Ile wynosi średnia emerytura brutto?

Publikacja: 16.06.2018 15:55

Ile wynosi średnia emerytura brutto?

Foto: pieniadze.rp.pl

Średnia emerytura mężczyzny w pierwszym kwartale 2018 roku wynosiła 2570 złotych brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom to 1550 złotych – wynika z danych ZUS.  Czy emerytury systematycznie rosną czy też ubiegłoroczna reforma emerytalna negatywnie wpłynęła na wysokość świadczeń? W artykule przedstawiamy analizę wysokości emerytur od początku XXI wieku.

Gdy porównujemy emerytury obecne z tymi z końca ubiegłego roku okazuje się że średnie świadczenia z grudnia 2017 r. wynosiły 2672 zł dla mężczyzn i 1609 zł dla kobiet. W listopadzie było to zaś 2728 złotych dla mężczyzn i 1627 złotych dla kobiet. Oznacza to, że w marcu, w porównaniu do listopada ubiegłego roku, średnia emerytura była niższa o 158 złotych w przypadku mężczyzn i 77 złotych w przypadku kobiet. Wpływ na niższą średnią świadczeń wypłacanych w I kwartale tego roku niewątpliwie ma fakt, iż ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny, tegoroczni wnioskodawcy dysponują nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS. A jak krzywa zmian oscylowała w poprzednich latach?

Wysokość średnich emerytur pozarolniczych od początku XXI wieku*

* wyniki na wykresie pochodzą z danych dotyczących jedynie pozarolniczego systemu emerytalnego. Źródło GUS. Więcej szczegółów: link

Legenda:

Minimum socjalne – kwota ustalana każdego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego modelu zaspokajania potrzeb bytowokonsumpcyjnych na niskim poziomie przyjmującego postać „koszyków”, określonych ilościowo i wartościowo dla poszczególnych grup potrzeb. Minimum socjalne jest modelem zaspokajania potrzeb na niskim poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i niezagrażającym biologicznemu i psycho-fizycznemu rozwojowi człowieka.

Przy określaniu minimum socjalnego szczególny nacisk kładzie się na możliwość utrzymywania więzi społecznych, dlatego też „koszyk” ten obejmuje nie tylko zakup żywności, odzieży i obuwia, środki na utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia czy higienę, ale też wydatki umożliwiające wykonywanie pracy (transport lokalny i łączność), kształcenie i wychowanie dzieci, utrzymywanie więzi rodzinnych, kontaktów towarzyskich i minimalne uczestniczenie w kulturze.

Minimum egzystencji – kwota ustalana każdego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego modelu zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie przyjmującego postać „koszyków”, określonych ilościowo i wartościowo dla poszczególnych grup potrzeb. Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne
zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Znajdują się w nim wyłącznie dobra służące zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych (żywność, odzież i obuwie, mieszkanie, ochrona zdrowia i higiena).

Dla porównania wysokość świadczeń pozarolniczych w kwietniu 2018 r. na podstawie danych z biznesradar.pl wynoszą 2226 zł. Widzimy zatem że z jednej strony minimalna tendencja wzrostowa nie kompensuje nawet inflacji lecz z drugiej strony, podobnie jak w poprzednim przykładzie, ze względu na ubiegłoroczną reformę emerytalną tegoroczni wnioskodawcy dysponując nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS mogą spodziewać się nieco niższych świadczeń.

Różnicę pomiędzy emeryturą brutto a netto można obliczyć przy pomocy naszego kalkulatora emerytalnego.

Średnia emerytura mężczyzny w pierwszym kwartale 2018 roku wynosiła 2570 złotych brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom to 1550 złotych – wynika z danych ZUS.  Czy emerytury systematycznie rosną czy też ubiegłoroczna reforma emerytalna negatywnie wpłynęła na wysokość świadczeń? W artykule przedstawiamy analizę wysokości emerytur od początku XXI wieku.

Gdy porównujemy emerytury obecne z tymi z końca ubiegłego roku okazuje się że średnie świadczenia z grudnia 2017 r. wynosiły 2672 zł dla mężczyzn i 1609 zł dla kobiet. W listopadzie było to zaś 2728 złotych dla mężczyzn i 1627 złotych dla kobiet. Oznacza to, że w marcu, w porównaniu do listopada ubiegłego roku, średnia emerytura była niższa o 158 złotych w przypadku mężczyzn i 77 złotych w przypadku kobiet. Wpływ na niższą średnią świadczeń wypłacanych w I kwartale tego roku niewątpliwie ma fakt, iż ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny, tegoroczni wnioskodawcy dysponują nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS. A jak krzywa zmian oscylowała w poprzednich latach?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami