Do emerytury przygotowani jesteśmy słabo

Publikacja: 14.12.2018 11:37

Do emerytury przygotowani jesteśmy słabo

Foto: pieniadze.rp.pl

Polacy oczekują, że ponad połowa ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa.

Podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, w Polsce w ciągu ubiegłego stulecia wykształciła się swoista „umowa społeczna”, określająca rolę rządów, pracodawców i, w mniejszym stopniu, obywateli w przygotowaniu do emerytury. Jednak, jak wynika z przeprowadzonego przez Aegon badania emerytalnego, zachodzące na całym świecie zmiany wywierają silną presję na istniejący układ i wymuszają zmianę podejścia do oszczędzania na emeryturę.

Już po raz siódmy Aegon publikuje doroczny raport podsumowujący wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata, w tym Polski, a także Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do tej pory zebrano odpowiedzi od ponad 100 tys. osób, co czyni to badanie jednym z największych tego typu na świecie.

Polacy muszą aktywniej działać w sferze finansów

Opracowany przez Aegon Indeks Przygotowania Emerytalnego (ARRI) mierzy przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10, przy czym wynik 8 lub wyżej uważa się za dobre przygotowanie. W 2018 r. Polska osiągnęła wynik 5,5 i plasuje się na dziesiątej pozycji wśród przebadanych państw.

Polacy dość pesymistycznie myślą o przyszłej emeryturze. Ponad połowa (55 proc.) uważa, że sytuacja przyszłych emerytów będzie gorsza od sytuacji obecnych. To wynik wyższy od światowej średniej, wynoszącej 49 proc. Tylko 15 proc. badanych w Polsce uważa, że na emeryturze ma szanse osiągnąć dochód, który zapewni im wygodny poziom życia. Jednocześnie tylko 5 proc. ma spisany plan oszczędzania i regularnie odkłada pieniądze – to najniższy odsetek na świecie. Ponad połowa (54 proc.) ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnego planu emerytalnego, a zaledwie 21 proc. twierdzi, że choć nie ma spisanego planu, to regularnie oszczędza z myślą o emeryturze. Polacy raczej pozytywnie odbierają koncepcję Pracowniczych Planów Kapitałowych (57 proc. ankietowanych), które mają obowiązywać od lipca 2019 r.

Zdrowie – równie ważne jak finanse

Emerytura coraz częściej jest postrzegana jako aktywny etap życia, czas, który można poświęcić na realizację niespełnionych wcześniej planów i marzeń. Polacy wiążą z tym okresem szereg aspiracji: 61 proc. planuje spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, 59 proc. ma zamiar podróżować, a 55 proc. chciałoby zająć się rozwijaniem nowych hobby. W realizacji celów może jednak przeszkodzić pogarszający się stan zdrowia, przez 62 proc. ankietowanych wskazywany jako ich główna troska związana z emeryturą. Jednocześnie zaledwie 8 proc. deklaruje pewność, że w tym okresie będzie w stanie opłacić koszty opieki zdrowotnej. Pewność ta jest szczególnie niska w niektórych segmentach demograficznych: kobiety wykazują mniejszą pewność niż mężczyźni (5 proc. do 12 proc.).

Skąd wziąć na to pieniądze?

W ankiecie Aegon zadaje również przyszłym emerytom pytanie o źródła finansowania na emeryturze. W skali globalnej respondenci oczekują, że 46 proc. ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa, 24 proc. od pracodawcy, a 30 proc. z własnych oszczędności i inwestycji. W Polsce wynosi to odpowiednio 56 proc., 21 proc. i 24 proc. Jednak tylko 26 proc. ankietowanych sądzi, że państwo jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

Demograficznie Polska starzeje się szybciej niż którykolwiek z jej europejskich sąsiadów. Przewiduje się, że współczynnik obciążenia, czyli liczba osób w wieku powyżej 65 lat na 100 osób w wieku roboczym, zmieni się z 24 w 2015 r. na 60 w 2050 r. Oznacza to, że mniejsza liczba osób aktywnych ekonomicznie będzie musiała wspierać większą liczbę emerytów. Jednocześnie w wyniku wprowadzonych w 2017 r. zmian obniżających wiek emerytalny z 67 lat dla obu płci, do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn, liczba emerytów w najbliższym czasie znacząco wzrośnie.

Polacy oczekują, że ponad połowa ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa.

Podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, w Polsce w ciągu ubiegłego stulecia wykształciła się swoista „umowa społeczna”, określająca rolę rządów, pracodawców i, w mniejszym stopniu, obywateli w przygotowaniu do emerytury. Jednak, jak wynika z przeprowadzonego przez Aegon badania emerytalnego, zachodzące na całym świecie zmiany wywierają silną presję na istniejący układ i wymuszają zmianę podejścia do oszczędzania na emeryturę.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają