Ile wynosi średnia emerytura brutto?

Publikacja: 16.06.2018 15:55

Ile wynosi średnia emerytura brutto?

Foto: pieniadze.rp.pl

Średnia emerytura mężczyzny w pierwszym kwartale 2018 roku wynosiła 2570 złotych brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom to 1550 złotych – wynika z danych ZUS.  Czy emerytury systematycznie rosną czy też ubiegłoroczna reforma emerytalna negatywnie wpłynęła na wysokość świadczeń? W artykule przedstawiamy analizę wysokości emerytur od początku XXI wieku.

Gdy porównujemy emerytury obecne z tymi z końca ubiegłego roku okazuje się że średnie świadczenia z grudnia 2017 r. wynosiły 2672 zł dla mężczyzn i 1609 zł dla kobiet. W listopadzie było to zaś 2728 złotych dla mężczyzn i 1627 złotych dla kobiet. Oznacza to, że w marcu, w porównaniu do listopada ubiegłego roku, średnia emerytura była niższa o 158 złotych w przypadku mężczyzn i 77 złotych w przypadku kobiet. Wpływ na niższą średnią świadczeń wypłacanych w I kwartale tego roku niewątpliwie ma fakt, iż ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny, tegoroczni wnioskodawcy dysponują nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS. A jak krzywa zmian oscylowała w poprzednich latach?

Wysokość średnich emerytur pozarolniczych od początku XXI wieku*

* wyniki na wykresie pochodzą z danych dotyczących jedynie pozarolniczego systemu emerytalnego. Źródło GUS. Więcej szczegółów: link

Legenda:

Minimum socjalne – kwota ustalana każdego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego modelu zaspokajania potrzeb bytowokonsumpcyjnych na niskim poziomie przyjmującego postać „koszyków”, określonych ilościowo i wartościowo dla poszczególnych grup potrzeb. Minimum socjalne jest modelem zaspokajania potrzeb na niskim poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i niezagrażającym biologicznemu i psycho-fizycznemu rozwojowi człowieka.

Przy określaniu minimum socjalnego szczególny nacisk kładzie się na możliwość utrzymywania więzi społecznych, dlatego też „koszyk” ten obejmuje nie tylko zakup żywności, odzieży i obuwia, środki na utrzymanie mieszkania, ochronę zdrowia czy higienę, ale też wydatki umożliwiające wykonywanie pracy (transport lokalny i łączność), kształcenie i wychowanie dzieci, utrzymywanie więzi rodzinnych, kontaktów towarzyskich i minimalne uczestniczenie w kulturze.

Minimum egzystencji – kwota ustalana każdego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie normatywnego modelu zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie przyjmującego postać „koszyków”, określonych ilościowo i wartościowo dla poszczególnych grup potrzeb. Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne
zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Znajdują się w nim wyłącznie dobra służące zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych (żywność, odzież i obuwie, mieszkanie, ochrona zdrowia i higiena).

Dla porównania wysokość świadczeń pozarolniczych w kwietniu 2018 r. na podstawie danych z biznesradar.pl wynoszą 2226 zł. Widzimy zatem że z jednej strony minimalna tendencja wzrostowa nie kompensuje nawet inflacji lecz z drugiej strony, podobnie jak w poprzednim przykładzie, ze względu na ubiegłoroczną reformę emerytalną tegoroczni wnioskodawcy dysponując nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS mogą spodziewać się nieco niższych świadczeń.

Różnicę pomiędzy emeryturą brutto a netto można obliczyć przy pomocy naszego kalkulatora emerytalnego.

Średnia emerytura mężczyzny w pierwszym kwartale 2018 roku wynosiła 2570 złotych brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom to 1550 złotych – wynika z danych ZUS.  Czy emerytury systematycznie rosną czy też ubiegłoroczna reforma emerytalna negatywnie wpłynęła na wysokość świadczeń? W artykule przedstawiamy analizę wysokości emerytur od początku XXI wieku.

Gdy porównujemy emerytury obecne z tymi z końca ubiegłego roku okazuje się że średnie świadczenia z grudnia 2017 r. wynosiły 2672 zł dla mężczyzn i 1609 zł dla kobiet. W listopadzie było to zaś 2728 złotych dla mężczyzn i 1627 złotych dla kobiet. Oznacza to, że w marcu, w porównaniu do listopada ubiegłego roku, średnia emerytura była niższa o 158 złotych w przypadku mężczyzn i 77 złotych w przypadku kobiet. Wpływ na niższą średnią świadczeń wypłacanych w I kwartale tego roku niewątpliwie ma fakt, iż ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny, tegoroczni wnioskodawcy dysponują nieco mniejszym kapitałem na koncie w ZUS. A jak krzywa zmian oscylowała w poprzednich latach?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają