Mechanizm suwaka. Przekazywanie kapitału z OFE do ZUS

Ruszył mechanizm suwaka. Chociaż zostaliśmy w OFE, nasze środki będą stopniowo przenoszone do ZUS.

Publikacja: 06.11.2014 12:21

Mechanizm suwaka. Przekazywanie kapitału z OFE do ZUS

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Do końca lipca każdy z członków OFE mógł zdecydować, gdzie mają płynąć jego składki: wyłącznie do ZUS czy także do OFE. Jednak dotychczas zgromadzone w funduszach pieniądze, bez względu na decyzję, pozostały w OFE. Zaznaczyć trzeba, że zostało ich tam znacznie mniej, ponieważ w lutym 2014 r. aktywa funduszy pomniejszono o 51,5 proc., umarzając obligacje skarbowe znajdujące w porfelach OFE.

Teraz te oszczędności, które jeszcze w funduszach są, będą  z nich stopniowo  wyprowadzane do ZUS. Odbywa się to w ramach mechanizmu suwaka uruchomionego 31 października.

Jak to działa

W pierwszej kolejności suwak objął osoby, które do 30 października 2014 r. osiągnęły  taki wiek, że pozostało im do emerytury mniej niż 10 lat.  Są to więc kobiety urodzone przed 31 października 1961 r. i mężczyźni urodzeni przed 31 października 1957 r. Od ubiegłego piątku składki tych osób, nawet jeśli złożyły one deklaracje o pozostaniu w OFE, będą płynęły wyłącznie do ZUS.

Ponadto kapitał zebrany w funduszu emerytalnym zacznie być stopniowo przenoszony na konto w ZUS. Środki te zostaną podzielone na miesięczne raty. Ilość rat będzie uzależniona od tego, ile miesięcy pozostało danej osobie  do osiągnięcia wieku emerytalnego. Na przykład oszczędności osoby, która na emeryturę przejdzie za pięć lat, będą przekazywane do ZUS co miesiąc w 60 ratach. Każdego miesiąca rata będzie wyliczana na nowo, a więc za miesiąc  będzie to 1/59 wartości kapitału.

Suwak będzie co miesiąc obejmował kolejne grupy ludzi, osiągających wiek emerytalny za 10 lat. Ich składki w całości będą płynąć wyłącznie do ZUS. A oszczędności zgromadzone w OFE będą dzielone  na 120 rat. W momencie przejścia na emeryturę w OFE nie będzie już ani złotówki.

Niestety w ZUS nikt z nas również nie będzie miał żadnych realnych oszczędności. Środki przenoszone z OFE będą bowiem od razu przeznaczane na bieżące wypłaty dla obecnych emerytów. Na subkoncie w ZUS pojawią się natomiast księgowe zapisy, podlegające  waloryzacji zgodnie z nominalnym wzrostem  PKB w ostatnich pięciu latach.

W imię bezpieczeństwa

Suwak został stworzony po to, aby zmniejszyć ryzyko, że trafimy akurat na bessę rynkową, kiedy będziemy zamieniać nasze oszczędności zgromadzone w OFE na kapitał zaksięgowany w ZUS (na jego podstawie wyliczana będzie nasza emerytura). W rzeczywistości jednak suwak oznacza skrócenie okresu, kiedy nasze oszczędności będą pomnażane przez OFE na rynku kapitałowym, gdzie jest szansa na osiągnięcie korzystnych wyników inwestycyjnych w dłuższym terminie. Suwak powoduje także, że nasza emerytura będzie w całości wypłacana z systemu repartycyjnego, a więc uzależniona będzie od demografii i rynku pracy.

Za długi okres

Jak zwraca uwagę Grzegorz Chłopek, prezes ING PTE, suwak jest zbyt rozciągnięty w czasie.

– Jego funkcja, czyli zabezpieczenie przed przeniesieniem wszystkich aktywów członka OFE do ZUS w momencie, gdy rynki finansowe notują najniższe wyceny, mogłaby być uzyskana w okresie trzech – czterech lat bez żadnego uszczerbku dla tego procesu – uważa Grzegorz Chłopek. – Okres 10 lat nie został podczas procesu legislacyjnego poparty żadną analizą.

Paweł Pytel | prezes Aviva PTE

Mechanizm suwaka, wprowadzony przez ustawę, jest niekorzystny dla przyszłych emerytów, gdyż przenosi cały ciężar finansowania ich emerytur na kolejne pokolenia. Pieniądze zgromadzone w OFE są stopniowo przekazywane do ZUS i przeznaczane na bieżące wypłaty emerytur. Gdy uczestnicy OFE będą przechodzić na emeryturę, odkryją, że ich rachunki w OFE są już puste. Całość ich emerytur będzie finansowana w ramach transferu międzypokoleniowego.

A przecież kapitałowy filar systemu ?(w postaci OFE) utworzono po to, by zróżnicować źródła wypłat emerytur: część emerytury miała pochodzić ze składek następnego pokolenia, część ze zgromadzonego kapitału. ?Suwak w istocie obniża bezpieczeństwo systemu emerytalnego. Świadomość istnienia suwaka ?i skutków tego mechanizmu to dodatkowy argument, by samodzielnie oszczędzać na emeryturę ?w trzecim filarze.

Do końca lipca każdy z członków OFE mógł zdecydować, gdzie mają płynąć jego składki: wyłącznie do ZUS czy także do OFE. Jednak dotychczas zgromadzone w funduszach pieniądze, bez względu na decyzję, pozostały w OFE. Zaznaczyć trzeba, że zostało ich tam znacznie mniej, ponieważ w lutym 2014 r. aktywa funduszy pomniejszono o 51,5 proc., umarzając obligacje skarbowe znajdujące w porfelach OFE.

Teraz te oszczędności, które jeszcze w funduszach są, będą  z nich stopniowo  wyprowadzane do ZUS. Odbywa się to w ramach mechanizmu suwaka uruchomionego 31 października.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy