Kto będzie musiał założyć PPK

Publikacja: 13.03.2019 17:15

Kto będzie musiał założyć PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Pierwsze oszczędności w ramach nowego systemu długoterminowego oszczędzania pojawią się już za kilka miesięcy. W kolejnym materiale w ramach cyklu z PZU opisujemy, kto musi założyć PPK i kto może w programie uczestniczyć.

Od 1 lipca br. zaczną w Polsce funkcjonować pracownicze plany kapitałowe, które będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Program będzie przeznaczony dla osób zatrudnionych, które – bez względu na formę zatrudnienia – opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracownicze plany kapitałowe to ogromne pieniądze. Według założeń rządu, co roku do programu powinno wpływać co najmniej kilkanaście miliardów złotych.

Na początek tylko największe przedsiębiorstwa

Za utworzenie PPK w firmie będzie odpowiedzialny pracodawca. Poza pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, PPK obejmą również m.in. osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonujące pracę nakładczą, również w agencjach pracy tymczasowej.

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza obowiązkowe składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK na rzecz pracownika oraz za jej pośrednictwem otworzy dla takiego pracownika imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności.

Docelowo PPK ma udostępnić swoim pracownikom większość firm w Polsce. Jednak w pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 br., obowiązek ich utworzenia obejmie niemal 3,6 tys. największych firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób. W sumie pracuje w nich 3,1 mln osób. Pozostałe podmioty zatrudniające będą włączane do PPK stopniowo, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • od 1 lipca 2019 roku będą one obowiązkowe dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 roku dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 roku dla pozostałych podmiotów oraz pracodawców z sektora finansów publicznych.

Nie oznacza to, że pracownicy już w lipcu tego roku dokonają pierwszych wpłat na PPK – może to nastąpić dopiero w listopadzie lub w grudniu 2019 r. w zależności od momentu podpisania przez pracodawcę umowy o prowadzenie. Przepisy zostały tak skonstruowane, że wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, czyli momentu zgłoszenia pracowników do PPK.

Zapis z automatu

Przy PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat. Powyżej tego wieku pracownik powinien samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Warunkiem uczestnictwa w PPK będzie odpowiedni staż pracownika w danej firmie, który powinien wynosić co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mają możliwości przystąpienia do programu. W związku z tym, że PPK jest programem dobrowolnym, w każdym momencie pracownik będzie miał możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat poprzez złożenie pracodawcy specjalnego oświadczenia, w którym dodatkowo zrzeknie się pozostałych korzyści, przewidzianych w PPK, takich jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze środków publicznych.

Każdy pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, co cztery lata będzie jednak automatycznie do programu zapisywany za pośrednictwem pracodawcy. Jeżeli po takim ponownym zapisaniu do PPK pracownik w dalszym ciągu nie będzie chciał uczestniczyć w programie, to będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat, które będzie obowiązywało do ponownego automatycznego zapisu. Co ważne, pracodawcy nie będą mogli nakłaniać uczestników do rezygnacji z PPK – takie działanie jest ustawowo zabronione i będzie karane.

Istnieją jednak wyjątki, w których pracodawca nie będzie musiał tworzyć PPK, a pracownik tym samym uniknie automatycznych zapisów co cztery lata. Z obowiązku takiego będzie zwolniony m.in. mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Obowiązkiem utworzenia PPK nie będą także objęte firmy, które prowadzą już pracowniczy program emerytalny oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. dla min. 25 proc. osób zatrudnionych.

Wybrać dobrego partnera

To pracodawca będzie musiał wybrać instytucję finansową, która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi pracowników. Rolę instytucji zarządzającej będzie mogło pełnić towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń na życie, powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne.

Przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK w firmie, pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi bądź emerytalnymi. Ważna kwestia, na którą należy także zwrócić uwagę, to stabilność wyników, jakie fundusze zarządzane przez daną instytucję osiągały w przeszłości. Choć wiadomo, że wyniki historyczne nie muszą się powtórzyć, to ich stabilność świadczy o wyważonym i przemyślanym sposobie zarządzania powierzonymi aktywami. Ponadto istotne jest też, czy instytucja finansowa oferuje wsparcie dla pracodawcy oraz pracowników przy uruchamianiu i prowadzeniu PPK. Z punktu widzenia pracodawców najbardziej korzystny będzie wybór instytucji zarządzającej PPK, która ma niekwestionowane doświadczenie i autorytet nie tylko na rynkach finansowych, ale i wśród zwyczajnych Polaków, dla których ważne jest, aby ich oszczędności emerytalne trafiły w zaufane ręce i były dobrze inwestowane. Takie bezpieczeństwo daje PZU, największa grupa finansowa w naszej części Europy, która po dopuszczeniu do ewidencji PPK zamierza oferować Pracownicze Plany Kapitałowe poprzez spółkę TFI PZU.

Szczegółowe informacje na temat pracowniczych planów kapitałowych są dostępne na nowej stronie internetowej emerytura.pzu.pl. Na pytania czekamy pod numerem telefonu: 22 640 06 22. Można je też wysyłać pod adres: ppk@pzu.pl

Pierwsze oszczędności w ramach nowego systemu długoterminowego oszczędzania pojawią się już za kilka miesięcy. W kolejnym materiale w ramach cyklu z PZU opisujemy, kto musi założyć PPK i kto może w programie uczestniczyć.

Od 1 lipca br. zaczną w Polsce funkcjonować pracownicze plany kapitałowe, które będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Program będzie przeznaczony dla osób zatrudnionych, które – bez względu na formę zatrudnienia – opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracownicze plany kapitałowe to ogromne pieniądze. Według założeń rządu, co roku do programu powinno wpływać co najmniej kilkanaście miliardów złotych.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami