OFE mają ponad 9 mld zł w akcjach PKO BP

W pięciu największych spółkach z indeksu WIG20 OFE miały ulokowane ponad 32 mld złotych.

Publikacja: 11.01.2013 03:52

OFE mają ponad 9 mld zł w akcjach PKO BP

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Akcje PKO BP, PKN Orlen, PZU, KGHM oraz Pekao  to największe pozycje w portfelach akcyjnych funduszy emerytalnych. Fundusze emerytalne opublikowały informacje o inwestycjach, które stanowią minimum 1 proc. ich aktywów. Pokazują więc największe lokaty w pojedyncze instrumenty, w tym akcje spółek giełdowych. Dla przypomnienia na koniec czerwca pieniądze w zarządzaniu wszystkich funduszy wyniosły prawie 270 mld zł.

Łączna wartość akcji, w których fundusze emerytalne mają ulokowane co najmniej 1 proc. aktywów, wyniosła  46,5 mld zł na koniec 2012 r. Dla porównania na koniec czerwca 2012 r. było to 36,7 mld zł, a  jeszcze na koniec grudnia 2011 r. 29,4 mld zł.

Sprzedaż akcji

Akcje pięciu spółek stanowiły w portfelach wszystkich OFE ponad 1 proc. ich aktywów. Są to: PKO BP, PKN Orlen, Pekao, PZU  KGHM Polska Miedź.  Wartość inwestycji w te papiery wyniosła 32,4 mld zł. W skali sześciu miesięcy wzrosła o 7,2 mld zł, a w skali roku o ponad 10 mld zł.

Tylko wartość akcji największego polskiego banku PKO BP wyniosła 9,3 mld zł. Od czerwca wzrosła o 2,4 mld zł. To między inny efekt sprzedaży pakietu akcji PKO przez Skarb Państwa. Lipcowa oferta akcji PKO BP w wysokości 3,1 mld zł była największa na rynku regulowanym w Europie Środkowo-Wschodniej od czasu debiutu JSW w 2011 roku. Według szacunków OFE mogły kupić akcje największego polskiego banku za 1,2 mld zł.

Jak jednak podkreślają zarządzający, OFE mogą sprzedawać akcje PKO BP oraz innych banków, robiąc miejsce na nowe akcje BZ WBK. Już wiele wskazuje, że OFE pozbyły się części akcji Pekao. Zresztą sprzedawały też np. akcje PZU czy KGHM. Na akcjach tej ostatniej sporo zarobiły i zapewne realizowały zyski po wysokich cenach.

– Dla grupy PZU rok 2012 zakończy się dużymi zwyżkami zysków. Wzrost ten jest spowodowany brakiem szkód o charakterze katastrof (powodzie itp.). Ponadto do istotnej poprawy rezultatów przyczynia się istotny wzrost wyniku na inwestycjach (przede wszystkim na obligacjach, ale także w mniejszym stopniu na akcjach), ścisła kontrola kosztów oraz rekordowa rentowność segmentu majątkowego (spowodowana wzrostem cen polis). Rok 2013 będzie najprawdopodobniej dla polskiego ubezpieczyciela słabszy. Będzie to wynikać z wyższych kosztów, narastającej konkurencji w polisach majątkowych oraz niższego dochodu z portfela obligacji – ocenia Wojciech Rostworowski, wiceprezes PKO BP Bankowy PTE.

Postawiły na LPP

Fundusze sprzedałyby też zapewne akcje PGE, bo spółki energetyczne, obok budowlanych,  nie cieszyły się dużą popularnością w minionym roku. W lutym jednak skarb sprzedał pakiet akcji PGE. OFE kupiły około połowy pakietu wartego 2,5 mld zł.  Wiele wskazuje, że fundusze dokupywały natomiast akcje Orlenu. Podobnie jak LPP. Akcje tej ostatniej spółki to nowa istotna pozycja w portfelach funduszy emerytalnych. Jeszcze na koniec czerwca tylko w dwóch OFE akcje tej spółki odzieżowej stanowiły ponad 1 proc. ich aktywów. Na koniec grudnia dotyczyło to już dziesięciu OFE.

Marcin Petelski, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i główny zarządzający portfelem akcji w Nordea PTE, podkreśla, że akcje LPP należą do jednych z najbardziej udanych inwestycji OFE. – Spółka zadebiutowała na WGPW po 48 zł za akcję w 2001 r. Obecnie kurs jest bliski 4800 zł, a sama wartość płaconej dywidendy jest wyższa od ceny z IPO. Spółka, gdy debiutowała na giełdzie, miała zaledwie 11 mln zł zysku netto. W 2011 r. zysk netto wyniósł 268 mln zł, a sklep prowadzony przez LPP możemy odwiedzić w prawie każdym istotnym centrum handlowym w kraju.  Od debiutu na giełdzie jedna akcja dała zarobić prawie 100 razy (bez uwzględnienia dywidend).  Co ważne, wzrost kursu wynika ze wzrostu wartości wewnętrznej akcji – mówi Petelski.

Z innych spółek detalicznych OFE dały zarobić też papiery NG2. Wśród sektorów, które szczególnie przyczyniły się do dobrych osiągnięć OFE, jest też surowcowy, na czele z KGHM, ale także spółki chemiczne, w które OFE są mocno zaangażowane.

– Bardzo dobrymi inwestycjami okazały się akcje Lotosu i KGHM. Ich ceny wzrosły odpowiednio  aż o 82 proc. i 72 proc., a zyski z tych inwestycji powiększyły jeszcze wypłacone dywidendy. Dobrą pozycją okazały się także papiery Bogdanki, choć tutaj skala wzrostu była już nieco mniejsza i wyniosła około 31 proc. Bardzo ważna okazała się także wczesna identyfikacja spółek, które miały być wyceniane w minionym roku słabiej. Dobrze „zagrało" zmniejszone zaangażowanie w akcje z sektora energetyki czy eliminacja z portfela niektórych spółek z branży budowlanej – mówi Rafał Trzop, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Allianz Polska.

Akcje PKO BP, PKN Orlen, PZU, KGHM oraz Pekao  to największe pozycje w portfelach akcyjnych funduszy emerytalnych. Fundusze emerytalne opublikowały informacje o inwestycjach, które stanowią minimum 1 proc. ich aktywów. Pokazują więc największe lokaty w pojedyncze instrumenty, w tym akcje spółek giełdowych. Dla przypomnienia na koniec czerwca pieniądze w zarządzaniu wszystkich funduszy wyniosły prawie 270 mld zł.

Łączna wartość akcji, w których fundusze emerytalne mają ulokowane co najmniej 1 proc. aktywów, wyniosła  46,5 mld zł na koniec 2012 r. Dla porównania na koniec czerwca 2012 r. było to 36,7 mld zł, a  jeszcze na koniec grudnia 2011 r. 29,4 mld zł.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy