Pracownicze fundusze traciły jak OFE

Pieniądze zgromadzone w pracowniczych funduszach emerytalnych skurczyły się w ubiegłym roku o nieco ponad 1 proc. To w dużej mierze efekt spadków na giełdzie, które trwają już od połowy 2007 r.

Publikacja: 13.03.2009 17:04

Pracownicze fundusze traciły jak OFE

Foto: Rzeczpospolita

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) są jedną z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE), których celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych w zakładach pracy. Podobnie jednak jak indywidualne konta emerytalne, gdzie środki odkłada każdy samodzielnie, nie rozwijają się zbyt dobrze. W ubiegłym roku nie powstał żaden nowy pracownicy fundusz emerytalny. Nie dołączył też nowy pracodawca do istniejącego PFE. Nie licząc oddziału firmy Nestle w Namysłowie, który wszedł do pracowniczego funduszu emerytalnego prowadzonego przez tą firmę.

Pracownicze fundusze podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) zanotowały w minionym roku stratę z inwestowania składek klientów. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła -11 proc. Tradycyjnie już średni wynik był nieco lepszy niż w OFE (-13,9 proc.). PFE miały też stratę gdy analizuje się wyniki za 2 lata (6,1 proc.). Na plusie są gdy analizuje się wyniki za 3 lata i więcej.

Pracownicze fundusze nie zarządzają samodzielnie pieniędzmi klientów, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym. W minionym roku lepiej wypadły te PFE, którymi pieniędzmi opiekował się Credit Suisse Asset Management (Nestle i Unilever). Następnie fundusz PZU Słoneczna Jesień, którego majątkiem zarządza PZU Asset Management. Najsłabiej poszło pracowniczym funduszom, których aktywa inwestuje Pioneer Pekao Investment Management (TP oraz Nowy Świat).

Pieniądze pracowników gromadzone na przyszłą emeryturę w grupowych funduszach emerytalnych na koniec grudnia wyniosły 1,04 mld zł, wobec 1,05 mld zł rok wcześniej. Liczba klientów funduszy wyniosła 59,2 tys., w tym aktywni klienci (ci, na których konta wpływają składki) stanowili 38,3 tys. Dla porównania rok wcześniej było to nieco więcej odpowiednio 60,1 i 40,7 tys.

Nadzór emerytalny wydał dotychczas siedem decyzji o utworzeniu pracowniczych towarzystw emerytalnych (PTE), które zarządzają PFE. Obecnie funkcjonuje ich pięć, bo dwa zostały zlikwidowane. Tworzenie pracowniczych towarzystw emerytalnych nie cieszy się dużą popularnością wśród pracodawców. Utworzenie samodzielnej spółki – pracowniczego towarzystwa jest dość drogie. Zwłaszcza w obecnym okresie kryzysu nie ma co liczyć, że powstaną nowe pracownicze towarzystwa i fundusze.

Robert Juszczak, prezes PTE Nowy Świat nie wyklucza jednak, że w przyszłości bogaci pracodawcy będą je tworzyć dla swoich pracowników. Trzy towarzystwa (TP, Nestle i Unilever) utworzyli pojedynczy pracodawcy. W funduszu, którym zarządza PTE Nowy Świat, uczestniczą pracownicy 15 różnych spółek (Dalkia od 2007 r.). A w funduszu PZU Słoneczna Jesień odkładają pieniądze zatrudnieni w firmach z grupy PZU – ubezpieczyciela majątkowego PZU, CIG PZU oraz PZU Tower. Wciąż do programu nie dołączyło PZU Życie. Andrzej Szeremeta, prezes MPTE PZU, zapowiada, że stanie się to w tym roku. PZU Życie jest już akcjonariuszem towarzystwa.

Zanim pracodawca zacznie odkładać pieniądze za pracowników na starość, musi zostać akcjonariuszem towarzystwa emerytalnego, które zarządza tym funduszem oraz musi zostać złożony wniosek o rejestrację PPE. – Stanie się to w ciągu trzech miesięcy – mówi Andrzej Szeremeta. MPTE PZU będzie też szukać chętnych do uczestniczenia w tej formie PPE poza spółkami grupy PZU. W tym roku jednak na pewno to nie nastąpi.

W funduszu, którym zarządza PTE Nowy Świat, uczestniczą z kolei pracownicy 15 różnych spółek. To jedyny otwarty na różne podmioty fundusz i towarzystwo. – W tym roku dołączy 16. spółka. Rozpoczynamy proces rejestracji. W pierwszej połowie roku powinien ruszyć – mówi Robert Juszczak.

[ramka][b]Czym są Pracownicze Programy Emerytalne[/b]

PFE są jedną z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Liczba PPE zwiększa się rocznie o ok. 60-80. Na koniec ubiegłego roku było ich w Polsce 1078, wobec 1019 jeszcze rok wcześniej. W sumie w ramach PPE na koniec ubiegłego roku – jak wynika ze wstępnych danych – aktywa wyniosły 3,6 mld zł, wobec 3,8 mld zł rok wcześniej.

Liczba pracowników objętych programem zwiększyła się o ok. 13 tys. do 325 tys. Oznacza to, że w ramach III filaru, czyli dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, w skład którego obok PPE wchodzą też indywidualne konta emerytalne (IKE) Polacy mieli odłożone 5,2 mld zł, o pół miliarda złotych mniej niż rok wcześniej. Dodatkowo na lepszą starość oszczędza prawie 1,2 mln osób (o ok. 50 tys. mniej niż rok wcześniej, co wynika ze zmniejszającej się liczby IKE). To niewiele zważywszy, że II filarze, czyli funduszach emerytalnych oszczędza 14 mln Polaków. [/ramka]

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) są jedną z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE), których celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych w zakładach pracy. Podobnie jednak jak indywidualne konta emerytalne, gdzie środki odkłada każdy samodzielnie, nie rozwijają się zbyt dobrze. W ubiegłym roku nie powstał żaden nowy pracownicy fundusz emerytalny. Nie dołączył też nowy pracodawca do istniejącego PFE. Nie licząc oddziału firmy Nestle w Namysłowie, który wszedł do pracowniczego funduszu emerytalnego prowadzonego przez tą firmę.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?