Po rozwodzie trzeba podzielić środki na subkoncie ZUS?

Publikacja: 20.06.2019 13:45

Po rozwodzie trzeba podzielić środki na subkoncie ZUS?

Foto: pieniadze.rp.pl

Rozstający się małżonkowie muszą rozdysponować środki finansowe zgromadzone na subkoncie ZUS.

To sedno najnowszego postanowienia Sądu Najwyższego, tym bardziej ważnego, że mimo kolejnych reform OFE gromadzone w nich środki stanowią nieraz znaczne kwoty, liczące się przy znoszeniu wspólności majątkowej małżeńskiej – zwykle po rozwodzie.

OFE W DOROBKU

Tak też było w sprawie o podział majątku między Szymonem i Justyną K., byłymi małżonkami. W skład dorobku obok nieruchomości wchodziły też jednostki rozrachunkowe zgromadzone przez byłego męża na rachunku o wartości 12,8 tys. zł i sąd rejonowy nakazał OFE przekazanie połowy tych na rachunek kobiety. Do dnia rozwodu na jego rachunku w OFE zgromadził 26,5 tys. zł ( 896,6 jednostek rachunkowych po 29,59 zł każda).

SR wziął pod uwagę, że na podstawie art. 23 ustawy z 6 grudnia 2013 r. przewidującej częściową likwidację OFE umorzono 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych, dlatego w ocenie SR do podziału pozostało 48,5 proc., nieumorzonej części, i ją uwzględnił w podziale. Sąd Okręgowy w Warszawie werdykt ten utrzymał. W ocenie SO uzyskane z umorzenia środki przekazane na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią majątku wspólnego i nie sposób orzekać o ich podziale. Podziałowi podlegają wyłącznie środki zgromadzone w OFE.

Kobieta odwołała się do Sądu Najwyższego, wskazując, że sądy obu instancji powinny dokonać rozliczenia środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, a Sąd Najwyższy podzielił jej zastrzeżenia. Wskazał, że nieprzekonujący jest argument sądów niższych instancji o publicznoprawnym charakterze tych środków, i że z tego powodu nie stanowią majątku wspólnego.

– Powinny natomiast uwzględnić fakt, że środki na subkoncie ZUS, stanowiące zewidencjonowane tam składki, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 4 kodeksu rodzinnego są składnikiem majątku wspólnego małżonków – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Kamil Zaradkiewcz.

CO MÓWI PRAWO

Sędzia wskazał z kolei, że zgodnie z art. 40e ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowane na subkoncie podlegają podziałowi m.in. w razie rozwodu. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła zaś w tym zakresie do ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która w szczególności w art. 126 stanowi, że w razie rozwodu członka OFE środki zgromadzone na jego rachunku, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek tego byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Dotyczy to również składek zgromadzonych na subkoncie w ZUS.

W konsekwencji SN zwrócił w tym zakresie sprawę sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt: V CSK 22/18

Marek Domagalski

Rozstający się małżonkowie muszą rozdysponować środki finansowe zgromadzone na subkoncie ZUS.

To sedno najnowszego postanowienia Sądu Najwyższego, tym bardziej ważnego, że mimo kolejnych reform OFE gromadzone w nich środki stanowią nieraz znaczne kwoty, liczące się przy znoszeniu wspólności majątkowej małżeńskiej – zwykle po rozwodzie.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej