W kolejnych latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie pracował nad podniesieniem jakości obsługi klientów, by zgodnie z nadrzędnym celem nowej "Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 - 2015" konsekwentnie zwiększać zaufanie klientów do instytucji - napisał ZUS w komunikacie.

Cel ten będzie realizowany kompleksowo, poprzez jednoczesne działania w kilku perspektywach: klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju oraz finansów. I tak, zwiększony zostanie stopień elektronizacji kontaktu z klientem, ale dodatkowo również usprawniona będzie tradycyjna forma obsługi.

Ma to pozwolić na znaczne ograniczenie "kolejek do okienka", a tym samym zwiększyć szybkość i komfort załatwiania spraw. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, łatwiejsze ma stać się także upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz roli ZUS. Informacje dostępne w wersji elektronicznej będą przekazywane szybciej, a także w formie dla wielu osób bardziej przystępnej. W ten sposób ZUS ma zwiększyć skuteczność realizacji polityki informacyjnej i edukacji. Po drugie, podjęte zostaną działania mające na celu optymalizację procesów. W ślad za tym, nastąpi dostosowanie zasobów ZUS do zmienionych procesów, co z kolei umożliwi bardziej efektywne ich wykorzystanie.

- Pozwoli to na podniesienie poziomu obsługi klientów poprzez poprawę szybkości i jakości realizowanych zadań. W końcu, utrzymamy kierunek zmian w zakresie przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi oraz optymalizacji kosztów ponoszonych na realizację zadań ustawowych - czytamy w komunikacie.

Nowym elementem jest  zwiększenie satysfakcji pracowników zakładu. W realizacji tego celu pomocny będzie wdrażany system zarządzania zasobami ludzkimi oparty na modelu kompetencji.

 

Wdrożenie nowej "Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 - 2015", jest kolejnym krokiem, przybliżającym ZUS do osiągnięcia statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.

Jak podaje ZUS, zauważalnymi dla klienta zmianami wynikającymi z realizacji "Strategii przekształceń ZUS na lata 2010 - 2012" było między innymi wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - nowoczesnego i według specjalistów IT - najbardziej innowacyjnego projektu e-administracji w Europie. Ponadto skrócony został czas obsługi klientów, poszerzony katalog spraw możliwych do załatwienia "od ręki" oraz zoptymalizowane koszty związane z działalnością zakładu.