Pracodawcy apelują w sprawie zniesienia limitu składek

Publikacja: 05.12.2017 15:24

Pracodawcy apelują w sprawie zniesienia limitu składek

Foto: pieniadze.rp.pl

NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan w liście do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz senatorów,  apelują o odrzucenie projektu ustawy dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rada Dialogu Społecznego w skład której wchodzi pięć organizacji pracodawców i związków zawodowych krytycznie oceniła propozycje zniesienia limitu, czego wyrazem jest apel o odrzucenie wniosku. Kwestie zawarte w apelu do senatu obrazują przewidywane przez te organizacje problemy związane ze sposobem oraz skutkami wprowadzanej ustawy. Do najistotniejszych Rada zalicza następujące cztery:

1. Dialog społeczny

Narzucone błyskawiczne tempo wprowadzania ustawy uniemożliwia dyskusję społeczną wraz z rekomendacjami zmian w proponowanej uchwale.

2. Błędny argument sprawiedliwości społecznej

Pomimo rządowego argumentu realizacji zasady sprawiedliwości społecznej w trakcie prac nad ustawą, zniesienie górnego limitu składek umożliwi tworzenia tzw. „kominów” emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Powstawanie tych rozbieżności w wysokości świadczeń emerytalnych będzie wpływało nie tylko na wysokość, ale i na sposób waloryzacji świadczeń, a koszty z tego wynikające przekroczą spodziewane zyski.

3. Dalsze obciążanie umów o pracę

Zniesienie limitu ma przynieść FUS kwotę 5,5 mld zł w przyszłym roku. O tyle samo zmniejszą się wynagrodzenia netto pracowników o wysokich kwalifikacjach lub wzrosną koszty przedsiębiorstw ich zatrudniających. Zwiększenie kosztów uderzy w szczególności w firmy zatrudniające wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny zaawansowanych procesów biznesowych oraz nowych technologii. W tych firmach odsetek pracowników, których dotyczy limit to 10-20% załogi, a w niektórych przypadkach nawet 30%.

Spodziewamy się, że wprowadzona zmiana odbije się niekorzystnie na sytuacji wszystkich pracowników w związku z modyfikacją planów podwyżek. Może mieć także negatywny wpływ na planowane inwestycje. Proponowana zmiana, w szczególności dotknie sektor IT, w tym start-upy i  spółki giełdowe. Poszczególne firmy wyceniają podwyższone koszty działalności na kilka – kilkanaście mionów złotych tylko w 2018 r.

4. Brak szeregu informacji w uzasadnieniu i Ocenie Sutków Regulacji (OSR)

  • informacje na temat konsultacji społecznych
  • informacje o źródłach finansowania, w szczególności, w zakresie potencjalnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych osób przekraczających obecny limit
  • OSR i uzasadnienie zawierają nieścisłości dotyczące sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku z nowelizacją
  • wyliczenia zawarte w OSR nie uwzględniają wpływu wielu czynników, które zwiększą deficyt funduszu emerytalnego w długim okresie: waloryzacja kapitału początkowego i składek zgromadzonych na wszystkich rachunkach w funduszu emerytalnym, dłuższy od średniej oczekiwany czas życia i pobierania emerytury osób o wysokich dochodach oraz możliwość pobierania emerytury po małżonku zamiast własnej niższej emerytury

Jednocześnie we wtorek na II Kongresie Polskiego Kapitału szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował że zniesienie górnego limitu składek na ZUS, w wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, raczej nie nastąpi w styczniu 2018 r., gdyż potrzebny jest czas na dyskusję i modyfikacje projektu.

„Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby te zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. Wydaje się, że dużo bezpieczniejszym terminem będzie 1 stycznia 2019 r. Byłby wtedy czas na pewne modyfikacje i dyskusję, np. o tym czy całkowita likwidacja ograniczeń wysokości emerytur jest dobrym pomysłem, a także czy konieczne jest obciążanie dodatkowymi kosztami pracodawców” – powiedział Kowalczyk.

NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan w liście do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz senatorów,  apelują o odrzucenie projektu ustawy dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rada Dialogu Społecznego w skład której wchodzi pięć organizacji pracodawców i związków zawodowych krytycznie oceniła propozycje zniesienia limitu, czego wyrazem jest apel o odrzucenie wniosku. Kwestie zawarte w apelu do senatu obrazują przewidywane przez te organizacje problemy związane ze sposobem oraz skutkami wprowadzanej ustawy. Do najistotniejszych Rada zalicza następujące cztery:

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora