OFE powinny pozostać

Wiedza i odpowiedzialność przemawiają co najmniej za utrzymaniem funduszy emerytalnych w obecnym kształcie - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Aktualizacja: 01.04.2016 09:31 Publikacja: 31.03.2016 00:01

OFE powinny pozostać

Foto: materiały prasowe

Czy towarzystwa emerytalne przygotowują jakąś kampanię informacyjną w związku z możliwością migracji z częścią składki emerytalnej między ZUS i OFE?

IGTE będzie prowadzić działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowane do ogółu pracujących, a poszczególne PTE będą indywidualnie się kontaktowały się ze swoimi członkami informując o okienku transferowym. Możliwość komunikowania się PTE z pracującymi nie będzie miała jednak tak dużego znaczenia, jak można byłoby oczekiwać. Najbardziej istotny był okres, w którym ubezpieczeni mogli po raz pierwszy dokonać wyboru. OFE zostały wówczas pozbawione głosu w dyskusji publicznej i zmuszone do przerwania akcji informacyjno-edukacyjnych w okresie największego zainteresowania tematem emerytur, w pierwszej połowie 2014 roku.

Ostatnie dwa lata były raczej trudne dla funduszy pod względem wyników. Sądzicie, że przełoży się to na zainteresowanie przejściem do OFE?

Jak pokazują badania CBOS z 2015 roku, w czasie okna transferowego w 2014 roku blisko 10 proc. ubezpieczonych nie wiedziało o możliwości złożenia deklaracji lub zapomniało złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. To spora grupa, która de facto została pozbawiona możliwości wyboru, a w tym oknie transferowym będzie mogła wyrazić swoją wolę. Sądzimy, że jakaś część tych osób będzie chciała przekazywać swoje składki do OFE. Odnosząc się do wyników – w 2014 i 2015 roku OFE w trudnych warunkach dobrze broniły zgormadzonych przez swoich członków funduszy i w porównaniu osiągnęły bardzo dobre wyniki. W 2015 roku OFE osiągnęły stopę zwrotu na poziomie -4,7 proc. przy czym WIG osiągnął wynik -9,62 proc. – stanowi to bardzo dobry rezultat przy licznych ograniczeniach inwestycyjnych OFE. Wyniki inwestycji długoterminowych należy oceniać w długich przedziałach czasowych. Warto zwrócić uwagę, że od początku swego istnienia (grudzień 1999 rok) do czerwca 2015 roku OFE osiągnęły średnią stopę zwrotu 227,33 proc., przy czym WIG w tym czasie wzrósł o 194,9 proc.. To oznacza, że w długim terminie (15 lat, a to zdecydowanie mniej niż połowa horyzontu inwestycyjnego OFE – który może wynosić nawet 50 lat) stopy zwrotu OFE są wyższe o ponad 16,5 proc. od średniego wzrostu wartości spółek notowanych na GPW. Sądzimy, że członkowie OFE zdają sobie z tego sprawę.

Czy istnienie OFE w obecnym kształcie ma sens?

Wynik okna transferowego z 2014 roku – w czasie którego przy ograniczonym dostępie do informacji wynikającym z zakazu reklamy OFE ponad 2,5 mln osób, uznając to za najlepsze rozwiązanie dla siebie, zdecydowało się dalej składkować do OFE – wskazuje, że dla wielu ludzi ma nie tylko sens, ale również wartość dodaną. Co więcej, ta ogromna liczba osób, jak pokazują badania CBOS z 2015 roku, to osoby lepiej wykształcone, a więc bardziej świadome zagrożeń i możliwości związanych z systemem emerytalnym. Z perspektywy makro nie można zapominać, jak istotna jest stabilizująca rola aktywów OFE dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Zgodnie z rządowym Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju polska gospodarka stoi przed ogromnym wyzwaniem pozyskania krajowych długoterminowych oszczędności emerytalnych. Jak wskazują liczne analizy, bez uzupełnienia luki kapitałowej Polska nie dogoni poziomem życia zachodniej Europy. Warto zauważyć, że w tym kontekście istnieje duża przestrzeń do rozważenia, jakiego wsparcia w stojących przed polską gospodarką wyzwaniach mogą udzielić jej OFE.

Czy Izba ma jakieś propozycje, jak powinien wyglądać w przyszłości II filar emerytalny?

Naszym zdaniem dla dobra przyszłych emerytów i polskiej gospodarki II filarowi potrzebna jest stabilizacja. Niezależna, zagraniczna, ekspercka analiza Melbourne Mercer Global Pension Index z 2015 roku wskazuje na słabość polskiego systemu emerytalnego zwłaszcza w obszarach filara kapitałowego. Rekomendacje obejmują m.in. utrzymanie istotnej roli II filara w całym systemie emerytalnym oraz zwiększenie wartości aktywów emerytalnych stanowiących „pokrycie" zobowiązań systemu emerytalnego. Wiedza i odpowiedzialność przemawiają co najmniej za utrzymaniem OFE w obecnym kształcie w polskim systemie emerytalnym. Jak pokazuje doświadczenie okna transferowego z 2014 roku pogląd ten podziela również wielu ubezpieczonych.

Czy towarzystwa emerytalne przygotowują jakąś kampanię informacyjną w związku z możliwością migracji z częścią składki emerytalnej między ZUS i OFE?

IGTE będzie prowadzić działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowane do ogółu pracujących, a poszczególne PTE będą indywidualnie się kontaktowały się ze swoimi członkami informując o okienku transferowym. Możliwość komunikowania się PTE z pracującymi nie będzie miała jednak tak dużego znaczenia, jak można byłoby oczekiwać. Najbardziej istotny był okres, w którym ubezpieczeni mogli po raz pierwszy dokonać wyboru. OFE zostały wówczas pozbawione głosu w dyskusji publicznej i zmuszone do przerwania akcji informacyjno-edukacyjnych w okresie największego zainteresowania tematem emerytur, w pierwszej połowie 2014 roku.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora