Ulgi skłoniły Czechów do emerytalnego oszczędzania

W Czechach III filar może zyskać na likwidacji kapitałowych funduszy emerytalnych.

Publikacja: 19.02.2015 10:20

Ulgi skłoniły Czechów do emerytalnego oszczędzania

Foto: Bloomberg

Dobrowolnie, ale z pomocą państwa, na dodatkową emeryturę oszczędza sześciu na dziesięciu dorosłych Czechów. Tak jak nie udało się zakorzenić w Czechach kapitałowego filara emerytalnego (drugiego), tak rozbudowany jest dodatkowy – trzeci. U naszych południowych sąsiadów rozwinięte jest indywidualne dodatkowe oszczędzanie ze zdefiniowaną składką. Może w ten sposób oszczędzać na emeryturę każdy dorosły zarabiający człowiek.

Czesi korzystają z zachęt podatkowych, najbardziej rozwiniętych (relatywnie najwyższych) wśród krajów OECD. Z różnych szacunków wynika, że dobrowolnie na emeryturę oszczędza ponad 5 mln osób. System podatkowy w trzecim filarze czeskiego systemu emerytalnego opiera się na zasadzie EET. Zwolnienie z podatku składki i zysków, ale opodatkowanie wypłaty.

W 2013 r. wartość aktywów zarządzanych przez trzeciofilarowe towarzystwa emerytalne wyniosła 275 mld CZK. Minimalna składka do programu wynosi 100 CZK. Kwota dotacji państwa jest regresywna i wynosi maksymalnie 30 proc. dla składki wynoszącej co najmniej 300 CZK. Składki wpłacane na indywidualne konto emerytalne uczestnicy planu mogą odliczyć od podatku, pomniejszając je o kwotę 6000 CZK. Maksymalna kwota odpisu w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 12.000 CZK. Jak relacjonują autorzy raportu „Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje", pod kierunkiem Joanny Ruteckiej pod auspicjami Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 2012 r. w przypadku ok. 934,4 tys. osób (18,2 proc.) pracodawcy uiszczali dobrowolnie składki na rzecz pracowników (przeciętnie 3 proc. wynagrodzenia). Składki pracodawców do kwoty 30 000 CZK są zwolnione z podatku dochodowego, jak również ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pracodawcy wartość składek mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że zdecydowano tak w porozumieniach zbiorowych.

Czesi oszczędzają powszechnie, ale mało. Zgodnie z danymi ich Ministerstwa Finansów przeciętnie odprowadzali 2,2 proc. zarobków i mieli odłożone ok. 48 tys. CZK.

Od dwóch lat można wykorzystać pieniądze zebrane w trzecim filarze na świadczenie przedemerytalne. To rozwiązanie dla osób, które do emerytury dzieli pięć lat, są bezrobotni (i nie mogą znaleźć pracy) i mają na koncie tyle pieniędzy, że złożą się na roczne świadczenie w wysokości przynajmniej 90 tys. CZK wypłacane przynajmniej przez dwa lata.

Dodatkowo do przyszłego roku zostanie rozwiązany II filar emerytalny (istniał od 2013 roku). Oszczędzało w nim ponad 80 tysięcy pracowników. Czesi na państwowe ubezpieczenie emerytalne odkładają 28 proc. wynagrodzenia brutto (6,5 proc. pracownicy, resztę – pracodawcy). Osoby, które zdecydowały się skorzystać z II filara przekazywały na ten cel 3 proc. ze składki emerytalnej plus 2 proc. dodatkowej wpłaty. Przy likwidacji II filara mogą składkami wesprzeć system obowiązkowy (I filar) lub dostać pieniądze na prywatne konto bankowe.

Dobrowolnie, ale z pomocą państwa, na dodatkową emeryturę oszczędza sześciu na dziesięciu dorosłych Czechów. Tak jak nie udało się zakorzenić w Czechach kapitałowego filara emerytalnego (drugiego), tak rozbudowany jest dodatkowy – trzeci. U naszych południowych sąsiadów rozwinięte jest indywidualne dodatkowe oszczędzanie ze zdefiniowaną składką. Może w ten sposób oszczędzać na emeryturę każdy dorosły zarabiający człowiek.

Czesi korzystają z zachęt podatkowych, najbardziej rozwiniętych (relatywnie najwyższych) wśród krajów OECD. Z różnych szacunków wynika, że dobrowolnie na emeryturę oszczędza ponad 5 mln osób. System podatkowy w trzecim filarze czeskiego systemu emerytalnego opiera się na zasadzie EET. Zwolnienie z podatku składki i zysków, ale opodatkowanie wypłaty.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami