Jak rozliczyć ulgę z IKZE w PIT

Publikacja: 01.08.2018 13:25

Jak rozliczyć ulgę z IKZE w PIT

Foto: pieniadze.rp.pl

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego działa podobnie jak wprowadzone w ramach tzw. III filaru indywidualne konto emerytalne.

To znaczy, że można na to konto wpłacać co miesiąc składki, które przyczynią się do zwiększenia wysokości świadczenia emerytalnego pobieranego. Jest to więc forma długoterminowego oszczędzania, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Należy pamiętać, że wysokość emerytury będzie ustalana również, a nawet przede wszystkim, w oparciu o wysokość składek zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ramach I filaru oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego w ramach drugiego filaru. Gromadzenie składek w obu tych filarach jest obowiązkowe.

Ulga IKZE

Dlaczego warto wybrać indywidulane konto zabezpieczenia emerytalnego zamiast indywidulanego konta emerytalnego? Jeśli w danym roku podatkowym dokonano wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wydatki poniesione w związku z tym osoby fizyczne mogą odliczyć od dochodu.

Oczywiście nie dotyczy to dowolnie wpłacanej kwoty, ponieważ istnieją limity kwot, które mogę zostać wpłacone w danym roku podatkowym. Każdego roku może ona wynosić maksymalnie 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które jest prognozowane na każdy rok kalendarzowy.

Warto również zaznaczyć, że w danym roku kwota wpłacona na konto nie może być niższa od tej, która została wpłacona w roku poprzednim. Jeśli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego posiada osoba małoletnia, kwota wpłacona w danym roku nie może przekroczyć wysokości dochodu, które osoba ta uzyskała z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IKZE a PIT – kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi, w związku z dokonywaniem wpłat na konto indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, może skorzystać osoba rozliczająca się podatkiem według skali progresywnej, czyli tej podstawowej, obejmującej 18 lub 32% – w zależności od osiąganego dochodu. Do skorzystania z ulgi są uprawnione także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się stawką liniową wynoszącą 19%, a ponadto przedsiębiorcy objęci podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Należy pamiętać, że podatnicy objęci stawką progresywną lub liniową mogą dokonać odliczenia z tytułu corocznych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu i w tym celu muszą uzupełnić deklarację PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L. Natomiast odliczenia od przychodu dokonują przedsiębiorcy odprowadzający podatek od przychów ewidencjonowanych i w tym celu wypełniają deklarację PIT-28.

Trzeba także mieć na uwadze obowiązek przedstawienia właściwych dokumentów w celu możliwości skorzystania z ulgi. W tym wypadku podstawę rozliczenia ulgi będą stanowiły dowody wpłat. Dowodem dokonywania wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest dokument, który potwierdza poniesienie wydatku, czyli dokonanie wpłat.

Taki dokument powinien wskazywać na kwotę dokonanej wpłaty, dane osoby, która dokonała wpłaty, odbiorcę wpłaty, a także jej tytuł. Oczywiście dokument powinien także obejmować datę dokonania wpłaty. Pozwoli to bowiem na sprawdzenie, czy wpłaty na konto zostały dokonane w roku podatkowym, w którym chcemy skorzystać z odliczenia ulgi.

Warto pamiętać, że wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego może dokonywać także pracodawca. W tym celu należy zawrzeć z nim umowę, której przedmiot będzie obejmował zobowiązanie pracodawcy do potrącania z comiesięcznego wynagrodzenia odpowiedniej kwoty.

Zastrzeżenie tego rodzaju może również zostać uczynione w umowie o pracę. W tym przypadku możliwość skorzystania z ulgi będzie przysługiwała wówczas, gdy pracodawca przedstawi nam kopię potwierdzenia wykonania przelewu.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego działa podobnie jak wprowadzone w ramach tzw. III filaru indywidualne konto emerytalne.

To znaczy, że można na to konto wpłacać co miesiąc składki, które przyczynią się do zwiększenia wysokości świadczenia emerytalnego pobieranego. Jest to więc forma długoterminowego oszczędzania, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami