OFE kupiły akcje za 830 mln złotych

Fundusze emerytalne kupowały w styczniu głównie papiery KGHM i Lotosu z oferty Skarbu Państwa

Publikacja: 04.02.2010 01:09

OFE kupiły akcje za 830 mln złotych

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Do 54,6 mld zł wzrosła na koniec stycznia wartość akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To wzrost o mniej niż 900 mln zł w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Oznacza też niewielki skok udziału akcji w portfelach funduszy – z 30 do 30,1 proc. Gdy doda się do tego także akcje notowane na zagranicznych rynkach, to wartość portfela akcji OFE nieznacznie wzrośnie, do 55,6 mld zł, a udział do 30,7 proc.

Zakupy netto akcji przez fundusze w styczniu wyniosły ok. 830 mln zł, co stanowi prawie połowę kwoty, jaką otrzymały z ZUS (1,7 mld zł).

Większość pieniędzy przeznaczyły na papiery KGHM Polska Miedź i grupy Lotos, które były sprzedawane przez Skarb Państwa. Fundusze emerytalne objęły jedną trzecią wartości wystawionych na sprzedaż akcji koncernu miedziowego (cały pakiet miał wartość ponad 2 mld zł). Kupiły też 45 proc. wartości (406 mln zł) sprzedawanych akcji Lotosu. Należało zresztą oczekiwać, że fundusze obejmą akcje KGHM i Lotosu, ponieważ w wyniku transakcji zwiększył się free float tych spółek, a tym samym ich udział w WIG oraz WIG20 (te indeksy stanowią benchmark dla portfela akcyjnego OFE).

– Jeśli wyłączyć te transakcje, widać mniejsze zainteresowanie akcjami, co być może jest efektem oczekiwania na korektę lub też zbierania środków na przyszłe debiuty – mówi jeden z analityków bankowych.

Może to potwierdzać mniejsze (wartościowo) zaangażowanie pięciu OFE – Amplico, PKO BP Bankowy, Warta, Aegon i Pekao – w akcje w porównaniu z końcem 2009 r.

Styczeń to okres, gdy zarządzający funduszami emerytalnymi dostosowują skład portfeli inwestycyjnych do konkurentów. Dzieje się tak zawsze po opublikowaniu rocznej struktury portfela, w której OFE prezentują wszystkie instrumenty, w jakie zainwestowały i miały je wciąż na koniec roku. Fundusze emerytalne, które mają zbyt mało albo zbyt dużo akcji czy obligacji w porównaniu z konkurencją, przystąpiły więc do korekt w portfelach.

– Widać było sprzedaż przez OFE obligacji o średnim terminie wykupu np. pięciu lat, a kupno papierów zmiennokuponowych i obligacji inflacyjnych – komentuje jeden z dilerów.

Z danych KNF wynika, że wartość polskich obligacji skarbowych w portfelach OFE wyniosła 62 proc., po wzroście w skali miesiąca o prawie 2 mld zł, do 112,2 mld zł. OFE zwiększyły też zaangażowanie w zagraniczne papiery dłużne. Wartość ich inwestycji wzrosła o 320 mln zł, do 1,65 mld zł.

Wartość jednostek rozrachunkowych (na które przeliczane są składki) funduszy emerytalnych zwiększyła się w minionym miesiącu o 0,8 proc. Uzyskany przez nie rezultat to przede wszystkim efekt wzrostu cen na rynku długu. A to oznacza, że lepiej wypadły m.in. te fundusze, które miały więcej obligacji skarbowych niż inne. Gorzej poradziły sobie zaś te fundusze, które miały wyższy od innych udział akcji spółek o dużej kapitalizacji.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

Do 54,6 mld zł wzrosła na koniec stycznia wartość akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To wzrost o mniej niż 900 mln zł w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Oznacza też niewielki skok udziału akcji w portfelach funduszy – z 30 do 30,1 proc. Gdy doda się do tego także akcje notowane na zagranicznych rynkach, to wartość portfela akcji OFE nieznacznie wzrośnie, do 55,6 mld zł, a udział do 30,7 proc.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami