„OFE nie przejęły się proponowanymi zmianami do projektu ustawy o OFE (minimum 80 proc. alokacji w polskie akcje w dniu wejścia w życie ustawy) i nadal sprzedają polskie akcje. Szacujemy, że w lipcu podaż wyniosła około 518 mln zł i był to ósmy miesiąc z rzędu negatywnego nastawienia do polskich akcji. Podaż od początku roku wynosi już 4,0 mld zł” – wyliczył Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Jak podaje Trigon DM w raporcie za lipiec, większość funduszy emerytalnych sprzedawała polskie akcje, ale tradycyjnie dwa największe OFE (NN i Aviva) wyróżniały się pod tym względem. Nastawienie do akcji zagranicznych było podzielone. Alokacja OFE w polskie akcje spadła o 1,5 pkt pron miesiąc do miesiąca, do 75,9 proc. Do 80 proc. brakuje 6,5 mld zł. „Zwracamy uwagę, że w tej kategorii uwzględnione są również zagraniczne spółki notowane w Polsce w formie dual-listingu (np. MOL, Unicredit, CEZ). Na koniec 2018 roku stanowiły one 2,5 proc. aktywów (3,8 mld zł)” – zaznacza Marcinowski.

Napływy z ZUS wyniosły w lipcu 273 mln zł (1934 mln zł od początku roku), natomiast lipcowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 591 mln zł (4165 mln zł od stycznia).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w lipcu o 1,1 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Allianz OFE (-0,9 proc.), a najgorszy Bankowy OFE (-1,9 proc.). Od początku roku najlepszy jest Allianz OFE (3,7 proc.), a najgorszy AXA OFE (+1,6 proc.).