Bezkonkurencyjny Polsat

W ubiegłym roku zdecydowanie najlepiej inwestował OFE Polsat. Zarobił aż o ponad 8 pkt proc. więcej niż najsłabsza Nordea

Publikacja: 14.01.2010 06:50

W 2009 r. najwięcej dla przyszłych emerytów zarobił OFE Polsat

W 2009 r. najwięcej dla przyszłych emerytów zarobił OFE Polsat

Foto: Flickr

Po kiepskim 2008 r. miniony rok okazał się dla otwartych funduszy emerytalnych (OFE) znacznie lepszy. Znowu miały zyski. Wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki wpłacane przez klientów) zwiększyła się przeciętnie o ponad 14 proc. To najlepszy roczny wynik od trzech lat. Dla porównania w 2008 r., gdy indeksy giełdowe mocno spadły, wartość jednostek funduszy zmalała prawie o 14 proc.

Nawet po uwzględnieniu, że w 2009 r. inflacja wyniosła 3,6 proc., wynik funduszy – wciąż dwucyfrowy – należy uznać za korzystny. OFE w dużym stopniu odrobiły straty z 2008 r. Na zniwelowanie ich w całości trzeba jednak jeszcze poczekać przynajmniej do końca tego roku. Oczywiście uda się to pod warunkiem, że ceny akcji na giełdzie będą rosnąć.

[srodtytul]Postawili na akcje[/srodtytul]

Najlepiej składki klientów pomnażał Polsat. Zdeklasował konkurentów. Jego wynik – 20,7 proc. w ciągu roku – był o ponad 6 pkt proc. lepszy od średniego dla wszystkich OFE. W porównaniu z najsłabszą w ubiegłym roku Nordeą Polsat zarobił o ponad 8 pkt proc. więcej, a w porównaniu z Generali, który zajął drugie miejsce, o ponad 5 pkt proc. Zresztą nie jest to pierwszy taki przypadek. W 2006 r. wynik Polsatu był lepszy od zysku kolejnego OFE o 4,6 pkt proc.

– O takim rezultacie zadecydowała przede wszystkim nasza konsekwentna długookresowa polityka inwestycyjna. Ubiegłoroczny sukces zawdzięczamy wysokiemu udziałowi akcji w portfelu funduszu. W 2007 r., kiedy ceny na giełdzie zaczęły mocno spadać, uznaliśmy, że należy inwestować w akcje, by w późniejszym okresie, gdy kursy będą rosnąć, jak najwięcej zarobić dla klientów – mówi Anna Horsecka, prezes PTE Polsat. – Ku naszemu zaskoczeniu tak dobrej sytuacji do inwestowania na giełdzie nie wykorzystały inne fundusze. Co więcej, z nieuzasadnionych przyczyn radykalnie pozbywały się papierów spółek giełdowych. Ta krótkowzroczność sprawiła, że ich klienci zarobili znacznie mniej. O znakomitych osiągnięciach naszego funduszu zadecydował także dobry dobór spółek do portfela. Strategia ta wyróżnia nas na tle innych OFE i pozwala osiągać najlepsze wyniki.

[srodtytul]Dobre wyniki w długim okresie[/srodtytul]

Niewątpliwie to akcje miały w ubiegłym roku największy wpływ na wyniki funduszy. Polsat konsekwentnie od 2007 r. utrzymywał wysoki udział akcji w portfelu, w przeciwieństwie do innych funduszy. Zapłacił za to ostatnią pozycją i najsłabszym wynikiem inwestycyjnym w 2008 r.

Jak widać, ryzyko się jednak opłaciło. Sytuacja na giełdzie wyraźnie się poprawiła już w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Polsat okazał się najlepszy w pierwszych trzech kwartałach. Co prawda w ostatnim uplasował się na końcu, ale to nie zmieniło wyniku za cały rok.

W dłuższych analizowanych przez nas okresach Polsat wypada różnie. Za ostatnie dwa lata jest na czwartej pozycji, ale za trzy lata na 13. Zadecydowały o tym słabe wyniki z 2008 i 2007 r. Zresztą z analiz wynika, że co trzeci rok Polsat osiąga najwyższą wśród konkurentów roczną stopę zwrotu, a między tymi sukcesami wiedzie mu się średnio. W zestawieniach obejmujących długie terminy zajmuje wysokie pozycje. W ciągu siedmiu lat inwestowania i dłuższych terminach jest zwykle pierwszy. Plasuje się też wysoko w krótszych okresach z wyjątkiem ostatnich trzech lat.

[srodtytul]Pochwały za stabilność[/srodtytul]

Drugie miejsce, za Polsatem, przypadło funduszowi Generali. Jego stopa zwrotu wyniosła 15,4 proc.

– Na początku 2009 r., kiedy na rynkach panował pesymizm i pojawiały się głosy o upadku systemu finansowego w obecnym kształcie, postanowiliśmy zwiększyć udział akcji w portfelu w stosunku do konkurentów. Dobre efekty dała również staranna selekcja spółek. W przypadku obligacji koncentrowaliśmy się na papierach o krótkim terminie zapadalności oraz zwiększaliśmy udział obligacji korporacyjnych – mówi Rafał Markiewicz, zarządzający Generali OFE.

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy w „Moich Pieniądzach”, fundusz ten inwestuje bardzo stabilnie. Właściwie w każdym roku jego wynik jest lepszy od średniego wyliczonego dla wszystkich OFE. W okresach od dwóch do dziesięciu lat nigdy nie był na niższej pozycji niż trzecia.

[srodtytul]Duża poprawa[/srodtytul]

Trzecie miejsce zajął PKO BP Bankowy z wynikiem 14,7 proc. Jemu też należą się słowa uznania. Przez długi czas inwestował kiepsko. Teraz poprawa wyników jest bardzo widoczna.

W 2008 r. jego wynik był zbliżony do średniego. W ubiegłym roku rezultaty inwestycyjne okazały się jeszcze lepsze. W długich okresach, może z wyjątkiem dwuletniego i ośmioletniego, wciąż nie wypada zbyt dobrze. Na poprawę wyników w długim czasie trzeba jeszcze poczekać.

[ramka][srodtytul]Wojciech Olszewski,dyrektor Departamentu Inwestycyjnego PTE Polsat[/srodtytul]

W 2009 r. OFE radziły sobie nieźle. Średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 13,8 proc. Wynik najlepszego funduszu to 20,7 proc. W akcje fundusze mogą zainwestować maksymalnie 40 proc. aktywów. Oznacza to, że najlepszy fundusz zarobił na części akcyjnej portfela ok. 50 proc., a więc znacznie powyżej wzrostu indeksów: WIG i WIG20. Na początku roku pojawiła się wyjątkowa okazja do zakupu tanich akcji. Przetrzymanie ich do końca roku zapewniło bardzo wysoki zysk. Podjęcie decyzji o zwiększeniu udziału akcji w portfelu nie było jednak łatwe, szczególnie dla OFE; ze względu na mechanizm dopłat prowadzenie odmiennej polityki w porównaniu z większością konkurentów jest ryzykowne. [/ramka]

[ramka][srodtytul]Rafał Markiewicz,członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE[/srodtytul]

Nasze dobre ubiegłoroczne wyniki były rezultatem aktywnego poszukiwania niedowartościowanych inwestycji. Na początku 2009 r., kiedy na giełdzie panował pesymizm, uznaliśmy, że jest to dobra okazja do zwiększenia udziału akcji w portfelu. Spółki dobieraliśmy bardzo starannie na podstawie wnikliwej analizy fundamentalnej. Przyniosło to dobre efekty. Ostatnie lata obejmują zarówno końcową fazę kilkuletniej hossy, jak i czas panicznej wyprzedaży akcji, której apogeum przypadło na luty 2009 r. Dlatego analiza wyników OFE za ten okres jest bardzo ciekawa. Pozwala ocenić, jak długoterminowa strategia poszczególnych funduszy sprawdza się w różnych warunkach rynkowych.[/ramka]

[ramka][srodtytul]Adam Kałdus,dyrektor Biura Inwestycji PKO BP Bankowy PTE[/srodtytul]

Miniony rok był bardzo udany dla inwestujących w akcje. Można było odrobić większość strat z 2008 r. Natomiast obligacje miały niewielki wpływ na wysoką stopę zwrotu wypracowaną przez OFE. Ten rok również nie powinien zawieść inwestorów giełdowych. Wzrost podstawowych indeksów powinien być dwucyfrowy. Będzie to efekt wzrostu gospodarczego (ok. 2,5 proc.), spadającej inflacji oraz umocnienia się złotego. Natomiast rentowność obligacji skarbowych nieznacznie spadnie. Przeciętna stopa zwrotu OFE wyniesie około 8 proc. Celem PKO BP Bankowego OFE będzie uzyskanie wyniku lepszego od średniej rynkowej.[/ramka]

[b][link=http://www.rp.pl/temat/181781.html]Czytaj więcej o OFE[/link][/b]

Po kiepskim 2008 r. miniony rok okazał się dla otwartych funduszy emerytalnych (OFE) znacznie lepszy. Znowu miały zyski. Wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki wpłacane przez klientów) zwiększyła się przeciętnie o ponad 14 proc. To najlepszy roczny wynik od trzech lat. Dla porównania w 2008 r., gdy indeksy giełdowe mocno spadły, wartość jednostek funduszy zmalała prawie o 14 proc.

Nawet po uwzględnieniu, że w 2009 r. inflacja wyniosła 3,6 proc., wynik funduszy – wciąż dwucyfrowy – należy uznać za korzystny. OFE w dużym stopniu odrobiły straty z 2008 r. Na zniwelowanie ich w całości trzeba jednak jeszcze poczekać przynajmniej do końca tego roku. Oczywiście uda się to pod warunkiem, że ceny akcji na giełdzie będą rosnąć.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami