Zwrot jako gwarant prywatności środków PPK

Ustawa o PPK, odmiennie od ustawy o PPE, przewiduje możliwość wycofania całości środków w dowolnym momencie (przed ukończeniem przez uczestnika 60 roku życia) uczestnictwa w programie.

Publikacja: 01.01.2020 13:31

Zwrot jako gwarant prywatności środków PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Jest to gwarant prywatności środków, które uczestnicy gromadzą na swoich rachunkach. Jeżeli pracownik zastanawia się, czy warto pozostać w PPK bądź zapisać do programu (w przypadku osób w wieku 55-69 lat), możliwość dokonania zwrotu powinna go zachęcić.

PPK jest współfinansowane przez trzy podmioty – pracodawców, pracowników i ze środków publicznych. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy w każdym miesiącu wnoszą obowiązkowe wpłaty – pracodawca 1.5% wynagrodzenia uczestnika, pracownik co do zasady wnosi w każdym miesiącu 2% swojego wynagrodzenia, natomiast ze środków publicznych na rachunek uczestnika po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie trafi wpłata w wysokości 250 zł, a w każdym roku dopłata roczna w wysokości 240 zł. Informacja o źródłach finansowania jest szczególnie istotna, bowiem w zależności od źródła finalizowania, w momencie kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zwrotu, z jego środków instytucja finansowa dokona odmiennych potrąceń.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający

Z wpłat wnoszonych do PPK przez pracodawcę instytucja finansowa dokona dwóch potrąceń – w pierwszej kolejności 30% środków zostanie przekazane do FUS (ZUS) jako składka emerytalna zapisana na rachunku uczestnika w miesiącu, w którym zwrot jest dokonywany. Z pozostałych 70% środków instytucja finansowa dokona potrącenia podatku od zysku kapitałowego i pozostałą cześć wypłaci uczestnikowi.

Uczestnik w ramach tej części zgromadził 10 tysięcy zł, z czego zysk wypracowany to 1 tysiąc zł. W pierwszej kolejności 2,7 tysiąca zł zostanie przekazane do FUS, natomiast z 7,3 tysięcy pozostałych po potrąceniu do FUS, uczestnik otrzyma 7 110 zł.

Wpłaty finansowane przez uczestnika

Z wpłat finansowanych przez uczestnika instytucja finansowa dokona potrącenia podatku od zysku kapitałowego. Jest to jedyny koszt, jaki uczestnik będzie musiał ponieść, chcąc skorzystać ze swoich środków.

Uczestnik w ramach tej części zgromadził na swoim rachunku 10 tysięcy złotych, z czego 1 tysiąc to wypracowany zysk. Półwyższe oznacza, że instytucja finansowa potrąci z 1 tysiąca 19% podatek od zysku – 190 zł, co spowoduje, że uczestnik otrzyma do dyspozycji 9 810 zł.

Dopłaty ze środków publicznych

Wszystkie dopłaty, które uczestnik zgromadzi na swoim rachunku, zarówno wpłatę powielaną, jak i dopłaty roczne, w momencie dokonania zwrotu zostaną zwrócone przez instytucję do systemu środków publicznych. Taki mechanizm ma zniechęcić uczestnika zgodnie z zasadami ekonomii behawioralnej do wycofywania wszystkich środków przed ukończeniem 60 roku życia. Państwo współfinansuje PPK pod warunkiem, że uczestnik zdecyduje się skorzystać ze środków po osiągnięciu wieku określonego w ustawie.

Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Jest to gwarant prywatności środków, które uczestnicy gromadzą na swoich rachunkach. Jeżeli pracownik zastanawia się, czy warto pozostać w PPK bądź zapisać do programu (w przypadku osób w wieku 55-69 lat), możliwość dokonania zwrotu powinna go zachęcić.

PPK jest współfinansowane przez trzy podmioty – pracodawców, pracowników i ze środków publicznych. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy w każdym miesiącu wnoszą obowiązkowe wpłaty – pracodawca 1.5% wynagrodzenia uczestnika, pracownik co do zasady wnosi w każdym miesiącu 2% swojego wynagrodzenia, natomiast ze środków publicznych na rachunek uczestnika po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie trafi wpłata w wysokości 250 zł, a w każdym roku dopłata roczna w wysokości 240 zł. Informacja o źródłach finansowania jest szczególnie istotna, bowiem w zależności od źródła finalizowania, w momencie kiedy uczestnik będzie chciał dokonać zwrotu, z jego środków instytucja finansowa dokona odmiennych potrąceń.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają