Zyski towarzystw emerytalnych coraz mniejsze

Zysk powszechnych towarzystw emerytalnych, firm, które zarządzają OFE stopniał w I półroczu do 227 mln zł.

Publikacja: 02.09.2015 19:31

Zyski towarzystw emerytalnych coraz mniejsze

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Skończyły się tłuste lata dla powszechnych towarzystw emerytalnych. Firmy, które zarządzają oszczędnościami Polaków zgromadzonymi w otwartych funduszach emerytalnych mocno odczuwają zeszłoroczne zmiany systemowe przeforsowane przez rząd.

W lutym ubiegłego roku pieniądze zgromadzone w OFE zostały obcięte, a kwota która z funduszy zniknęła posłużyła do obniżenia szybko narastającego długu publicznego. Fundusze przestały być też obowiązkowe, a składkę do nich zdecydowało się poodprowadzać tylko 2,5 mln z 16 mln wcześniejszych klientów.

W efekcie mocno spadły przychody PTE z tytułu pobierania opłaty od składki i opłaty za zarządzanie.Wyniki po I półroczu porównujemy do tych sprzed dwóch lat, sprzed rządowych zmian.

Łącznie przychody towarzystw w I półroczu wyniosły 457 mln zł. To o 40 proc. mniej niż w I półroczu 2013. Zysk PTE stopniał o 42 proc. do 227 mln zł.

Powiązać opłaty z wynikami

Najbardziej spadła opłata od składki - o 85 proc. do 25 mln zł. To efekt nie tylko mniejszych napływów do OFE, ale też cięcia maksymalnego poziomu pobieranej opłaty. Przed zmianami każde PTE pobierało od wpływających do funduszy emerytalnych składek prowizję w wysokości maksymalnie 3,5 proc., która po wejściu ustawy emerytalnej w życie została obcięta o połowę do limitu 1,75 proc. Jednak głównym źródłem dochodu zarządzających funduszami PTE była opłata za zarządzanie, której wysokość zależy od wielkości funduszu. Tych opłat towarzystwa dostały 378 mln (30 proc. mniej).

Zdaniem Pawła Pytla, prezesa Aviva PTE w obecnej sytuacji przychody PTE powinny być powiązane z wartością aktywów klientów, którymi zarządzają, i wypracowanymi wynikami.

- Uważam, że modelowo powinna pozostać tylko degresywna opłata naliczana od aktywów oraz premia zależna od wyników inwestycyjnych danego OFE - mówi "Rzeczpospolitej" Pytel. - To byłaby najzdrowsza sytuacja, wiążąca interes PTE i klientów OFE - dodaje.

- Podtrzymujemy naszą deklarację, że jeśli ZUS i inne podmioty publiczne zniosą opłaty od składek do OFE po swojej stronie, my zrobimy to samo - obiecuje Pytel.

Aviva w ubiegłym roku jako jedyne towarzystwo obniżyła swoją opłatę od składki do poziomu 0,75 proc.

- Nie ma uzasadnienia dla pobierania tej opłaty od klientów, którzy podtrzymali wolę przekazywania składek do OFE - uważa prezes Aviva PTE.

Cięcie kosztów

PTE zmuszone są do zaciskania pasa.W związku z mniejszym zarobkiem zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi powszechne towarzystwa emerytalne zmniejszają zatrudnienie. W ubiegłym roku koszty z tytułu wynagrodzeń spadły we wszystkich PTE o 10 mln zł (o 11 proc.) do 84 mln zł. Z informacji przez nas zebranych wynika też, że średnia liczba etatów w przeciętnym towarzystwie emerytalnym spadła z 44 do 37. Z kolei koszty wynagrodzeń w I półroczu wyniosły 38 mln zł, co oznacza dalsze cięcia.

- Zmiana systemu emerytalnego wpłynęła znacząco na przychody towarzystw. W związku z tym prowadzimy aktualnie proces optymalizacji kosztów - mówi nam Wojciech Backiel, członek zarządu PTE PZU. Jak dodaje wszelkie działania mające na celu zmniejszenie kosztów nie wpływają przy tym na jakość obsługi członków funduszu oraz bezpieczeństwo lokat.

- Nie ograniczamy też naszej działalności w obszarze aktywnego zarządzania spółkami portfelowymi, w tym zwłaszcza w zakresie udziału naszych przedstawicieli w walnych zgromadzeniach tych spółek - zaznacza Backiel. - Jednocześnie podjęliśmy działania zmierzające do rozpowszechnienia nowoczesnych, elektronicznych form kontaktu jak email, czy sms, które dają możliwość szybkiej, efektywnej i nisko kosztowej obsługi klienta. W ramach propagowania tych form kontaktu staramy się rozpowszechniać wiedzę o możliwości korzystania z konta online, nad którego rozwojem sukcesywnie pracujemy - dodaje.

Skończyły się tłuste lata dla powszechnych towarzystw emerytalnych. Firmy, które zarządzają oszczędnościami Polaków zgromadzonymi w otwartych funduszach emerytalnych mocno odczuwają zeszłoroczne zmiany systemowe przeforsowane przez rząd.

W lutym ubiegłego roku pieniądze zgromadzone w OFE zostały obcięte, a kwota która z funduszy zniknęła posłużyła do obniżenia szybko narastającego długu publicznego. Fundusze przestały być też obowiązkowe, a składkę do nich zdecydowało się poodprowadzać tylko 2,5 mln z 16 mln wcześniejszych klientów.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami