Pracownicze Plany Kapitałowe są ratunkiem przed wtórnym ubóstwem polskich emerytów – wynika z raportu Fundacji Warsaw Enterprise Institute opublikowanego w środę. Mechanizm PPK zmobilizuje pracowników do systematycznego oszczędzania.

PPK miałby być dodatkiem do obecnej konstrukcji obecnych ubezpieczeń emerytalnych i nie zaburzając jego konstrukcji stanowiłby poprawę bezpieczeństwa socjalnego pracownika. Ponadto – w opinii instytutu – stworzenie PPK zwiększy odpowiedzialność pracodawców za pracowników.

Z założeń programu wynika, iż pracownik będzie mógł z niego zrezygnować, pracodawca zaś nie będzie mógł zawiesić płacenia składek bez względu na kondycję finansową i nieprzewidziane sytuacje. „Wydaje się, że dla bezpieczeństwa systemu oszczędzania, ale też ze względu na możliwość wystąpienia różnych turbulencji w gospodarce, regionie czy branży, warto się zastanowić nad mechanizmem czasowego wsparcia firm w kiepskiej kondycji, pieniędzmi z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” – czytamy w analizie instytutu.

Projekt dotyczący PPK znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

źródło – PAP