Hojni emeryci – pomagają rodzinie, mimo iż sami potrzebują wsparcia

Publikacja: 29.03.2018 18:39

Z badania, które zleciło Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor wynika że aż 41 proc. emerytów wspiera swoją rodzinę finansowo. Średnia kwota zapomogi to ok. 430 zł.  Co piąty emeryt kupuje bliskim coś na raty a 3 proc. posuwa się do brania pożyczek w celu przekazania pieniędzy dzieciom oraz wnukom.

W badaniu uczestniczyły osoby w wieku co najmniej 60 lat przebywające na emeryturze. „Jedna trzecia, spośród deklarujących pomoc, czyli co siódmy emeryt z całej populacji, pomaga co najmniej raz w miesiącu. Z kolei 40 proc. pomagających robi to od czasu do czasu, a jedna czwarta tylko w wyjątkowych sytuacjach” – wskazali autorzy badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor.

W Polsce osób żyjących z emerytury lub renty jest 8,9 mln. Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów stanowią 35 proc. z 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych.  Według danych GUS, z emerytury na przeciętnym krajowym poziomie ok. 2,13 tys. zł brutto lub niższym utrzymuje się ponad połowa osób uzyskujących świadczenia.

Częstsza pomocą obdarowują swoją rodzinę mężczyźni, co wynika z ich lepszej sytuacji finansowej – podało BIG InfoMonitor. Według Głównego Urzędu Statystycznego połowa mężczyzn w 2016 r. pobierała emeryturę w wysokości do 2 tys. 302 zł brutto, a połowa kobiet – w wysokości do 1 tys. 591 zł brutto. „Mężczyźni (45 proc.) częściej niż kobiety (27 proc.) przechodząc na emeryturę, mają jakieś oszczędności. W efekcie, jeśli już wchodzi w grę pomoc rodzinie, to udziela jej 50 proc. emerytowanych panów i jedynie 37 proc. emerytek” – wskazało BIG InfoMonitor.

90 proc. badanych deklaruje, że sami wychodzą z inicjatywą pomocy. Jednocześnie 3 proc. przyznało, że to bliscy zwracają się do nich o wsparcie, a kolejnych 6 proc. mówi, że „czasami prosi rodzina, a czasami jest to samodzielna decyzja”. W ogromnej większości (95 proc.) świadczona w ramach rodziny pomoc finansowa to darowizna. Respondenci, którzy wskazali, że pomagają rodzinie przekazując pieniądze w formie pożyczki, zostali również zapytani, czy pożyczane kwoty są im rzeczywiście zwracane. Jak się okazuje, pieniądze otrzymało z powrotem czterech na pięciu pomagających seniorów” – wskazano.

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczaka nie można jednak zapominać, że część seniorów też potrzebuje wsparcia rodziny. Z baz BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że w grupie wiekowej od 65 lat wzwyż problemy z opóźnionymi płatnościami rat kredytów, pożyczek, a także rachunków ma ponad 333 tys. osób, czyli co dziewiętnasty senior. W tej grupie wiekowej przeterminowane płatności wynoszą średnio 20 tys. 175 zł” – powiedział prezes.

Zważywszy, że przeciętna emerytura to na rękę niewiele ponad 1 tys. 600 zł, średnia kwota deklarowanej pomocy robi wrażenie, bo wynosi 430 zł – dodał Grzelczak. Jak wyliczył BIG InfoMonitor, średnia kwota wskazywana przez kobiety to 370 zł, a przez mężczyzn – 520 zł. „Pieniądze na wsparcie pochodzą głównie z emerytury (79 proc.), w 16 proc. przypadków także z oszczędności, a w 12 proc. z dodatkowych zarobków. Trzech na 100 pomagających przyznaje, że zadłuża się na pomoc rodzinie i sięga w tym celu po kredyt” – zaznaczono.

Szerszy raport dostępny jest na stronie BIG InfoMonitor

źródło: PAP, BIG InfoMonitor

Z badania, które zleciło Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor wynika że aż 41 proc. emerytów wspiera swoją rodzinę finansowo. Średnia kwota zapomogi to ok. 430 zł.  Co piąty emeryt kupuje bliskim coś na raty a 3 proc. posuwa się do brania pożyczek w celu przekazania pieniędzy dzieciom oraz wnukom.

W badaniu uczestniczyły osoby w wieku co najmniej 60 lat przebywające na emeryturze. „Jedna trzecia, spośród deklarujących pomoc, czyli co siódmy emeryt z całej populacji, pomaga co najmniej raz w miesiącu. Z kolei 40 proc. pomagających robi to od czasu do czasu, a jedna czwarta tylko w wyjątkowych sytuacjach” – wskazali autorzy badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą