Kto będzie mógł tworzyć i prowadzić PPK?

Publikacja: 19.03.2018 09:35

Kto będzie mógł tworzyć i prowadzić PPK?

Foto: pieniadze.rp.pl

Projekt ustawy o PPK zakłada dopuszczenie do tworzenia i prowadzenie programów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń zostały wykluczone z takiej mozliwości.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o PPK. Niewątpliwie największe kontrowersje wzbudził problem dotyczący tego kto będzie dopuszczony do tworzenia i prowadzenia PPK. Zgodnie z art. 2 pkt 9 w związku z art. 48 projektu ustawy o PPK jedynymi podmiotami uprawnionymi do oferowania swoich usług na rynku PPK będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto TFI będą dopuszczane do tworzenia i prowadzenia PPK jeżeli:

  • posiadają co najmniej 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
  • posiadają kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10.000.000 złotych;
  • zarządzają co najmniej czterema funduszami lub subfunduszami inwestycyjnymi stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników ( tzw. fundusze i subfundusze zdefiniowanej daty).

Wymogi te mają swoje głębokie uzasadnienie i nie budzą większych wątpliwości. To, co jest najbardziej kontrowersyjne to pominięcie w projekcie ustawy Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. O wykluczeniu tych ostatnich zdecydowały względy techniczne (obciążenie zakładów ubezpieczeń tzw. podatkiem bankowym oraz brak wyodrębnienia środków PPK z masy upadłości zakładu ubezpieczeń).

Obecnie trwają intensywne prace nad skonstruowaniem takich rozwiązań prawnych, które ostatecznie umożliwią jednak uczestnictwo zakładów ubezpieczeń w tworzeniu i prowadzeniu PPK.

Natomiast największe obawy powinno budzić pominięcie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Oficjalnym uzasadnieniem dla wykluczenia PTE z rynku PPK jest planowana nacjonalizacja 25% aktywów OFE i przekształcenie PTE w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wstępnie likwidacja OFE miała nastąpić w tym samym czasie co powstanie rynku PPK.

Pomysł ten jednak został zarzucony i nie wiadomo co będzie dalej z OFE i PTE. W tej sytuacji odmawianie prawa dostępu PTE do tworzenia i prowadzenia PPK nie ma uzasadnienia. Tym bardziej, że ograniczenie to będzie miało długookresowe skutki.

Ze względu na niską świadomość ubezpieczeniową i emerytalną polskiego społeczeństwa należy się spodziewać, że wybór dokonany na początku funkcjonowania PPK będzie trwały. Instytucje finansowe, które wejdą na rynek PPK z opóźnieniem będą mieć problemy ze zdobyciem nowych klientów.

Polityczny opór przed przyznaniem PTE prawa do tworzenia i prowadzenia PPK budzi obawy, że kryje się za nim chęć nacjonalizacji wszystkich aktywów OFE, a nie tylko ich części. W takim scenariuszu faktycznie nie ma jakiejkolwiek potrzeby włączania PTE w budowę rynku PPK. Dlatego w bezpośrednim interesie obecnych członków OFE jest przyznanie PTE prawa do tworzenia i prowadzenia PPK.

Projekt ustawy o PPK zakłada dopuszczenie do tworzenia i prowadzenie programów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń zostały wykluczone z takiej mozliwości.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o PPK. Niewątpliwie największe kontrowersje wzbudził problem dotyczący tego kto będzie dopuszczony do tworzenia i prowadzenia PPK. Zgodnie z art. 2 pkt 9 w związku z art. 48 projektu ustawy o PPK jedynymi podmiotami uprawnionymi do oferowania swoich usług na rynku PPK będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto TFI będą dopuszczane do tworzenia i prowadzenia PPK jeżeli:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości