Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

To pierwszy krok do udziału PZU w reformie związanej z tworzeniem Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

– Jako Grupa PZU poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności, by je wspierać i by przekonywać Polaków, że opłaca się oszczędzać na przyszłość. Długoterminowe budowanie oszczędności to zysk dla samych oszczędzających i dla polskiej gospodarki – mówi Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to skierowany do pracowników dobrowolny i prywatny program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK pieniądze mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Do 2021 roku każdy pracodawca w Polsce będzie musiał uruchomić dla swoich pracowników PPK. W Grupie PZU, która zaoferuje pracodawcom prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzaniem oszczędnościami pracowników zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.

TFI PZU SA jest jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych.

– Stoją za nami dobre wyniki i 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Stoi pewność i zaufanie, które są dewizą PZU. W najbliższym czasie, gdy zostaniemy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Funduszu Rozwoju, przedstawimy szczegółową ofertę – zapowiada Marcin Żółtek.