Jak działają PPK: ewidencja, zarządzanie, nadzór

Publikacja: 27.05.2019 19:40

Jak działają PPK: ewidencja, zarządzanie, nadzór

Foto: pieniadze.rp.pl

Kluczową rolę przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych i organizacji programu pełni Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK.

W sprawne funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych zaangażowanych jest wiele instytucji. Ewidencję PPK ma prowadzić Polski Fundusz Rozwoju. Pieniądze zgromadzone w PPK będą trafiały do funduszy zdefiniowanej daty, którymi zarządzać będą instytucje finansowe. Nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami funduszy odbywa się zgodnie z prawem, będzie pełnił depozytariusz – instytucja, która przechowuje aktywa. Działalność zarówno depozytariusza, jak i instytucji finansowych nadzorowana będzie z kolei przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PFR, KNF, depozytariusz

Polski Fundusz Rozwoju pełni kluczową rolę przy wprowadzaniu PPK i organizacji programu PPK. PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz stworzenie dla pracodawców i pracowników specjalnego portalu internetowego www.mojePPK.pl, na którym są przedstawiane w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK.

Pieniądze gromadzone w PPK będą trafiały do funduszy zdefiniowanej daty, którymi zarządzać będą instytucje finansowe wybrane przez pracodawcę. Nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami funduszu zdefiniowanej daty odbywa się zgodnie z prawem, będzie pełnił depozytariusz – instytucja, która przechowuje aktywa i jest upoważniona do sprawdzania między innymi, czy przestrzegane są limity zaangażowania funduszy w poszczególnych klasach aktywów oraz czy prawidłowo naliczane są koszty.

Działalność zarówno depozytariusza, jak i instytucji finansowych w zakresie prowadzenia PPK nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF może zastosować środki nadzoru oraz odpowiednie sankcje.

Wybór instytucji, która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi pracowników, należy do pracodawcy. Każdy pracodawca powinien dokonać wyboru firmy, która będzie zarządzać PPK, w porozumieniu z pracownikami, czyli zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych.

Ustawodawca przewidział cztery podstawowe kryteria, którymi pracodawca powinien kierować się przy wyborze firmy zarządzającej pieniędzmi zgromadzonymi w PPK, są to:

 •  ocena warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;
 •  efektywność w zarządzaniu środkami;
 •  doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytami;
 •  interes osób zatrudnionych.

Rolę instytucji zarządzającej PPK może pełnić towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń na życie czy powszechne towarzystwo emerytalne. Podmioty, które zostaną dopuszczone do rynku PPK, będą wpisane do ewidencji PPK. Instytucjom, które będą prowadzić PPK, ustawa stawia wysokie wymagania. Oszczędnościami uczestników pracowniczych planów kapitałowych będzie mogła zarządzać tylko instytucja, która:

 •  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 •  posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości, co najmniej 25 mln zł, w tym, co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego;
 •  zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Kto dziś oferuje PPK

Instytucjami, które obecnie mogą zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi, są:

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Zarządza istniejącym od ponad 20 lat Aegon OFE. Wartość zarządzanych przez PTE aktywów należy do 1,8 mln osób i przekracza ponad 14 mld zł. Jest częścią międzynarodowej grupy finansowej, która na świecie zarządza aktywami o wartości ponad 800 mld euro. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami emerytalnymi m.in. w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Axa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Jest częścią Grupy Axa, zapewnia poczucie bezpieczeństwa 105 mln klientów w 61 krajach. W Polsce Axa TFI od lat zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych. Zarządza 19 funduszami, prowadzi programy inwestycyjne i emerytalne oparte na funduszach Axa FIO oraz Axa SFIO. W sumie zarządza 6 mld zł aktywów.

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Działa na polskim rynku od ponad 20 lat, początkowo w strukturach Citigroup i Legg Mason. Specjalizuje się w administracji i zarządzaniu programami emerytalnymi dla firm i międzynarodowych korporacji z najbardziej wymagających sektorów, takich jak finansowy, farmaceutyczny, energetyczny, lotniczy.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Jest licencjonowaną instytucją finansową działającą na rynku polskim od 2001 r., jako podmiot zajmujący się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Aktualnie zarządza aktywami klientów indywidualnych i firm o wartości 4,5 mld zł. Jest częścią grupy kapitałowej Banku Millennium, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Nationale-Nederlanden PTE jest częścią Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, działającej w ponad 18 krajach na świecie. Na polskim rynku działa od 1998 r. Zarządza otwartym oraz dobrowolnym funduszem emerytalnym, którym łącznie zaufało do tej pory 3 mln osób. Z kolei Nationale‑Nederlanden OFE to największy w Polsce otwarty fundusz emerytalny, z aktywami o wartości ok. 40 mld zł.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI, należących do ponad pół miliona osób, przekroczyła 35 mld zł. Towarzystwo jest częścią jednej z najstarszych grup kapitałowych w Polsce – PKO BP. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu nimi oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu PPE.

Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Instytucja zarządzająca aktywami wyspecjalizowana w oferowaniu wyłącznie produktów emerytalnych. W trakcie ponad 20 lat obecności na polskim rynku zyskała ponad 500 tys. klientów, których aktywa przekraczają 3 mld zł.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz

Działa na polskim rynku od 2003 r. Jest częścią globalnej Grupy Allianz – jednej z największych grup finansowych na świecie. Spółki w Polsce świadczą kompleksowe usługi dla ponad 1,5 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych i zarządzają aktywami sięgającymi 15 mld zł. Obecnie oferuje 41 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych zarządzając aktywami ok. 3 mld zł.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU

Jest jednym z największych pod względem aktywów towarzystwem inwestycyjnym w Polsce. Zarządza funduszami o wartości ponad 20 mld zł. Działa od 1999 r., jako część Grupy PZU. Towarzystwo zarządza 280 pracowniczymi programami emerytalnymi, a cała Grupa PZU prowadzi ponad 600 PPE. Łącznie w programach uczestniczy 200 tys. osób.

Minimalne opłaty

Opłaty za zarządzanie wyniosą maksymalnie 0,6 proc. aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku, z czego 0,1 proc. tylko pod warunkiem zrealizowania dodatniej stopy zwrotu nie niższej od stopy referencyjnej. Instytucje finansowe nie będą mogły pobierać jakichkolwiek opłat od wpłat na pracownicze plany kapitałowe oraz będą musiały ujawniać uczestnikom PPK wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku.

PPK mogą oferować

 •  towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 •  powszechne towarzystwo emerytalne
 •  pracownicze towarzystwo emerytalne
 •  zakład ubezpieczeń

Wypłata oszczędności z PPK po ukończeniu 60. roku życia

Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków:

 •  może dalej odkładać środki w PPK,
 •  może dokonać wypłaty pieniędzy: jednorazowo wypłacić 25 proc. środków, a resztę wypłacać w co najmniej 120 ratach przez 10 lat (wypłata w tej formie będzie zwolniona od podatku od zysków kapitałowych),
 •  może całość środków wypłacać w dowolnej liczbie rat (zmniejszenie liczby rat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych),
 •  może dokonać wypłaty transferowej na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej lokaty zgodnie z warunkami określonymi w ustawie,
 •  może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego. Wspólna decyzja o wypłacie świadczenia wiąże się z utworzeniem rachunku małżeńskiego oraz wypłatą zsumowanych środków obojga małżonków, przez co najmniej 120 miesięcy. Od chwili śmierci małżonka, gdy pozostaje tylko jedna osoba, świadczenie wypłacane jest na dotychczasowych zasadach, do wyczerpania środków na rachunku małżeńskim. W przypadku śmierci obojga małżonków pozostałe środki podlegają dziedziczeniu.

Kluczową rolę przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych i organizacji programu pełni Polski Fundusz Rozwoju. Odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK.

W sprawne funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych zaangażowanych jest wiele instytucji. Ewidencję PPK ma prowadzić Polski Fundusz Rozwoju. Pieniądze zgromadzone w PPK będą trafiały do funduszy zdefiniowanej daty, którymi zarządzać będą instytucje finansowe. Nadzór nad tym, czy zarządzanie aktywami funduszy odbywa się zgodnie z prawem, będzie pełnił depozytariusz – instytucja, która przechowuje aktywa. Działalność zarówno depozytariusza, jak i instytucji finansowych nadzorowana będzie z kolei przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży