Zawieszenie wykonywania działalności, a obowiązek opłacania składek

Publikacja: 15.05.2018 21:11

Zawieszenie wykonywania działalności, a obowiązek opłacania składek

Foto: pieniadze.rp.pl

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania.

Wyjątkiem od tej zasady jest okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, który został utrzymany przez nową konstytucję dla biznesu. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego przedsiębiorca nie ma nawet możliwości opłacania składek. Natomiast w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, rentowego jak również zdrowotnego przedsiębiorca może na zasadzie dobrowolności opłacać składki. W tym przypadku konieczne jest złożenie wcześniej odpowiednich wniosków o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do ZUS.

Na podstawie starych przepisów, do 30 kwietnia 2018 r. okres zawieszenia działalności gospodarczej ograniczony był maksymalnie do 24 miesięcy. Zasadnicza zmiana wprowadzona w tym zakresie przez konstytucję dla biznesu znosi ten maksymalny limit, ale nie dla wszystkich. Zgodnie z nowymi przepisami tylko przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 24 miesiące. Przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, ale tylko na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Dotychczas warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej było niezatrudnianie pracowników. Od 30 kwietnia 2018 r. możliwość zawieszenia działalności gospodarczej uzyskali również przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, o ile pracownicy ci nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Możliwość zawieszania wykonywania działalności gospodarczej jest niewątpliwie potrzebna. Ale należy podkreślić, że nieopłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne w systemie zdefiniowanej składki (system emerytalny dla osób urodzonych po 31 grudnia 1969 r.) skutkować będzie niższymi świadczeniami emerytalnymi w przyszłości. Dlatego korzystając z instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawsze warto rozważyć dobrowolne zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami