OFE: jakie będą zasady pożyczania papierów

Jeszcze w tym miesiącu resort pracy chce się spotkać m.in. z giełdą, KDPW i bankami, by dopracować i szybko przyjąć zmiany w przepisach

Publikacja: 18.01.2010 01:30

OFE: jakie będą zasady pożyczania papierów

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Ministerstwo pracy chce w tym miesiącu spotkać się z ekspertami w sprawie umożliwienia funduszom emerytalnym pożyczania papierów wartościowych. Chodzi o uzgodnienie m.in. projektu zmian ustawowych.W gronie zaproszonych, jak dowiedział się „Parkiet”, znajdą się m.in. przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, giełdy oraz banków depozytariuszy. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo choć wszyscy są zgodni, że OFE powinny pożyczać akcje i obligacje, to szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez resort pracy spotkały się z krytyką rynku. [srodtytul]Kłopot z kryteriami[/srodtytul]

O propozycjach MPiPS „Parkiet” pisał już na początku grudnia. Bardzo zainteresowały rynek. Surowe kryteria doboru akcji do takich transakcji, jakie znalazły się w projekcie, oznaczały jednak, że z nowych przepisów w praktyce będzie bardzo trudno skorzystać. A bez aktywnego udziału OFE giełda nie doczeka się podaży papierów potrzebnej do uruchomienia krótkiej sprzedaży na większą skalę.Resort opublikował właśnie opinie nadesłane do projektu.

KNF wyraża się o nim pozytywnie, podkreślając jednak, że ma drobne uwagi. – Propozycje te pozostają w oczywistym związku z potrzebami funduszy emerytalnych, a jednocześnie umożliwiają usunięcie luki prawnej, która dotychczas eksponowała OFE na szczególne ryzyko inwestycyjne przy udzielaniu pożyczek papierów wartościowych – uważa Marek Wędrychowski, dyrektor w KNF.

Najostrzej ze szczegółami propozycji MPiPS obeszła się giełda. – Są nie do zaakceptowania – napisała w opinii GPW. Wystąpiła o powołanie zespołu eksperckiego do dopracowania ministerialnych propozycji. Kryteria pożyczania papierów przez OFE spełni, po zmianie jednego z nich, 13 spółek, z czego dziewięć to spółki z indeksu WIG20 – wynika z kalkulacji GPW. Wygląda na to, że resortowi pracy i KNF to wystarcza.

Wymogi to kapitalizacja spółki na poziomie 500 mln zł, średnia dzienna wartość obrotu akcjami z ostatnich trzech miesięcy powyżej 5 mln zł oraz średnia liczba transakcji wynosząca co najmniej 100. Do tego wymagany będzie free float na poziomie co najmniej 50 proc. W pierwszej wersji projektu nowych przepisów było jeszcze kryterium dotyczące relacji „średniej dziennej wartości obrotu do średniej liczby akcji w wolnym obrocie”. Zależnie od interpretacji eliminowałoby ono z możliwości pożyczek akcje trzech, a nawet wszystkich 13 spółek. Był to skutek pomyłki. Kryterium ma zostać poprawione.

Jak wynika z opinii do projektu resortu pracy, restrykcyjność przepisów nie odpowiada też kilku innym instytucjom, jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych czy Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.KDPW uważa, że wymogi powinny być ograniczone do minimum. A te proponowane w rozporządzeniu uważa za niewspółmierne do zagrożeń. KDPW i GPW krytykują zapis, że pożyczka papierów powinna mieć na celu zapewnienie maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa aktywów OFE. Bo pożyczki to wyższe ryzyko.

– Projekt rozporządzenia jest dla OFE tak restrykcyjny że z praktycznego punktu widzenia nie ma szans, aby jakiekolwiek papiery mogły być pożyczane – pisze w opinii IGTE. Izba po raz kolejny twierdzi też, że zmiany powinny być wprowadzane kompleksowo.

[srodtytul]Bony bez limitów?[/srodtytul]

Szczególny kłopot może być z bonami i obligacjami skarbowymi. W ich wypadku wymóg dotyczący obrotów i liczby transakcji na rynku regulowanym byłby właściwie nie do spełnienia. I może zostać zniesiony. Taką propozycję złożyła m.in. IGTE.

– Rozważymy taką możliwość – zapowiada w rozmowie z „Parkietem” Marek Bucior, wiceminister pracy. Projekt w obecnej formie zaakceptowały m.in. ZUS, Związek Rzemiosła Polskiego i UKIE.

Czytaj też na [link=http://www.parkiet.com/artykul/888489.html]www.parkiet.com[/link]

Ministerstwo pracy chce w tym miesiącu spotkać się z ekspertami w sprawie umożliwienia funduszom emerytalnym pożyczania papierów wartościowych. Chodzi o uzgodnienie m.in. projektu zmian ustawowych.W gronie zaproszonych, jak dowiedział się „Parkiet”, znajdą się m.in. przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, giełdy oraz banków depozytariuszy. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo choć wszyscy są zgodni, że OFE powinny pożyczać akcje i obligacje, to szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez resort pracy spotkały się z krytyką rynku. [srodtytul]Kłopot z kryteriami[/srodtytul]

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?