OFE kupiły akcje za 830 mln złotych

Fundusze emerytalne kupowały w styczniu głównie papiery KGHM i Lotosu z oferty Skarbu Państwa

Publikacja: 04.02.2010 01:09

OFE kupiły akcje za 830 mln złotych

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Do 54,6 mld zł wzrosła na koniec stycznia wartość akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To wzrost o mniej niż 900 mln zł w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Oznacza też niewielki skok udziału akcji w portfelach funduszy – z 30 do 30,1 proc. Gdy doda się do tego także akcje notowane na zagranicznych rynkach, to wartość portfela akcji OFE nieznacznie wzrośnie, do 55,6 mld zł, a udział do 30,7 proc.

Zakupy netto akcji przez fundusze w styczniu wyniosły ok. 830 mln zł, co stanowi prawie połowę kwoty, jaką otrzymały z ZUS (1,7 mld zł).

Większość pieniędzy przeznaczyły na papiery KGHM Polska Miedź i grupy Lotos, które były sprzedawane przez Skarb Państwa. Fundusze emerytalne objęły jedną trzecią wartości wystawionych na sprzedaż akcji koncernu miedziowego (cały pakiet miał wartość ponad 2 mld zł). Kupiły też 45 proc. wartości (406 mln zł) sprzedawanych akcji Lotosu. Należało zresztą oczekiwać, że fundusze obejmą akcje KGHM i Lotosu, ponieważ w wyniku transakcji zwiększył się free float tych spółek, a tym samym ich udział w WIG oraz WIG20 (te indeksy stanowią benchmark dla portfela akcyjnego OFE).

– Jeśli wyłączyć te transakcje, widać mniejsze zainteresowanie akcjami, co być może jest efektem oczekiwania na korektę lub też zbierania środków na przyszłe debiuty – mówi jeden z analityków bankowych.

Może to potwierdzać mniejsze (wartościowo) zaangażowanie pięciu OFE – Amplico, PKO BP Bankowy, Warta, Aegon i Pekao – w akcje w porównaniu z końcem 2009 r.

Styczeń to okres, gdy zarządzający funduszami emerytalnymi dostosowują skład portfeli inwestycyjnych do konkurentów. Dzieje się tak zawsze po opublikowaniu rocznej struktury portfela, w której OFE prezentują wszystkie instrumenty, w jakie zainwestowały i miały je wciąż na koniec roku. Fundusze emerytalne, które mają zbyt mało albo zbyt dużo akcji czy obligacji w porównaniu z konkurencją, przystąpiły więc do korekt w portfelach.

– Widać było sprzedaż przez OFE obligacji o średnim terminie wykupu np. pięciu lat, a kupno papierów zmiennokuponowych i obligacji inflacyjnych – komentuje jeden z dilerów.

Z danych KNF wynika, że wartość polskich obligacji skarbowych w portfelach OFE wyniosła 62 proc., po wzroście w skali miesiąca o prawie 2 mld zł, do 112,2 mld zł. OFE zwiększyły też zaangażowanie w zagraniczne papiery dłużne. Wartość ich inwestycji wzrosła o 320 mln zł, do 1,65 mld zł.

Wartość jednostek rozrachunkowych (na które przeliczane są składki) funduszy emerytalnych zwiększyła się w minionym miesiącu o 0,8 proc. Uzyskany przez nie rezultat to przede wszystkim efekt wzrostu cen na rynku długu. A to oznacza, że lepiej wypadły m.in. te fundusze, które miały więcej obligacji skarbowych niż inne. Gorzej poradziły sobie zaś te fundusze, które miały wyższy od innych udział akcji spółek o dużej kapitalizacji.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

Do 54,6 mld zł wzrosła na koniec stycznia wartość akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i znajdujących się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To wzrost o mniej niż 900 mln zł w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Oznacza też niewielki skok udziału akcji w portfelach funduszy – z 30 do 30,1 proc. Gdy doda się do tego także akcje notowane na zagranicznych rynkach, to wartość portfela akcji OFE nieznacznie wzrośnie, do 55,6 mld zł, a udział do 30,7 proc.

Pozostało 83% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają