Ulgi skłoniły Czechów do emerytalnego oszczędzania

W Czechach III filar może zyskać na likwidacji kapitałowych funduszy emerytalnych.

Publikacja: 19.02.2015 10:20

Ulgi skłoniły Czechów do emerytalnego oszczędzania

Foto: Bloomberg

Dobrowolnie, ale z pomocą państwa, na dodatkową emeryturę oszczędza sześciu na dziesięciu dorosłych Czechów. Tak jak nie udało się zakorzenić w Czechach kapitałowego filara emerytalnego (drugiego), tak rozbudowany jest dodatkowy – trzeci. U naszych południowych sąsiadów rozwinięte jest indywidualne dodatkowe oszczędzanie ze zdefiniowaną składką. Może w ten sposób oszczędzać na emeryturę każdy dorosły zarabiający człowiek.

Czesi korzystają z zachęt podatkowych, najbardziej rozwiniętych (relatywnie najwyższych) wśród krajów OECD. Z różnych szacunków wynika, że dobrowolnie na emeryturę oszczędza ponad 5 mln osób. System podatkowy w trzecim filarze czeskiego systemu emerytalnego opiera się na zasadzie EET. Zwolnienie z podatku składki i zysków, ale opodatkowanie wypłaty.

W 2013 r. wartość aktywów zarządzanych przez trzeciofilarowe towarzystwa emerytalne wyniosła 275 mld CZK. Minimalna składka do programu wynosi 100 CZK. Kwota dotacji państwa jest regresywna i wynosi maksymalnie 30 proc. dla składki wynoszącej co najmniej 300 CZK. Składki wpłacane na indywidualne konto emerytalne uczestnicy planu mogą odliczyć od podatku, pomniejszając je o kwotę 6000 CZK. Maksymalna kwota odpisu w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 12.000 CZK. Jak relacjonują autorzy raportu „Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje", pod kierunkiem Joanny Ruteckiej pod auspicjami Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 2012 r. w przypadku ok. 934,4 tys. osób (18,2 proc.) pracodawcy uiszczali dobrowolnie składki na rzecz pracowników (przeciętnie 3 proc. wynagrodzenia). Składki pracodawców do kwoty 30 000 CZK są zwolnione z podatku dochodowego, jak również ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pracodawcy wartość składek mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że zdecydowano tak w porozumieniach zbiorowych.

Czesi oszczędzają powszechnie, ale mało. Zgodnie z danymi ich Ministerstwa Finansów przeciętnie odprowadzali 2,2 proc. zarobków i mieli odłożone ok. 48 tys. CZK.

Od dwóch lat można wykorzystać pieniądze zebrane w trzecim filarze na świadczenie przedemerytalne. To rozwiązanie dla osób, które do emerytury dzieli pięć lat, są bezrobotni (i nie mogą znaleźć pracy) i mają na koncie tyle pieniędzy, że złożą się na roczne świadczenie w wysokości przynajmniej 90 tys. CZK wypłacane przynajmniej przez dwa lata.

Dodatkowo do przyszłego roku zostanie rozwiązany II filar emerytalny (istniał od 2013 roku). Oszczędzało w nim ponad 80 tysięcy pracowników. Czesi na państwowe ubezpieczenie emerytalne odkładają 28 proc. wynagrodzenia brutto (6,5 proc. pracownicy, resztę – pracodawcy). Osoby, które zdecydowały się skorzystać z II filara przekazywały na ten cel 3 proc. ze składki emerytalnej plus 2 proc. dodatkowej wpłaty. Przy likwidacji II filara mogą składkami wesprzeć system obowiązkowy (I filar) lub dostać pieniądze na prywatne konto bankowe.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami