OFE kończą trudny rok na niewielkim plusie

Fundusze emerytalne zarobiły średnio w ciągu roku 0,83 proc. Od lutego, czyli od momentu zabrania funduszom obligacji skarbowych OFE zyskały 1,4 proc.

Publikacja: 02.01.2015 12:35

OFE kończą trudny rok na niewielkim plusie

Foto: Bloomberg

Na tle rynku wyniki otwartych funduszy emerytalnych wyglądają całkiem przyzwoicie. Dla porównania benchmark złożony z z indeksu WIG, średniorocznego poziomu WIBOR 3M, indeksu obligacji korporacyjnych mBank PCBI oraz światowego indeksu giełdowego MSCI World w ubiegłym roku wzrósł o 0,9 proc. Stopa zwrotu wypracowana przez zarządzających funduszami jest więc bardzo zbliżona do tego co działo się na rynku kapitałowym.

Należy zaznaczyć, że w efekcie wprowadzonych w lutym zmian w systemie emerytalnym, z portfeli funduszy zniknęły się niemal wszystkie obligacje skarbowe. OFE stały się w rezultacie funduszami de facto akcyjnymi, ze średnim poziomem zaangażowanie w walory spółek giełdowych przekraczającym 80 proc. Na ich wyniki inwestycyjne w głównej mierze wpływa więc koniunktura na warszawskiej giełdzie. W ubiegłym roku indeks WIG zyskał minimalnie 0,26 proc.

- Wyniki najlepszych OFE, które zyskały ponad 2 proc. prezentują się na tym tle przyzwoicie -zauważa Marcin Petelski, zastępca dyrektora departamentu inwestycji Nordea PTE. - Są lepsze od indeksu WIG i od większości funduszy akcji polskich, zarządzanych przez TFI - podkreśla Petelski.

Jego zdaniem zyski klientów OFE zostały istotnie ograniczone poprzez zabranie portfela obligacji skarbowych.

Rok 2014 upłynął pod znakiem hossy na rynku obligacji skarbowych zarówno w Europie jak i w Polsce. Indeks Treasury BondSpot Poland, który uwzględnia zmiany kursów obligacji o różnym terminie zapadalności, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych urósł na przestrzeni minionego roku o ponad 11 proc.

- Polskie dziesięcioletnie obligacje skarbowe wygenerowały w 2014 r. stopę zwrotu przekraczającą 20 proc. - mówi Marcin Petelski. - Jednak OFE od początku lutego nie mogą inwestować w te papiery, co ogranicza zyski uczestników i stwarza problemy w zarządzaniu płynnością funduszu - uważa zarządzający.

Od lutego czyli od momentu zabrania funduszom obligacji skarbowych OFE zyskały 1,4 proc. W ujęciu rocznym najlepiej wypada OFE Axa, który zarobił 2,29 proc. bardzo dobrze oszczędności przyszłych emerytów pomnażał też Aegon (2,05 proc.). Najsłabiej poradził sobie największy fundusz ING, który zakończył rok 0,83 proc. pod kreską.

Na tle rynku wyniki otwartych funduszy emerytalnych wyglądają całkiem przyzwoicie. Dla porównania benchmark złożony z z indeksu WIG, średniorocznego poziomu WIBOR 3M, indeksu obligacji korporacyjnych mBank PCBI oraz światowego indeksu giełdowego MSCI World w ubiegłym roku wzrósł o 0,9 proc. Stopa zwrotu wypracowana przez zarządzających funduszami jest więc bardzo zbliżona do tego co działo się na rynku kapitałowym.

Należy zaznaczyć, że w efekcie wprowadzonych w lutym zmian w systemie emerytalnym, z portfeli funduszy zniknęły się niemal wszystkie obligacje skarbowe. OFE stały się w rezultacie funduszami de facto akcyjnymi, ze średnim poziomem zaangażowanie w walory spółek giełdowych przekraczającym 80 proc. Na ich wyniki inwestycyjne w głównej mierze wpływa więc koniunktura na warszawskiej giełdzie. W ubiegłym roku indeks WIG zyskał minimalnie 0,26 proc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora