W trakcie czwartkowych obrad Senat wniósł poprawkę do ustawy znoszącej limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wg której przepisy miałyby wejść w życie od początku 2019 r.

Po przyjęciu przez Senat poprawki wydłużającej termin wejścia w życie przepisów o zniesieniu limitu składek na ZUS do 2019 roku, senatorowie głosowali nad całą ustawą. Po podliczeniu głosów okazało się, że 41 senatorów było za, jeden przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Pomimo podniesionego przez Bogdana Klicha z PO sporu o kworum finalnie wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS) potwierdziła uchwalenie ustawy.

Podczas debaty nie brakło krytycznych słów dotyczących uchwały. Senator PO Mieczysław Augustyn mówił, że ustawa „niewarta” jest dalszego procedowania, ponieważ brakowało w tej sprawie konsultacji społecznych, nie zebrała się też Rada Dialogu Społecznego. „To nie jest ustawa, która prawidłowo realizuje sprawiedliwość społeczną” – podsumował senator.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki powiedział, że konsultacje społeczne uruchomiono równolegle z uruchomieniem prac nad ustawą. „Przebieg dalszych prac właściwie potwierdza to, że taka dyskusja – ja bym nawet powiedział: pogłębiona dyskusja – nad rozwiązaniami dotyczącymi zasad opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe się odbyła” – ocenił Zieleniecki. Z kolei posiedzenie RDS – stwierdził wiceminister – odbyło się po trzech tygodniach od uruchomienia procesu konsultacji społecznych.

W środę wspólne oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy podpisali prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Jak zaznaczyli, jeśli Senat podejmie uchwałę o przyjęciu ustawy, będą apelować o weto prezydenta.

Źrodło – PAP Biznes