Dodatki do rent i emerytur

Publikacja: 01.07.2018 14:46

Dodatki do rent i emerytur

Foto: pieniadze.rp.pl

Osoba uprawniona do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego może pobierać różnego rodzaju dodatki, również wypłacane co miesiąc, które w efekcie powiększają wysokość podstawowego świadczenia. Dodatki do rent i emerytur tak samo podlegają waloryzacji, czyli pomnożeniu wartość dodatku wypłacanego dotychczas o wskaźnik waloryzacji.

Rodzaje dodatków oraz okoliczności, których zaistnienie uprawnia do ich pobierania uregulowane są ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek do emerytur

Jednym z podstawowych dodatków jest dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Przysługuje on osobom, które są uprawnione do pobierania emerytury lub renty, a jednocześnie zostały uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Warto pamiętać, że wystarczy spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, aby stać się uprawnionym do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatek kompensacyjny mogą pobierać osoby, które mają status kombatanta lub są uznawane za ofiary represji wojennych i okresu powojennego. Poza tym dodatek ten przysługuje również wdowom lub wdowcom osób wymienionych, którzy sami jednocześnie są emerytami, inwalidami albo pobierają uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Natomiast dodatek kombatancki przysługuje osobom uznanych za kombatantów albo ofiarom represji wojennych i okresu powojennego. Trzeba jednak pamiętać, że te rodzaj dodatku przyznawany jest na podstawie zaświadczeń Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ponadto osoba, która w czasie okupacji prowadziła tajne nauczenie lub przed 1 września 1939 roku nauczała na terenie III Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańsk w języku polskim, będzie uprawniona do dodatku za tajne nauczenie. Co istotne, uprawniony z tytułu dodatku za nauczanie lub dodatku kombatanckiego może pobierać tylko jedno świadczenie. Osoba, która pobiera rentę rodzinną i pobiera to świadczenie, a jej rodzice nie żyją lub nie żyje tylko matka, a ojciec jest nieznany, może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie dodatku dla sierot zupełnych. Z kolei ryczałt energetyczny przysługuje: żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, zakładach rud uranu, kamieniołomach oraz batalionach budowalnych, osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantom, a także wdowom lub wdowcom po tych osobach.

Ile wynoszą dodatki do rent i emerytur?

W związku z waloryzacją rent i emerytur mającą miejsce 1 marca 2018 roku, wzrosły również dodatki do świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł. W tej samej kwocie wypłacany jest dodatek za tajne nauczanie. Nieco wyższy jest natomiast dodatek dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i wynosi 323,76 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany każdego miesiąca to kwota 405,67 zł. Dodatek kombatancki to 215,84 zł, natomiast kompensacyjny – 32,38 zł.

Z kolei dodatkowe świadczenie dla: żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowalnych, osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy w III Rzeszy lub Związku Socjalistycznej Republiki Radzieckiej waha się w granicach od 10,82 zł do 215,84 zł i jest uzależniony od liczby pełnych miesięcy trwania przymusowej pracy lub liczby pełnych miesięcy przebywania w obozach pracy. Ryczał energetyczny wynosi 168,71 zł. Warto również pamiętać o dodatku, który przysługuje niewidomym ofiarom działań wojennych, które są cywilami. Jego wysokość to 865,03 zł.

Osoba uprawniona do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego może pobierać różnego rodzaju dodatki, również wypłacane co miesiąc, które w efekcie powiększają wysokość podstawowego świadczenia. Dodatki do rent i emerytur tak samo podlegają waloryzacji, czyli pomnożeniu wartość dodatku wypłacanego dotychczas o wskaźnik waloryzacji.

Rodzaje dodatków oraz okoliczności, których zaistnienie uprawnia do ich pobierania uregulowane są ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy