Zwrot jako gwarant prywatności środków PPK

Ustawa o PPK, odmiennie od ustawy o PPE, przewiduje możliwość wycofania całości środków w dowolnym momencie (przed ukończeniem przez uczestnika 60 roku życia) uczestnictwa w programie.

Publikacja: 01.01.2020 13:31

Zwrot jako gwarant prywatności środków PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Jest to gwarant prywatności środków, które uczestnicy gromadzą na swoich rachunkach. Jeżeli pracownik zastanawia się, czy warto pozostać w PPK bądź zapisać do programu (w przypadku osób w wieku 55-69 lat), możliwość dokonania zwrotu powinna go zachęcić.

PPK jest współfinansowane przez trzy podmioty – pracodawców, pracowników i ze środków publicznych. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy w każdym miesiącu wnoszą obowiązkowe wpłaty – pracodawca 1.5% wynagrodzenia uczestnika, pracownik co do zasady wnosi w każdym miesiącu 2% swojego wynagrodzenia, natomiast ze środków publicznych na rachunek uczestnika po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie trafi wpłata w wysokości 250 zł, a w każdym roku dopłata roczna w wysokości 240 zł. Informacja o źródłach finansowania jest szczególnie istotna, bowiem w zależności od źródła finalizowania, w momencie kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zwrotu, z jego środków instytucja finansowa dokona odmiennych potrąceń.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający

Z wpłat wnoszonych do PPK przez pracodawcę instytucja finansowa dokona dwóch potrąceń – w pierwszej kolejności 30% środków zostanie przekazane do FUS (ZUS) jako składka emerytalna zapisana na rachunku uczestnika w miesiącu, w którym zwrot jest dokonywany. Z pozostałych 70% środków instytucja finansowa dokona potrącenia podatku od zysku kapitałowego i pozostałą cześć wypłaci uczestnikowi.

Uczestnik w ramach tej części zgromadził 10 tysięcy zł, z czego zysk wypracowany to 1 tysiąc zł. W pierwszej kolejności 2,7 tysiąca zł zostanie przekazane do FUS, natomiast z 7,3 tysięcy pozostałych po potrąceniu do FUS, uczestnik otrzyma 7 110 zł.

Wpłaty finansowane przez uczestnika

Z wpłat finansowanych przez uczestnika instytucja finansowa dokona potrącenia podatku od zysku kapitałowego. Jest to jedyny koszt, jaki uczestnik będzie musiał ponieść, chcąc skorzystać ze swoich środków.

Uczestnik w ramach tej części zgromadził na swoim rachunku 10 tysięcy złotych, z czego 1 tysiąc to wypracowany zysk. Półwyższe oznacza, że instytucja finansowa potrąci z 1 tysiąca 19% podatek od zysku – 190 zł, co spowoduje, że uczestnik otrzyma do dyspozycji 9 810 zł.

Dopłaty ze środków publicznych

Wszystkie dopłaty, które uczestnik zgromadzi na swoim rachunku, zarówno wpłatę powielaną, jak i dopłaty roczne, w momencie dokonania zwrotu zostaną zwrócone przez instytucję do systemu środków publicznych. Taki mechanizm ma zniechęcić uczestnika zgodnie z zasadami ekonomii behawioralnej do wycofywania wszystkich środków przed ukończeniem 60 roku życia. Państwo współfinansuje PPK pod warunkiem, że uczestnik zdecyduje się skorzystać ze środków po osiągnięciu wieku określonego w ustawie.

Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Jest to gwarant prywatności środków, które uczestnicy gromadzą na swoich rachunkach. Jeżeli pracownik zastanawia się, czy warto pozostać w PPK bądź zapisać do programu (w przypadku osób w wieku 55-69 lat), możliwość dokonania zwrotu powinna go zachęcić.

PPK jest współfinansowane przez trzy podmioty – pracodawców, pracowników i ze środków publicznych. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy w każdym miesiącu wnoszą obowiązkowe wpłaty – pracodawca 1.5% wynagrodzenia uczestnika, pracownik co do zasady wnosi w każdym miesiącu 2% swojego wynagrodzenia, natomiast ze środków publicznych na rachunek uczestnika po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie trafi wpłata w wysokości 250 zł, a w każdym roku dopłata roczna w wysokości 240 zł. Informacja o źródłach finansowania jest szczególnie istotna, bowiem w zależności od źródła finalizowania, w momencie kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zwrotu, z jego środków instytucja finansowa dokona odmiennych potrąceń.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora