OFE będą szukały płynności

Uruchomiony właśnie mechanizm suwaka zmienia politykę inwestycyjną funduszy emerytalnych.

Publikacja: 31.10.2014 15:36

OFE będą szukały płynności

Foto: Bloomberg

Od poniedziałku mechanizm suwaka bezpieczeństwa rozpoczyna na bieżąco obejmować osoby, którym do emerytury pozostało 10 lat. Ich pieniądze odłożone przez lata w OFE będą stopniowo co miesiąc przenoszone do ZUS. Tylko w tym roku może to być nawet 4,7 mld zł.

Dla otwartych funduszy emerytalnych oznacza to konieczność utrzymywania stałych zasobów gotówki pod obowiązkowe przelewy do ZUS. Zarządzający OFE dążą do zapewnienia portfelom odpowiedniego poziomu dywersyfikacji, bezpieczeństwa i płynności. Fundusze emerytalne rozpoczęły więc proces stopniowej sprzedaży polskich akcji, zwiększając jednocześnie ekspozycję na instrumenty zagraniczne.

- To zjawisko najprawdopodobniej będzie kontynuowane w kolejnych kwartałach, natomiast nie obawiałbym się masowej podaży akcji ze strony OFE, bo nie leżałoby to w czyimkolwiek interesie - uspokaja Ryszard Rusak, zarządzający akcjami w Union Investment TFI. Jego zdaniem suwak jeszcze przez dłuższy czas czas nie powinien wymuszać na OFE konieczności szybszego tempa sprzedawania akcji.

- Saldo napływów netto do OFE, uwzględniając dywidendy, przez najbliższe kilka lat będzie lekko dodatnie - uważa Rusak. - Stąd dużo ważniejsza dla polskiej giełdy będzie polityka inwestycyjna funduszy - dodaje.

Michał Sopiel, analityk DM BZ WBK

Reforma systemu emerytalnego postawiła OFE w nowej sytuacji i mają one przed sobą zadanie dostosowania polityki inwestycyjnej do zmienionych warunków funkcjonowania. Raczej nie spodziewałbym się gwałtownych posunięć po stronie funduszy. Myślę, że dostosowanie portfeli będzie następowało stopniowo oraz w sposób przemyślany, dopasowany do aktualnej koniunktury rynkowej . OFE mogą wykorzystywać potencjalne okresy wzrostu notowań indeksów do redukcji alokacji w akcje, zwłaszcza tych charakteryzujących się ograniczoną płynnością. W długim horyzoncie zaangażowanie w tego typu aktywa powinno spadać. Pamiętajmy, że w 2016 roku otworzy się ponownie okno transferowe między OFE a ZUS. Fundusze będą zapewne chciały wypracować stopę zwrotu co najmniej na poziomie waloryzacji subkonta w ZUS, a w tym celu mogą pozostać aktywne na rynku akcyjnym.

Uwzględniając napływy składek oraz dywidend ze spółek portfelowych, odpływy z OFE z tytułu suwaka powinny być bilansowane do co najmniej 2025 roku. W dalszej perspektywie , zgodnie z naszymi szacunkami, saldo może być już ujemne.

OFE potrzebują poduszki płynnościowej i widać już zmianę podejścia funduszy do tej kwestii. Depozyty bankowe powiększyły się ostatnio w ich portfelach do 11 mld zł. Fundusze mogą też wykorzystać wzrost limitów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Będzie się to jednak wiązać ze wzrostem ryzyka walutowego oraz koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na analizę zagranicznych podmiotów. Z tego powodu nie mniej atrakcyjną alternatywą dla OFE pozostaną duże, a co za tym idzie płynne spółki dywidendowe z warszawskiej giełdy.

Zobowiązania związane z suwakiem będą musiały być wypłacana z miesiąca na miesiąc. Natomiast dywidendy zazwyczaj spływają w drugiej połowie roku. Wystąpi zatem terminowe niedopasowanie przepływów, co OFE powinny uwzględnić w swojej polityce inwestycyjnej. To kolejny argument przemawiający za koniecznością przemyślanego budowania portfela złożonego z bardziej płynnych aktywów.

Od poniedziałku mechanizm suwaka bezpieczeństwa rozpoczyna na bieżąco obejmować osoby, którym do emerytury pozostało 10 lat. Ich pieniądze odłożone przez lata w OFE będą stopniowo co miesiąc przenoszone do ZUS. Tylko w tym roku może to być nawet 4,7 mld zł.

Dla otwartych funduszy emerytalnych oznacza to konieczność utrzymywania stałych zasobów gotówki pod obowiązkowe przelewy do ZUS. Zarządzający OFE dążą do zapewnienia portfelom odpowiedniego poziomu dywersyfikacji, bezpieczeństwa i płynności. Fundusze emerytalne rozpoczęły więc proces stopniowej sprzedaży polskich akcji, zwiększając jednocześnie ekspozycję na instrumenty zagraniczne.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży