Można już wpłacać na trzeci filar

Publikacja: 07.01.2019 20:48

Można już wpłacać na trzeci filar

Foto: pieniadze.rp.pl

Od początku roku funkcjonują już nowe limity dla wpłat na IKE, IKZE oraz PPE. Sprawdzamy, ile można samodzielnie maksymalnie odłożyć na emeryturę.

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Limit wpłat na IKE wynosi w 2019 r. 14 295 zł, limit wpłat na IKZE to 5 718 zł, a wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w tym roku wynosi 21 442,50zł.

A tak wyglądały limity wpłat na IKE w poprzednich latach:

Jeżeli ktoś wpłacał na IKE od początku istnienia kont pełną pulę, już z samych wpłat uzbierałby niemal 130,7 tys zł. Wraz z wpłatą tegoroczną daje to prawie 145 tys. zł (bez uwzględnienia ewentualnej stopy zwrotu z inwestycji). To już jest wartość, która pozwala osiągać istotne korzyści podatkowe. Czy ktoś z naszych czytelników dokonuje regularnie pełnych wpłat na IKE?

IKZE również stanowi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązaną z ulgami podatkowymi, ale różni się od IKE tym, że środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek. Dodatkowo, wypłaty z konta IKZE, po osiągnięciu ustawowego wieku 65 lat są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-proc. stawką podatku. Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po osiągnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Roczny limit wpłat na IKZE został ustalony dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość osiąganych zarobków, na takim samym poziomie. Wynosi on 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

A tak wyglądały limity wpłat na IKZE w poprzednich latach:

Wpłacając od momentu powstania IKZE w 2012 r. co rok maksymalną dopuszczalną kwotę mogliśmy z samych wpłat uzbierać niemal 33 tys zł. Dorzucając do tego tegoroczny limit na IKZE mogło wpłynąć ponad 38,5 tys. zł.

Będzie większa wpłata na IKZE

Od przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę nie obejmie jednak samozatrudnionych, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i które nikogo nie zatrudniają. Dla tej grupy ustawa daje pewną dodatkową alternatywę, zwiększając limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Limit wpłat ma zostać podniesiony z obecnego wynoszącego 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego do 1,8 tej krotności, ale dopiero od początku 2021 roku

Od początku roku funkcjonują już nowe limity dla wpłat na IKE, IKZE oraz PPE. Sprawdzamy, ile można samodzielnie maksymalnie odłożyć na emeryturę.

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. To kwoty jakie możemy przelać na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE). Związane z nimi korzyści mają zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora