Pracodawcy przeciwni emeryturze stażowej

Na takie rozwiązanie bez kryterium wiekowego nie zgadza się BCC. Zdaniem organizacji w polskich warunkach oznaczałaby ona, w przypadku prawie wszystkich kobiet, niewypracowanie minimalnego świadczenia

Publikacja: 08.03.2016 15:28

Pracodawcy przeciwni emeryturze stażowej

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak

Organizacja pracodawców Business Centre Club przedstawiła swoje  pryncypia w obszarze systemu emerytalnego. Zasady te były formułowane przez BCC już w przeszłości i zostały zebrane w formie jednolitej.

- Będą one służyć do oceny propozycji pojawiających się w przestrzeni publicznej, ze strony rządowej, prezydenta oraz innych instytucji - wskazuje BCC.

Poniżej w punktach prezentujemy główne postulaty BCC dotyczące systemu emerytalnego.

1. Potrzebne jest utrzymanie systemu zdefiniowanej składki, według którego akumulacja obowiązkowych składek pracownika i pracodawcy (lub pracodawców) przez okres zatrudnienia, plus naliczone odsetki, podzielona przez oczekiwaną długość życia świadczeniobiorcy z chwilą przejścia na emeryturę, wyznacza wysokość świadczenia emerytalnego.

2. Jeśli świadczenie wyliczone według zasady nr 1 jest mniejsze od emerytury minimalnej w danym roku, to należy dopracować do wysokości emerytury minimalnej.

3. BCC nie wyraża zgody na tzw. emeryturę stażową (35/40 lat – odpowiednio dla kobiet i mężczyzn) bez kryterium wiekowego. Emerytura stażowa w polskich warunkach oznaczałaby, w przypadku prawie wszystkich kobiet, niewypracowanie minimalnego świadczenia oraz ich dezaktywizację zawodową ok. 55 roku życia. Także w przypadku dużej grupy mężczyzn, zwłaszcza z wykształceniem podstawowym i średnim na terenach wiejskich i miast poniżej 100 tys. obywateli, minimalne świadczenie nie zostałoby wypracowane.

4. Jeśli w jakiejś propozycji systemu emerytalnego wiek emerytalny dla mężczyzn ma wynosić 65 lat, to dla kobiet powinien również wynosić 65 lat. Kobiety żyją przeciętnie dłużej niż mężczyźni a zarabiają mniej, więc w ich interesie leży, aby pracowały dłużej niż mężczyźni. Mamy ponadto dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, drugie – ostatnie – zaleca zrównanie wieku emerytalnego.

5. Z racji dużego i pogłębiającego się deficytu finansowego w ZUS-ie, każda nowa inicjatywa emerytalna nie powinna, w razie jej realizacji, zwiększać tego deficytu.

6. Trzeba wyeliminować „ochronę" przedemerytalną pracowników, aby nie zachęcać, czy wręcz po części zmuszać, pracodawców do zwalniania pracowników bezpośrednio przed wejściem w okres ochronny (4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego).

7. Trzeba ograniczyć lub wyeliminować przywileje emerytalne. W przypadku rolników obecna dotacja z budżetu państwa na poziomie ponad 90% silnie zniechęca do zdobywania kwalifikacji nierolniczych i tym samym podtrzymuje bardzo duże przerosty zatrudnienia w rolnictwie.

Organizacja pracodawców Business Centre Club przedstawiła swoje  pryncypia w obszarze systemu emerytalnego. Zasady te były formułowane przez BCC już w przeszłości i zostały zebrane w formie jednolitej.

- Będą one służyć do oceny propozycji pojawiających się w przestrzeni publicznej, ze strony rządowej, prezydenta oraz innych instytucji - wskazuje BCC.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami