Państwa – mówi Rafał Trzop, zarządzający portfelem dłużnym w funduszu Allianz.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami