W przyszłym roku będziemy mogli wpłacić więcej

Dwukrotnie ma wzrosnąć limit wpłat zwolnionych z podatku Belki. W tym roku są to 4 tys. zł, od 2009 r. może być około 8 tys. zł

Publikacja: 02.10.2008 03:11

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), na których możemy dodatkowo gromadzić pieniądze na starość. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Zgodnie z planami roczny limit wpłat na IKE ma się zwiększyć do trzykrotności (obecnie jest półtorakrotność) przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Od przyszłego roku może zatem wynieść około 8 tys. zł rocznie.

Projekt przewiduje też, że będzie można podjąć część pieniędzy zgromadzonych na koncie. Obecnie można wypłacić tylko całość. Wtedy umowa jest rozwiązywana, trzeba odprowadzić podatek od zysków kapitałowych i nie można ponownie założyć IKE. Według nowych regulacji 19-proc. podatek Belki też będzie pobierany, ale tylko od zysków z wycofywanej sumy. Będzie również możliwa wypłata środków z IKE w ratach (a nie tylko w całości, jak teraz) po osiągnięciu wieku emerytalnego (generalnie 60 lat).

Zdaniem ekspertów rzeczywistą zachętą do dodatkowego oszczędzania mogłyby być ulgi podatkowe. Na to jednak nie godzi się resort finansów. Z inicjatywą ustawodawczą wyszła zatem Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Proponuje, aby można było odpisać od podstawy opodatkowania do 12 tys. zł rocznie. Według wyliczeń tej izby, jeśli zgromadzimy 100 tys. zł kapitału, możemy oczekiwać około 500 zł dodatkowej emerytury miesięcznie.

Zdaniem ekspertów każdy powinien odkładać na starość minimum 10 proc. swojego wynagrodzenia. Oczywiście można zacząć od niższych kwot. Od dawna wiadomo, że w nowym systemie emerytura z ZUS i OFE będzie niska, wyniesie od 20 do maksymalnie 70 proc. naszych zarobków przed zakończeniem kariery zawodowej.

[wyimek]873tys. kont emerytalnych założyli Polacy, jest na nich 1,8 mld zł, dla porównania w OFE – 140 mld zł[/wyimek]

W zasadzie każda forma oszczędzania jest dobra. Nie musi to być koniecznie IKE (jego zaletą jest zwolnienie z podatku Belki). Możemy równie dobrze poza IKE inwestować w fundusze, polisy ubezpieczeniowe z funduszami kapitałowymi, akcje, obligacje, zakładać lokaty, kupować nieruchomości, a nawet dzieła sztuki. Wybór w dużym stopniu zależy od czasu oszczędzania (im dłuższy, tym inwestycje mogą być bardziej ryzykowne, a im bliżej do emerytury, tym muszą być coraz bezpieczniejsze).

[i]oszacuj swoją emeryturę

[link=http://www.knf.gov.pl]www.knf.gov.pl[/link][/i]

[ramka][srodtytul]Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z:[/srodtytul]

[ul][li]funduszem inwestycyjnym,[/li]

[li]bankiem,[/li]

[li]towarzystwem ubezpieczeniowym,[/li]

[li]biurem maklerskim.[/ul][/ramka][/li]

[ramka][srodtytul]Co warto wiedzieć o IKE[/srodtytul]

[ul][li]Umowę z instytucją finansową o prowadzenie IKE może podpisać każdy, kto ukończył 16 lat. Nie ma górnej granicy wieku.[/li]

[li]Oszczędzać mogą także osoby, które nie osiągają stałych dochodów, np. są okresowo bezrobotne, wykonują wolne zawody, są samozatrudnione, pracują na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło.[/li]

[li]Można mieć tylko jedno IKE.[/li]

[li]Zyski z oszczędności zgromadzonych na IKE będą zwolnione z 19-proc. podatku Belki (odczujemy to dopiero w momencie podejmowania środków). Podatku Belki nie zapłacą także osoby uposażone (wskazane przez właściciela konta) czy spadkobiercy, którzy odziedziczą kapitał. Podatek od spadku również nie będzie pobierany.[/li]

[li]Przy zawieraniu umowy każdy oszczędzający powinien wskazać osoby uposażone, które po jego śmierci otrzymają całość zgromadzonych na IKE oszczędności. W przeciwnym razie środki przechodzą na rzecz spadkobierców.[/li][/ul][/ramka]

[ramka][srodtytul]Kto szczególnie powinien dodatkowo oszczędzać[/srodtytul]

[ul][li]osoby, którym mało czasu zostało do przejścia na emeryturę;[/li]

[li]osoby, które zarabiają więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej płacy (po przekroczeniu tego limitu przestają odprowadzać składki do ZUS);[/li]

[li]osoby prowadzące działalność gospodarczą i płacące minimalną składkę do ZUS;[/li]

[li]rolnicy odprowadzający składki do KRUS na najniższym poziomie;[/li]

[li]kobiety, które w okresie aktywności zawodowej mają dużo okresów nieskładkowych, np. przebywają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych; dodatkowy argument: kobiety wcześniej niż mężczyźni przechodzą na emeryturę.[/li][/ul][/ramka]

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), na których możemy dodatkowo gromadzić pieniądze na starość. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Zgodnie z planami roczny limit wpłat na IKE ma się zwiększyć do trzykrotności (obecnie jest półtorakrotność) przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Od przyszłego roku może zatem wynieść około 8 tys. zł rocznie.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami