Wyniki funduszy zagranicznych

Najlepszą inwestycją minionego roku w przypadku zarejestrowanych w Polsce funduszy zagranicznych okazały się rozwiązania akcyjne. Na blisko 300 takich funduszy tylko 14 proc. z nich poniosło stratę w przeliczeniu na polską walutę

Publikacja: 10.01.2013 18:43

Wyniki funduszy zagranicznych

Foto: Analizy Online

Większość światowych giełd zakończyła miniony rok na sporym plusie. Indeks MSCI World w USD zyskał 13,4 proc., podczas gdy indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 15,2 proc. Jedną z najbardziej zyskownych giełd okazała się giełda w Stambule, gdzie indeks XU 100 zyskał aż 52,6 proc. Dobre wyniki wypracowały także giełdy w Niemczech (DAX 29,1 proc.) oraz Austrii (ATX 26,9 proc.). Ogólny wzrost apetytu na ryzyko sprawił, że wyraźnie umocnił się złoty. W ciągu roku polska waluta zyskała do euro 7,4 proc., a do dolara amerykańskiego 9,3 proc.

 

 

Najlepszą inwestycją minionego roku w przypadku zarejestrowanych w Polsce funduszy zagranicznych okazały się rozwiązania akcyjne. Na blisko 300 takich funduszy tylko 14 proc. z nich poniosło stratę w przeliczeniu na polską walutę - wynika z danych Analiz Online.

Tak dobre wyniki, często dwucyfrowe, to w dużym stopniu efekt dobrej koniunktury na rynkach wschodzących. Najwięcej można było natomiast zarobić w Turcji. Fundusze, które inwestują na giełdzie w Stambule przyniosły zyski nawet powyżej 50 proc. Klienci, którzy rok temu zainwestowali np. w fundusz akcji tureckich HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) zarobili 56,4 proc. Niewiele mniej zyskali klienci BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN), 45,4 proc.

Bardzo dobrze poradziły sobie również fundusze indyjskie. Najlepsze wyniki uzyskały fundusze HSBC GIF Indian Equity EC (PLN) oraz Franklin India N (acc) (PLN-H1), które zyskały odpowiednio 24,5 proc. oraz 23,3 proc.

Wysokie stopy zwrotu wypracowały również fundusze globalnych rynków wschodzących. Najlepszy z nich, czyli Templeton Frontier Markets A (acc) (USD) wypracował stopę zwrotu na poziomie 12,5 proc. (w PLN). Jedne ze słabszych wyników wypracowały fundusze z ekspozycją na rynek japoński, takie jak Schroder ISF Japanese Equity Alpha A1 (Acc) (JPY), który stracił -11,2 proc. w przeliczeniu na złotówki, czy też na Bliski Wschód takie jak WIOF Middle East Performance Fund - Class A (PLN), który stracił blisko – 8 proc. Warto jednak zauważyć, że pierwszy z wspomnianych funduszy w walucie bazowej osiągnął dodatnią stopę zwrotu, natomiast po uwzględnieniu różnic kursowych wynik jest ujemny.

Wśród najlepszych inwestycji minionego roku przeważają fundusze, których aktywa lokowane są na rynkach wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Nowej Europy. Opłacało się również postawić na fundusze, których zarządzający inwestują na rynkach azjatyckich (bez Japonii). Wśród najgorszych inwestycji dominowały natomiast fundusze inwestujące na rynku japońskim, czy rozwiązania inwestujące na globalnych rynkach rozwiniętych.

Z dużą różnorodnością wyników mieliśmy do czynienia w segmencie funduszy akcji sektorowych. Po kilku chudych latach najlepiej wypadły fundusze inwestujące w sektor nieruchomości, nieźle poradził sobie również silnie przeceniony w minionym roku sektor finansowy. Najlepsze rozwiązania tego typu, czyli fundusz BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific D (EUR)(*) oraz BlackRock GF World Financials A2 (USD) zyskały odpowiednio w polskich złotych 32,6 proc. oraz 19,8 proc.

 

 

Zdecydowanie najsłabiej zakończyły miniony rok fundusze powiązane z sektorem surowców przemysłowych czy metali szlachetnych. Brak silnego wsparcia po stornie popytu sprawił, że na rynku surowców stopy zwrotu były tylko na niewielkim plusie. To z kolei odbiło się na wynikach funduszy inwestujących w spółki wydobywcze. Jedne z większych strat w przeliczeniu na złotówki odnotowali posiadacze jednostek BlackRock GF World Gold A2 (USD), który stracił -16,7 proc. oraz BlackRock GF World Mining A2 (USD), -12,1 proc. W przypadku drugiego funduszu jednostka PLN-hedged funduszu traciła tylko -1,8 proc.

Dobra koniunktura była również widoczna na globalnych rynkach długu. Słabo wypadały jedynie niektóre rynki krajów rozwiniętych, szczególnie tam gdzie rentowności obligacji są na historycznie niskich poziomach tak jak ma to np. miejsce w USA. W efekcie ponad 60 proc. zagranicznych rozwiązań dłużnych wypracowała dodatnią stopę zwrotu w przeliczeniu na złote. Wśród najlepszych rozwiązań dominowały fundusze europejskich obligacji wysokodochodowych oraz fundusze o charakterze globalnym. Najgorzej z kolei zachowywały się jednostki funduszy inwestujących w amerykańskie papiery dłużne wyceniane w USD.

Najpopularniejszy z zagranicznych funduszy dłużnych w Polsce, Templeton Global Total Return zyskał w przeliczeniu na złotówki tylko 8,6 proc., na co wpływ miało umocnienie naszej waluty. Świetnie zaprezentowała się natomiast jednostka PLN-hedged, która zyskała aż 22,7 proc. Równie dobre rezultaty wypracowały jednostki z zabezpieczonym ryzykiem kursowym funduszy Templeton Global Bond oraz BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities, odpowiednio 18,3 proc. oraz 14,8 proc. Dużo natomiast stracili, w przeliczeniu na złote, klienci funduszy Franklin U.S. Government A (acc) (USD) oraz Raiffeisen - Dolar - Obligacje Krótkoterminowe (USD), odpowiednio -8,5 proc. oraz -9,2 proc.

 

 

Dobra koniunktura na rynkach była sprzymierzeńcem dla większości funduszy zagranicznych.  W minionym roku złotówka należała do najsilniejszych walut na świecie dlatego najwięcej skorzystali Ci inwestorzy, którzy postawili na jednostki PLN-hedged, czyli z zabezpieczonym ryzykiem kursowym.

Większość światowych giełd zakończyła miniony rok na sporym plusie. Indeks MSCI World w USD zyskał 13,4 proc., podczas gdy indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 15,2 proc. Jedną z najbardziej zyskownych giełd okazała się giełda w Stambule, gdzie indeks XU 100 zyskał aż 52,6 proc. Dobre wyniki wypracowały także giełdy w Niemczech (DAX 29,1 proc.) oraz Austrii (ATX 26,9 proc.). Ogólny wzrost apetytu na ryzyko sprawił, że wyraźnie umocnił się złoty. W ciągu roku polska waluta zyskała do euro 7,4 proc., a do dolara amerykańskiego 9,3 proc.

Pozostało 89% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają