Czy będzie możliwa jednorazowa wypłata wszystkich środków z PPK?

Publikacja: 02.03.2018 13:29

Czy będzie możliwa jednorazowa wypłata wszystkich środków z PPK?

Foto: pieniadze.rp.pl

Projekt ustawy o PPK przewiduje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Prawdopodobnie wysokim zainteresowaniem będzie się cieszyć jednorazowa wypłata wszystkich oszczędności.

Standardowo środki zgromadzone w PPK będzie można wypłacić po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia, po złożeniu odpowiedniego wniosku (art. 87 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy o PPK). Domyślnie wypłata z PPK będzie podzielona na część wypłacaną jednorazowo (25% środków zgromadzonych w PPK) oraz część wypłacaną przez 10 lat w 120 ratach miesięcznych (75% środków zgromadzonych w PPK) (art. 89 projektu ustawy).

Aby jednorazowo wypłacić wszystkie środki zgromadzone w PPK, konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 uczestnikowi PPK przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK w mniejszej ilości rat. Jednocześnie w obecnym projekcie ustawy brak jest zastrzeżeń, co do zmniejszenia liczby rat nawet do jedności. Warunkiem jest zapoznanie się uczestnika z informacją o konieczności zapłaty podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) oraz uiszczenie tego podatku. Obłożenie tym podatkiem 75% środków wypłacanych z PPK, gdy liczba rat jest mniejsza niż 120, ma zniechęcać uczestników do szybkiej oszczędności zgromadzonych w PPK.

Reformatorzy obawiają się, że spora część uczestników PPK przeznaczy jednorazowo wypłacone środki na konsumpcję np. dóbr luksusowych. W konsekwencji uczestnictwo w PPK minie się z głównym celem, jakim jest dodatkowa ochrona uczestnika przed ryzykiem dożycia wieku emerytalnego oraz negatywnymi skutkami długowieczności.

Niekoniecznie będzie tak, że osoby jednorazowo wypłacające całe środki zgromadzone w PPK będą je przeznaczać na konsumpcję np. dóbr luksusowych. Jednorazowa wypłata powinna być przeznaczana na przedsięwzięcia gwarantujące uczestnikom PPK spokojną jesień życia (np. własna restauracja, pensjonat, dom blisko rodziny, papiery wartościowe czy nawet inwestycja w rodzinne przedsiębiorstwo).

Projekt ustawy przewiduje natomiast przymusową wypłatę jednorazową w przypadku, gdy środki zgromadzone w PPK będą tak niskie, że wysokość pierwszej wyliczonej raty będzie mniejsza niż 50 zł (art. 89 ust. 2 projektu ustawy). Niestety również w tym przypadku środki te będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (projektowany art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosowanie obciążeń fiskalnych w przypadku najuboższych uczestników PPK może budzić wątpliwości.

Niniejsza opinia powstała na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 15 lutego 2018 roku, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym.

Projekt ustawy o PPK przewiduje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Prawdopodobnie wysokim zainteresowaniem będzie się cieszyć jednorazowa wypłata wszystkich oszczędności.

Standardowo środki zgromadzone w PPK będzie można wypłacić po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia, po złożeniu odpowiedniego wniosku (art. 87 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy o PPK). Domyślnie wypłata z PPK będzie podzielona na część wypłacaną jednorazowo (25% środków zgromadzonych w PPK) oraz część wypłacaną przez 10 lat w 120 ratach miesięcznych (75% środków zgromadzonych w PPK) (art. 89 projektu ustawy).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii