Ranking: Najlepsze IKE w DFE

Publikacja: 08.11.2017 20:49

Ranking: Najlepsze IKE w DFE

Foto: Adobe Stock

Nationale-Nederlanden najlepszy, podobnie jak rok temu.

Pięć lat temu powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), uzyskały możliwość prowadzenia dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). Można w nich oszczędzać na emeryturę zarówno w formie IKE, jak i IKZE. Ten stosunkowo młody produkt inwestycyjny prezentuje się, przynajmniej na razie, bardzo dobrze. Ale różnice między poszczególnymi dobrowolnymi funduszami są spore.

Ponadprzeciętne stopy zwrotu

PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je obecnie osiem towarzystw, przy czym IKE dostępne jest tylko w czterech. Z naszego zestawienia wykluczyliśmy też DFE Generali, który nie prowadzi sprzedaży swoich jednostek.

Oceniając DFE, posłużyliśmy się takimi samymi kryteriami, jakie zastosowaliśmy przy IKE w formie funduszu inwestycyjnego i IKE w formie polisy na życie z UFK. Wzięli- śmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat (tyle istnieją DFE).

Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się MetLife, a na trzecim PKO. Kolejność jest więc taka sama jak rok temu i dwa lata temu. Wyniki DFE zaczynają więc być powtarzalne.

Zwycięzca zgromadził ponad 83 pkt na 100 możliwych. Biorąc pod uwagę fakt, że rok temu Nationale-Nederlanden DFE miał 95 pkt, oznacza to wyraźne obniżenie lotów. Drugi w kolejności MetLife dostał aż o połowę mniej punktów. Jak widać, mimo gorszego roku dominacja Nationale-Nederlanden jest bardzo znacząca.

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych są niezłe. Tylko w ciągu ostatniego roku (od października 2016 r. do końca września 2017 r.) średnia stopa zwrotu DFE, które oferują IKE, wyniosła niemal 9 proc. Najlepszy Allianz zarobił w tym czasie dla klientów 11 proc., drugi w kolejności Nationale-Nederlanden – 10 proc., a trzeci MetLife – 7 proc.

Wyniki są dobre także w najdłuższym pięcioletnim okresie. Nationale-Nederlanden osiągnął stopę zwrotu w wysokości 135 proc., MetLife – 106 proc., a trzeci PKO – 42 proc.

Zarządzającym DFE na pewno pomaga to, że są to dosyć małe fundusze; największe mają po około 40 mln zł aktywów. W takiej sytuacji łatwiej jest aktywnie lokować pozyskane od klientów środki. Przekłada się to na większą efektywność.

Tabela Rankingowa IKE w DFE

Transparentne produkty

Oprócz wyników inwestycyjnych w rankingu braliśmy pod uwagę wysokość opłat, zarówno za zarządzanie, jak i od składki. PTE mają dość klarowną strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE okazują się stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora. Opłata za zarządzanie w większości z nich wynosi 2 – 2,5 proc. Część PTE pobiera także dodatkową opłatę po przekroczeniu określonego poziomu zysków.

Najlepiej pod względem wysokości opłat za zarządzanie wypada DFE Nationale- -Nederlanden. Na kolejnej pozycji znajdują się ex aequo: PKO DFE, Allianz DFE i MetLife DFE.

Opłata od składki jest bardzo zróżnicowana. Część PTE pobiera ją jednorazowo podczas zakładania IKE w DFE. Inne inkasują prowizję przy wpłacaniu przez klienta pieniędzy. Ich wysokość różni się w zależności od wielkości aktywów bądź długości okresu prowadzenia konta.

W tej kategorii także najkorzystniejsza dla klienta jest oferta Nationale-Nederlanden. Firma ta pobiera jednorazowo 80 zł. Dalej są: PKO (jednorazowo 300 zł) i MetLife (500 zł jednorazowo).

Różnorodności oferty DFE nie ocenialiśmy (tak jak w przypadku TFI i ubezpieczycieli), ponieważ są to pojedyncze fundusze. Klient nie ma możliwości wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjną danego DFE.

Tabela Rankingowa IKE w DFE

Nieznane produkty

DFE jest ciekawą alternatywą dla osób chcących dodatkowo oszczędzać na emeryturę, ale nie cieszy się popularnością. Na gromadzenie środków na IKE w tej formie zdecydowało się tylko 4 tys. klientów; w sumie na ich rachunkach znajduje się prawie 50 mln zł. Lepiej jest w przypadku IKZE w DFE, ale o tym napiszemy szerzej za tydzień.

Decydując się na dobrowolny fundusz emerytalny należy jednak pamiętać o planach likwidacji OFE, a co za tym idzie także powszechnych towarzystw emerytalnych. Na razie nie wiadomo, co stanie się w przyszłości z DFE.

Najważniejsze informacje w pigułce: Co trzeba wiedzieć o IKE

  1. Każdy kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto emerytalne (IKE).
  2. Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta.
  3. Jeśli mamy już IKE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesiącach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).
  4. Co roku możemy wpłacić na IKE kwotę odpowiadającą maksymalnie limitowi wynoszącemu trzykrotność prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2017 r. jest to 12 789 zł.
  5. Zazwyczaj nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.
  6. Zyski z inwestycji w ramach IKE są zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ulga przysługuje po ukończeniu 60 lat. Ponadto pieniądze trzeba wpłacać przez co najmniej pięć lat kalendarzowych.
  7. Niespełnienie tych warunków sprawi, że gdy będziemy podejmować pieniądze (możemy to zrobić w dowolnym czasie), zapłacimy podatek od zysków kapitałowych.
  8. Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo częściowej klient (który skorzystał ze zwolnienia podatkowego) nie może ponownie założyć IKE; zwolnienie przysługuje tylko raz.
  9. Środki na IKE są dziedziczone. Spadkobiercy nie płacą ani podatku Belki, ani spadkowego.

Rząd szykuje zmiany w systemie

W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało reformę drugiego filara emerytalnego (OFE). Według planów w niedalekiej przyszłości ma nastąpić transfer pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Zostaną one podzielone na dwie części w proporcji 75 do 25 proc.

 

Trzy czwarte aktywów funduszy emerytalnych ma trafić na specjalne konta emerytalne obecnych członków OFE, a 25 proc. ma zasilić Fundusz Rezerwy Demograficznej. Fundusze emerytalne, zgodnie z rekomendacjami, miałyby stać się funduszami inwestycyjnymi polskich akcji. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), zarządzające teraz OFE, mają być przekształcone w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

 

W tym kontekście niepewna jest przyszłość dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE), którymi PTE teraz zarządzają (oprócz OFE). Na razie resort rozwoju nie podał szczegółów w tej sprawie. Prawdopodobnie DFE będą dalej istnieć, ale pod parasolem nowych TFI (starych PTE). Czy DFE będą nadal tak atrakcyjne pod względem kosztów jak dotychczas? Tego na razie nie wiemy. Nie wiadomo też, czy zostanie utrzymana struktura portfeli i polityka inwestycyjna.

Nationale-Nederlanden najlepszy, podobnie jak rok temu.

Pięć lat temu powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), uzyskały możliwość prowadzenia dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). Można w nich oszczędzać na emeryturę zarówno w formie IKE, jak i IKZE. Ten stosunkowo młody produkt inwestycyjny prezentuje się, przynajmniej na razie, bardzo dobrze. Ale różnice między poszczególnymi dobrowolnymi funduszami są spore.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży