Znamy przyszłoroczne limity wpłat na IKE, IKZE i PPE

Publikacja: 29.12.2017 15:20

Znamy przyszłoroczne limity wpłat na IKE, IKZE i PPE

Foto: pieniadze.rp.pl

Wpłaty będzie można dokonać już w przyszłym tygodniu. Warto to zrobić, by pieniądze już pracowały na naszą emeryturę.

Znane są już limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) na 2018 r. Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Limit wpłat na IKE wynosi w 2018 r. 13 329 zł, limit wpłat na IKZE to 5 331,60 zł, a wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w przyszłym roku wynosi 19 993,50 zł.

IKE stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi. Jeśli oszczędzający wypłaci środki z IKE po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, ewentualnie dokonania ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, wypłata jest zwolniona od podatku dochodowego od zysków osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Może także wypłacić je wcześniej, ale wówczas musi zapłacić odpowiedni podatek. Roczny limit wpłat na IKE nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

null

Jeżeli ktoś wpłacał na IKE od początku istnienia kont pełną pulę, już z samych wpłat uzbierałby ponad 117 tys zł. Wraz z wpłatą przyszłoroczną daje to 130,7 tys. zł (bez uwzględnienia ewentualnej stopy zwrotu z inwestycji). To już jest wartość, która pozwala osiągać istotne korzyści podatkowe. Czy ktoś z naszych czytelników dokonuje regularnie pełnych wpłat na IKE?

IKZE również stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi, ale różni się od IKE tym, że środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek.

Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-proc. stawką podatku. Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

Roczny limit wpłat na IKZE został ustalony dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość osiąganych zarobków, na takim samym poziomie. Wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

null

Wpłacając od momentu powstania IKZE w 2012 r. co rok maksymalną dopuszczalną kwotę mogliśmy z samych wpłat uzbierać 27,5 tys zł. Dorzucając do tego przyszłoroczny limit na IKZE mogło wpłynąć niemal 33 tys. zł.

Wpłaty będzie można dokonać już w przyszłym tygodniu. Warto to zrobić, by pieniądze już pracowały na naszą emeryturę.

Znane są już limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) na 2018 r. Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami