PPK zwiększy bezpieczeństwo finansowe Polaków

Publikacja: 29.07.2019 20:37

PPK zwiększy bezpieczeństwo finansowe Polaków

Foto: pieniadze.rp.pl

Wprowadzany system pracowniczych planów kapitałowych popularyzowany jest jako wyjątkowo tani sposób na dodatkowe gromadzenie środków na emeryturę. Tymczasem analiza podstawowych zasad funkcjonowania PPK prowadzi do wniosku, że jest to przede wszystkim doskonały mechanizm zwiększania bezpieczeństwa finansowego Polaków.

Pojęcie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo różnie definiowane. Zwykło się przyjmować, że jest to dostęp do pieniędzy w razie nagłej potrzeby. Niespodziewane wydatki mogą pojawić się w każdym momencie naszego życia. Problemy takie jak choroba, wypadek czy utrata pracy mogą spotkać każdego z nas. Co ciekawe uczestnictwo w PPK umożliwia minimalizowanie ich konsekwencji i to niewielkim kosztem. Obecnie obowiązujące przepisy prawne dopuszczają wykorzystanie kapitału zgromadzonego na rachunku uczestnika PPK do utrzymania poziomu życia, gdy musimy stawić czoło poważnym problemom.

Dostęp do zgromadzonego kapitału przed czterdziestym piątym rokiem życia

Takim wyzwaniem może być zakup pierwszego mieszkania lub budowa domu. Uczestnictwo w PPK umożliwia nam dokonanie wypłaty wszystkich zgromadzonych środków na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciąganiem kredytu hipotecznego.

Wymóg posiadania wkładu własnego jest barierą dla wielu rodzin przy zakupie własnego lokalu mieszkalnego. Aby rozwiązać ten problem i wesprzeć politykę mieszkaniową państwa, ustawa o PPK przewiduje możliwość dokonania wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków z PPK na cele mieszkaniowe.

Należy podkreślić, że wcześniejszej wypłaty na cele mieszkaniowe będzie można dokonać tylko raz. Prawo do dokonania tej wypłaty mają tylko uczestnicy, którzy nie ukończyli 45 roku życia.

Wykorzystanie systemu PPK do wsparcia polityki mieszkaniowej poprawia bezpieczeństwo finansowe uczestników PPK. Dla młodych rodzin bardziej odczuwalny jest problem braku własnego mieszkania lub domu, niż akumulacja kapitału na okres emerytalny. Ponadto dodanie PPK funkcji podobnej do tej jaką pełnią kasy mieszkaniowe zwiększa atrakcyjność gromadzenia środków w PPK.

Czytaj także: Wcześniejsza wypłata środków z PPK na cele mieszkaniowe

Dostęp do zgromadzonego kapitału w przypadku poważnego zachorowania

Zgromadzony kapitał można również wypłacić w dowolnym momencie w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dzieci. Co prawda wcześniejsza wypłata w przypadku poważnego zachorowania ograniczona jest tylko do 25% zgromadzonego kapitału, ale będzie można jej dokonywać więcej niż tylko raz. Każde poważne zachorowanie każdego z członków rodziny uprawnia do dokonania takiej wypłaty.

Jednocześnie termin „poważne zachorowanie” jest dość szeroko zdefiniowany w ustawie o PPK. Obok trwałej niezdolności do pracy uprawniającej do otrzymania renty inwalidzkiej wymienione są jednostki chorobowe, których wystąpienie będzie uprawniać do wypłaty 25% środków z PPK. Również procedura została uproszczona do minimum. Wystarczy złożyć u pracodawcy lub instytucji prowadzącej rachunek PPK odpowiedni wniosek oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie by dokonać takiej wypłaty.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania nie będzie obciążona ani podatkiem dochodowym ani składkami na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu będzie to rozwiązanie korzystniejsze niż zerwanie umowy PPK i dokonanie zwrotu całości środków przed osiągnięciem 60 roku życia.

Dostęp do zgromadzonego kapitału na rachunku w PPK w przypadku utraty zdrowia podnosi bezpieczeństwo finansowe uczestnika. Środki te można swobodnie przeznaczyć na leki lub zakup usług medycznych w ramach prywatnej opieki zdrowotnej. Wykorzystanie systemu PPK do poszerzenia ochrony zdrowia uczestników PPK i ich rodzin podnosi ich bezpieczeństwo finansowe.

Czytaj także: Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania cz.1

Czytaj także: Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania cz.2

Dziedziczenie zgromadzonego kapitału

Wszystkie zgromadzone środki na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. Nie ma tutaj znaczenia, czy w momencie śmierci uczestnik miał ukończone 60 lat, czy rozpoczął dokonywanie wypłat. Dopóki na rachunku uczestnika PPK są jakiekolwiek środki to podlegają one dziedziczeniu.

Świadomość tego, że nasi najbliżsi są zabezpieczeni finansowo na wypadek naszej śmierci niewątpliwie poprawia poczucie naszego bezpieczeństwa finansowego. Ale przede wszystkim dziedziczenie zgromadzonego kapitału podnosi bezpieczeństwo finansowe naszej rodziny.

Dostęp do zgromadzonego kapitału w innych przypadkach

W przypadku innych wyzwań życiowych, nie przewidzianych przez ustawę o PPK, uczestnik również ma dostęp do zgromadzonego kapitału. Umożliwia to instytucja zwrotu. Zwrot można określić jako zerwanie umowy o PPK i wycofanie wszystkich środków. W związku z tym, że uczestnik nie spełnia ustawowych warunków uprawniających go do wypłaty, to traci on wszelkie zwolnienia i zachęty finansowe związane z uczestnictwem w PPK. Niemniej jednak prawie wszystkie środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK pozostają cały czas do jego dyspozycji. Jeżeli uczestnik uzna, że np. utrata pracy jest wystarczającym powodem do wykorzystania zgromadzonego w PPK kapitału to będzie on miał do tego pełne prawo.

Należy jednak podkreślić, że najpełniej wykorzystamy system PPK do poprawy naszego bezpieczeństwa finansowego uczestnicząc w nim jak najdłużej. Długi okres gromadzenia i pomnażania zgromadzonych środków umożliwi nam budowę sporej wielkości kapitału na okres starości. Decyzja, jak i kiedy z niego skorzystamy zależy tylko i wyłącznie od nas.

Dr Sebastian Jakubowski

Wprowadzany system pracowniczych planów kapitałowych popularyzowany jest jako wyjątkowo tani sposób na dodatkowe gromadzenie środków na emeryturę. Tymczasem analiza podstawowych zasad funkcjonowania PPK prowadzi do wniosku, że jest to przede wszystkim doskonały mechanizm zwiększania bezpieczeństwa finansowego Polaków.

Pojęcie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo różnie definiowane. Zwykło się przyjmować, że jest to dostęp do pieniędzy w razie nagłej potrzeby. Niespodziewane wydatki mogą pojawić się w każdym momencie naszego życia. Problemy takie jak choroba, wypadek czy utrata pracy mogą spotkać każdego z nas. Co ciekawe uczestnictwo w PPK umożliwia minimalizowanie ich konsekwencji i to niewielkim kosztem. Obecnie obowiązujące przepisy prawne dopuszczają wykorzystanie kapitału zgromadzonego na rachunku uczestnika PPK do utrzymania poziomu życia, gdy musimy stawić czoło poważnym problemom.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami