Jak ocenił w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys – w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie uczestniczyć co najmniej 15-20 konkurujących ze sobą podmiotów finansowych.  Nie została jeszcze podjęta decyzja czy poza TFI w programie PPK będą mogły uczestniczyć inne instytucje finansowe.

„Podane w ustawie koszty udziału w programie są maksymalne, Polski Fundusz Rozwoju nie będzie chciał na tym zarabiać, chodzi o pokrycie kosztów infrastruktury systemu. (…) Ustawa przewiduje też propozycję dekoncentracji udziału w rynku, tj. limit 15 proc. Chodzi o to, żeby oferta była jak najszersza i żeby jak najwięcej instytucji uczestniczyło w programie” – dodał Borys.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.