– OFE zmienią formułę działania, zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne. 75 proc. środków zgromadzonych w OFE – czyli na dzień dzisiejszy około 125 mld zł – będzie przekazanych Polakom na indywidualne rachunki, gdzie dalej będą mogli je pomnażać w funduszach inwestycyjnych – mówi prezes PTE Nationale-Nederlanden.

Przypomina, że obecnie, zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pieniądze zgromadzone w OFE są publiczne. – Przekazanie ich w ręce obywateli może być zalążkiem odbudowy zaufania do polskiego systemu emerytalnego. Warunkiem jest tu jednak zapis prawny w ustawie, że środki te stają się prywatne – bez tego nikt nie dopłaci do nowych rachunków dodatkowych środków, bojąc się powtórki z 2014 roku – przekonuje Chłopek.

Zaznacza, że wspierane przez państwo pracownicze programy kapitałowe i indywidualne programy emerytalne wymagają stabilności i tego, żeby zasady gry się nie zmieniały.

Chłopek odnosi się też do pomysłu, by z momentem przejścia na emeryturę można było wypłacić sobie jedną czwartą zgromadzonych pieniędzy od razu.

– To taka szybka nagroda dla kogoś, kto przechodzi na emeryturę. Takie rozwiązanie może być dla wielu osób zachętą do wpłacania środków na dodatkową emeryturę.  —wjm